Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

W UML wyróżniamy 2 rodzaje diagramów: strukturalne – służące do prezentacji elementów składowych systemu (diagram klas, komponentów itp.) oraz czynnościowe – służące do prezentowania zachowań systemu. Dobrych kandydatów do zaprojektowania i zaprezentowania algorytmu trzeba szukać w tej drugiej grupie.

Idealnym diagramem do większości zastosowań jest diagram aktywności, który służy do prezentacji sekwencji czynności połączonych przepływami sterowania oraz węzłami decyzyjnymi.  Dzięki elementom zawartym w tych diagramach, możemy w najdogodniejszy sposób zaprezentować nawet złożone algorytmy, niezależnie od tego czy dotyczą programowania czy nawet procesu biznesowego.

Innym wyborem może być także diagram sekwencji, który choć gorzej prezentuje elementy decyzyjne (trzeba stosować bloki zwane Fragmentami) jednakże dodaje cenną informację o tym, kto jest odpowiedzialny za wykonanie danego kroku algorytmu (konkretnie – obiekt jakiej klasy). Ta bardzo cenna informacja stanowi świetny łącznik pomiędzy algorytmem scenariusza przypadku użycia a modelem klas.

  • Odpowiedział
  • @ | 28.06.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII