Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 2

Kolekcje implementujące interfejs java.util.Set - w odróżnieniu od tych, implementujących interfejs java.util.List - nie przechowują duplikatów. Równość obiektów jest weryfikowana na podstawie metody equals. Próba wstawienia duplikatu obiektu do kolekcji typu Set za pomocą metody add, jest sygnalizowana poprzez zwrócenie wartości false.

  • Odpowiedział
  • @ | 10.03.2017
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII