Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 13
 • 3.0K

Chcemy w firmie zamodelować istniejące procesy. Jako organizacja jesteśmy dopiero na początku drogi wiodącej do zarządzania procesami. Ustalono, że będziemy używać standardu BPMN. Z jakich narzędzi możemy korzystać? Docelowo nie wykluczamy zakupu profesjonalnych aplikacji, czy też systemów, na razie chcemy jednak poznać ich różne możliwości.

 • Zapytał
 • @ | 26.06.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII

Odpowiedzi (2)

 • 1

Notacja BPMN, jako standard opisu procesów biznesowych Object Management Group, nie jest bezpośrednio związana z żadną firmą dostarczającą systemy informatyczne, czy też sprzedającą oprogramowanie do modelowania procesów. Powoduje to, iż liczba narzędzi wykorzystujących diagramy BPD (Business Process Diagram) stale się powiększa.

Decydując się na konkretne narzędzie, warto wziąć pod uwagę cel i skalę mapowania procesów. Kolejnym pytaniem jakie warto zadać to: Czy mapy procesów mają służyć tylko i wyłącznie statycznej wizualizacji, czy też chcemy zarządzać procesami? W tym drugim przypadku narzędzie powinno spełniać pewne dodatkowe kryteria oparte o możliwość tworzenia repozytoriów lub ewentualne symulacje procesów.

Przykładowe narzędzia (w kolejności alfabetycznej):

 • ADONIS:CE
 • ARIS Express
 • BizAgi Process Modeler
 • Enterprise Architect (trial)
 • iGrafx FlowCharter (trial)
 • Oracle Business Process Management Suite (zastosowania niekomercyjne)
 • Yaoqiang-BPMN-Editor
 • inne np. wtyczki BPMN do środowiska Topcased lub Eclipse
 • Odpowiedział
 • @ | 26.06.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 5
 • Odpowiedział
 • @ | 17.07.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII