Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

W diagramach aktywności może pojawić się wiele rodzajów akcji między innymi tzw. akcje wywołujące (CallActions). Służą one (jak sama nazwa wskazuje) do wywoływania operacji lub wcześniej zdefiniowanych aktywności. Wszystkie akcje wywołujące mają właściwość isSynchronous, która pozwala na określenie czy wywołanie jest synchroniczne czy asynchroniczne. Niestety narzędzia często nie uwzględniają tej własności. W tej sytuacji, jeśli zależy nam na pokazaniu, że dane działanie ma być wykonane asynchronicznie należy dodać w notatce odpowiednie ograniczenie.

  • Odpowiedział
  • @ | 20.08.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII