Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 1
Aby omówić sposób działania bramki decyzyjnej OR odwołamy się do kocepcji tokenowej BPMN.
Kiedy token (wyjaśnienia odnośnie koncepcji tokenowej znajdziesz również w portalu Akademiq) dotrze do bramki decyzyjnej OR sprawdzane są poszczególne warunki determinujące uruchomienie konkretnych przepływów. Spełnienie któregoś z warunków nie wstrzymuje sprawdzania pozostałych (w przeciwieństwie do bramki XOR). 
Tego typu konstrukcja pozwala uruchomienie jednego przepływu (warunki muszą być tak zdefiniowane, by minimum jeden był spełniony) lub utworzenia dowolnej ilości ścieżek realizowanych współbieżnie (w skrajnym przypadku wszystkie warunki mogą przyjąć wartość = TRUE)

W zależności od instancji procesu i rodzaju zdefiniowanych warunków bramka OR może więc zachowywać się:
  • jak bramka XOR (utworzy tylko jeden przepływ)
  • jak bramka AND (gdy spełnione będą wszystkie warunki)
  • w sposób właściwy tylko sobie (gdy będą spełnione np. dwa warunki z czterech możliwych)
  • Odpowiedział
  • @ | 27.06.2013
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII