• 2
 • 4
 • 368

Obecnie w firmie (o profilu produkcyjnym) stosujemy wytyczne tzw. Teorii Ograniczeń (TOC) Eliyahu Goldratta. Chcielibyśmy wdrożyć również metodologię zarządzania projektami PRINCE2. Czy warto łączyć te dwie metodologie? Od czego zacząć?

A_P
 • Zapytał
 • @ A_P | 27.02.2014
  • lider
  • laureat
  • 28
  • 12
  • 34
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (2)

 • 4

Łączne stosowanie Teorii Ograniczeń (TOC) i metodyki PRINCE2 rozpatrywałbym na dwóch płaszczyznach, gdzie TOC jest traktowana jako filozofia zarządzania i jako zbór technik i narzędzi do zarządzania.

 

TOC jako filozofia zarządzania

 

Eliyahu Goldratt (twórca Teorii Ograniczeń) proponuje holistyczne podejście do poprawy efektywności zarządzania. Według niego w złożonym systemie, w którym elementy są silnie współzależne, aby wpłynąć na cały system, wystarczy wpłynąć na niewielką liczbę elementów – często wystarczy ingerencja tylko w jednym miejscu, by dokonać zasadniczej zmiany w całej organizacji. Tak rozumiane zarządzanie systemem może być stosunkowo proste. Należy zidentyfikować te elementy, które rządzą całym systemem i odpowiednio wykorzystać związki przyczynowo–skutkowe między nimi a resztą systemu, by osiągnąć znaczące efekty. Te kluczowe miejsca w każdej organizacji są nazywane ograniczeniami.

Oryginalny kanon wiedzy TOC obejmował rozwiązania z obszaru produkcji i procesu ciągłego doskonalenia. Obecnie Teoria Ograniczeń obejmuje m.in. zarządzanie projektami, zarządzanie dystrybucją, sprzedaż i marketing, obsługę posprzedażową, szkolenia i edukację, zarządzanie strategiczne, rozwiązywanie problemów.

W teorii ograniczeń często podkreśla się, że szuka ona odpowiedzi na trzy fundamentalne dla każdej organizacji pytania:

 

1)  Co należy zmienić?

2)  W co należy zmienić?

3)  Jak należy to zmienić?

 

W tym kontekście, wdrożona w Pani organizacji Teoria Ograniczeń stanowi dla PRINCE2 środowisko projektu (kulturę organizacji), do którego metodykę należy dostosować. Planując dostosowanie metodyki należy pamiętać o zachowaniu jej siedmiu pryncypiów. W przeciwnym razie grozi nam PINO (PRINCE in name only). Przedmiotem dostosowania mogą być:

 • Tematy opisujące sposób zarządzania poszczególnymi obszarami projektu np. Ryzyko.
 • Opisy ról zarządczych.
 • opisy produktów zarządczych.

Chcąc wyznaczyć granicę pomiędzy TOC a PRINCE2, proszę pamiętać, że metodyka PRINCE2 służy do zarządzania jednorazowymi, unikalnymi przedsięwzięciami nastawionymi na zmianę np. wprowadzenie do oferty nowego produktu. Nie nadaje się do zarządzania procesowego lub strategicznego.

 

TOC jako zbiór narzędzi i technik zarządczych

 

Jak zapewne Pani wie, metodyka PRINCE2 mówi nam co należy robić, aby projekty miały większą szansę na zakończenie się sukcesem. Zdecydowanie mniej jest tam informacji nt. jak to należy zrobić. W tym kontekście TOC podobnie jak Lean, Six Sigma może stanowić zbór cennych narzędzi i technik do analizy, planowania i kontroli projektu. Jednym z nich może być metoda łańcucha krytycznego przy harmonogramowaniu. Ponadto, TOC dobrze uzupełnia PRINCE2 w obszarze radzenia sobie z typowymi problemami związanymi z organizacją pracy w projekcie np. negatywne skutki wielozadaniowości czy syndrom studenta itp.

 

Reasumując, w organizacji stosującej Teorię Ograniczeń można z powodzeniem zastosować metodykę PRINCE2 do zarządzania projektami, uprzednio ją dostosowując do środowiska projektu. TOC jest dodatkowo cennym zbiorem narzędzi i technik dla zespołu projektowego.  

 • Odpowiedział
 • @ | 09.03.2014
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 0
Magdalena_Lenarczyk_j5cx
 • Odpowiedział
 • @ Magdalena_Lenarczyk_j5cx | 11.02.2019
  • 0
  • 0
  • 0