Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 4
 • 201

W dotychczasowej praktyce spotykałem się z sytuacją, że bramka XOR (zarówno rozdzielająca jak i łącząca) przepuszcza tylko jeden (pierwszy) wchodzący token. Jednak w specyfikacji OMG na stronie 291 mamy: A converging Exclusive Gateway is used to merge alternative paths. Each incoming Sequence Flow token is routed to the outgoing Sequence Flow without synchronization. Oznacza to, że jednak przez bramkę przejdą wszystkie kolejno wpływające tokeny. Czy dobrze to rozumiem? I czy w związku z tym zapisy na diagramie z bramką XOR łączącą i bez bramki (przepływy "przypięte" bezpośrednio do funkcji) są tożsame logicznie?

 

Piotr_Ławrynowicz
 • Zapytał
 • @ Piotr_Ławrynowicz | 14.09.2015
  • 2
  • 1
  • 1

Odpowiedź (1)

 • 0

 

Praktyka modelowania w BPMN wskazuje, iż najczęściej wykorzystywana przez analityków interpretacja bramki Exclusive Gateway typu join (łączącą) w przykładzie jak wyżej, to taka, że tylko pierwszy token zostaje przepuszczony, a pozostałe są wygaszane bramce.

Przykład 1:

Łącząca bramka XOR, łączy kilka przebiegów w jeden. Tylko pierwszy zaakceptowany żeton przechodzi dalej, pozostałe są usuwane!!! Pokazywana jest w posta-ci rombu z X w środku, pustego albo z opisem w środku. Można nią pokazać zakończenie ścieżki, której początkiem była bramka decyzyjna XOR ale najczęściej jest wykorzystywana do pokazania sytuacji, gdzie mamy ścieżki dublujące się i tylko szybsza jest akceptowana.

http://www.procesowcy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63:bpmn-zasady-budowy-diagramow&catid=44:artykuy

 

Przykład 2:

Dyskusja (mniej lub bardziej merytoryczna) na GoldenLine. Szczególnie polecam wypowiedzi dystrybutora iGrafx:

https://www.goldenline.pl/grupy/Komputery_Internet/bpmn-grupa-sympatykow/bramka-laczaca-xor,3364648/#b21c-b7c-b9c,s80c

 

 

Jednak przytoczony fragment 10.6.2. specyfikacji został jak najzupełniej właściwie. 

Warto tutaj sięgnąć do autorytetów w dziedzinie BPMN.

W książce BPMN. Modeling and Reference Guide, której autorami są Stephen A. White, PhD Derek Miers - współtwórcy standardu BPMN, na str 139 czytamy:

Wobec powyższego można byłoby przyjąć, iż konstrukcje opisane w pytaniu są tożsame. Warto jednak pamiętać, że sterujemy przepływem za pomocą bramek. Ponadto w przypadku korzystania z narzędzi, które pozwalają na symulację procesów lub ich wykonanie (zawierają silnik procesowy) należy obligatoryjnie zapoznać się z dokumentacją w celu zamodelowania wykonywalnego procesu w sposób zgodny z intencją.

 

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zadanie interesującego pytania.

 

 • Odpowiedział
 • @ | 21.09.2015
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII