Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 0
 • 50

Proszę o rozwinięcie tematu związanego z wykorzystaniem w diagramie klas, klasy Association. Do czego służy i jakie praktyczne zastosowanie można sobie wyobrazić?

Maciej_Gajownik
 • Zapytał
 • @ Maciej_Gajownik | 11.05.2016
  • 1
  • 0
  • 0

Odpowiedź (1)

 • 0

Klasa asocjacyjna pojawia się w naturalny sposób np. wtedy, gdy użyliśmy już w modelu jakiejś asocjacji i nagle okazuje się, że potrzebna nam jest dodatkowa informacja o tej relacji (a nie tylko jakie klasy ona wiąże).

Prosty przykład: asocjacja "małżeństwo" pomiędzy klasami "Kobieta" i "Mężczyzna". W dalszej analizie stwierdzamy, iż musimy pamiętać jeszcze takie informacje jak "Data zawarcia" i "Urząd Stanu Cywilnego". Informacje te nie są atrybutami ani klasy "Kobieta" ani klasy "Mężczyzna" ale są cechami relacji jaka ich łączy tzn. asocjacji "małżeństwo".

 

 • Odpowiedział
 • @ | 23.05.2016
 • TRENER ALTKOM AKADEMII