Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 6
 • 1.8K

Tworząc kartę usługi napotkałam na problem, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Mam wrażenie, że wybrałam zbyt wiele rzeczy, przez co sama karta jest bardzo szczegółowa. 

Proszę o wskazówki, które rzeczy powinny być dla mnie jako dostawcy usług IT, a które powinny być pokazane klientowi?

Czy mierniki SLA także powinny tam być?

Karolina
 • Zapytał
 • @ Karolina | 15.04.2014
  • lider
  • 27
  • 15
  • 37

Odpowiedź (1)

 • 7

Witam serdecznie,

szczegółowa zawartość zależy od typu usług i klientów, ale generalizując, karta opisu usługi w Katalogu usług może zawierać:

 • Nazwę usługi, unikalny identyfikator, wersję i datę wydania,
 • Opis przedmiotu i zakresu usługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji interesujących Klienta, wskazujących na wartość usługi dla niego,
 • Wyłączenia z zakresu usługi, aby już na starcie uniknąć nieporozumień,
 • Parametry gwarancyjne, czyli informacje opisujące dostępność, ciągłość, potencjał wykonawczy i bezpieczeństwo informacji, określające w sposób jak najbardziej precyzyjny jakość usługi gwarantowaną przez dostawcę usługi,
 • Wnioski (Service Requesty) realizowane w ramach usługi, z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi czasu realizacji czy niezbędnych zasobów,
 • Powiązane usługi,
 • Klienci, użytkownicy czy obszary biznesowe, dla których dedykowana jest dana usługa,
 • Parametry finansowe związane z dostarczaniem usługi.

Jeśli chodzi o parametry SLA, to mogą one pojawić się w karcie opisu usługi w postaci konkretnych wartości w wariantach lub w postaci typu. W tym ostatnim przypadku, konkretne wartości pojawią się w umowie SLA z klientem. Wybór rozwiązania zależy m.in. od tego, na ile usługi są zestandaryzowane (świadczone w sposób masowy w ten sam sposób), a na ile indywidualizowane (świadczone każdemu klientowi w inny sposób). 

Ponadto w części "wewnętrznej", czyli przeznaczonej dla dostawcy, mogą znajdować się informacje szczegółowe na temat sposobu dostarczania usługi, takie jak architektura usługi, powiązane usługi techniczne, usługi wspierające, użyte standardy wewnętrzne, mierniki.

 • Odpowiedział
 • @ | 19.04.2014
 • TRENER ALTKOM AKADEMII