Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedzi (2)

  • 4

Moja odpowiedź jest w formie filmu:

  • Odpowiedział
  • @ | 21.08.2014
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
  • 7

Moim zdaniem jednym z czynników determinujących ludzi do kłamstwa jest ich brak zaufania do innych ludzi i przeświadczenie o tym, że inni chcą ich oszukać. Jeżeli tak nieufnie postrzegają swoje otoczenie, wówczas sami nie czują wyrzutów sumienia, kłamiąc i uznają to za część normalego funkcjonowania.

Kolejnym powodem kłamstwa w pracy może być strach przed jej utratą oraz niskie poczucie własnej wartości.

Myślę, że w kazdej firmie powinno się kłaść nacisk na szcerość i uczciwość, edukując pracowników w formie szkoleń miękkich z tego zakresu, a także asertywności i oceny własnej wartości.

Jeżeli sami będziemy uczciwi w stosunku do swoich podwładnych i kolegów, damy im dobry przykład i z pewnością zostanie nam to zwrócone w przyszlości. Natomiast jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał nas okłamać, nauczmy się odróżniać prawdę od oszustwa (polecam webinarium pana Karola Wolskiego).

  • Odpowiedział
  • @ | 15.12.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII