Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

Dowony składnik klasy, jak i sama klasa, o ile nie ma jawnie wyspecyfikowanego modyfikatora dostępu, ma dostęp pakietowy, tzn. jest widoczny dla wszystkich klas, które należą do tego samego pakietu.

Elementy wewnętrzne klasy można opisać jednym z poniższych modyfikatorów:

  • private - są dostępne tylko wewnątrz klasy
  • modykator domyślny (czyli brak słowa kluczowego) - są dostępne z poziomu tego samego pakietu
  • protected - są dostępne dla klas w tym samym pakiecie (czyli jak wyżej) oraz dla klas znajdujących się w innych pakietach, o ile dziedziczą po naszej klasie
  • public - dostęp bez żadnych ograniczeń, z dowolnego miejsca

W stosunku do klas zewnętrznych można mieć tylko dostęp pakietowy lub publiczny.

  • Odpowiedział
  • @ | 23.02.2015
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII