Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 6
 • 372
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

 • 4

Podstawowe są trzy: Developer, Product Owner i Scrum Master.
Dodatkowo może być tester i designer - zazwyczaj traktuje się ich na równi z developerem.

Są jeszcze interesariusze (stakeholders), ale o nich SCRUM bezpośrednio nie mówi, bo są reprezentowani przez Product Ownera.

Developer - odpowiada za szacowanie pracy, precyzowanie wymagań (z Product Ownerem), no i oczywiście dostarczenie działającego rozwiązania.

Product Owner - za to, żeby "coś było w Backlogu", za określenie priorytetów, wymagań i kryteriów akceptacji oraz wspólnie z Developerami za planowanie sprintu

Scrum Master - za to, żeby proces odbywał się bez przeszkód i zgodnie ze sztuką

Kto przed kim odpowiada? W założeniu wszyscy przed wszystkimi, W praktyce Product Owner odpowiada przez sponsorami, Scrum Master przed kierownikiem projektu lub szefem IT, a developerzy często przed Scrum Masterem, choć nie jest to zalecane... 

Formalnie nie ma zaleceń, kto ma do kogo raportować (w sensie zależności służbowej), ale dobrze, jeśli developerzy nie podlegają Product Ownerowi. Mogą natomiast podlegać komuś spoza "kręgu Scrum" albo formalnie "seniorowi", który też jest członkiem zespołu.

To tak w skrócie. Polecam lekturę "Scrum Guide": https://www.scrum.org/Scrum-Guide.

jkruza
 • Odpowiedział
 • @ jkruza | 14.04.2014
  • 4
  • 0
  • 0
Komentarze
Scrum nie definiuje roli "Developer" - jest tylko "Development Team" (i to zespół, nie jednostka, jest rolą). Nie ma w Scrumie również roli "Designer" czy "Tester" - zarówno "Developer", jak i dwaj pozostali, to członkowie "Development Teamu" a ich NIEwyszczególnienie nie jest przypadkowe - Scrum mówi bowiem o między-funkcjonalnych zespołach, w których to ZESPÓŁ (jako całość) posiada kompetencje niezbędne, by dostarczyć rozwiązanie (bez informowania o tym, jaki podział ról i stanowisk / jakie kompetencje jednostkowe posiadają poszczególni członkowie zespołu).
"Scrum Master (odpowiada) przed kierownikiem projektu lub szefem IT" - tego framework nie definiuje i dobrze jest nie wprowadzać pytającego w błąd. Mówimy teraz o konkretnej implementacji, nie o standardzie - "scrumowo" ścieżki odpowiedzialności nie są zdefiniowane (Scrum to nie metodyka; nie musi adresować tematu odpowiedzialności, raportowania czy eskalacji).
"(Developerzy) mogą natomiast podlegać komuś spoza "kręgu Scrum" albo formalnie "seniorowi", który też jest członkiem zespołu" - podleganie członków zespołu innemu członkowi zespołu jest w Scrumie niedopuszczalne. Zespoły są samo-organizujące się, a więc: samo-stanowiące. Wyklucza to umieszczenie w ramach zespołu "nadzorcy".
Ja także polecam lekturę "Scrum Guide'a".
Skomentował : @ Anna_Mankiewicz ,08.03.2018
 • 1
 • 0
 • 0