Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

Zarówno sam obiekt, jak i wszystkie jego atrybuty referencyjne muszą implementować interfejs znacznikowy java.io.Serializable. Dodatkowo najbliższa nadklasa, która nie implementuje interfejsu Serializable, musi posiadać konstruktor bezargumentowy.

  • Odpowiedział
  • @ | 08.03.2017
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII