Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedzi (2)

 • 1

Z dokumentacji dostępnej pod adresem https://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs92/domain_config/understand_domains.html wynika, że nie.

Architektura wygląda następująco:

Domena to grupa logicznie powiązanych ze sobą zasobów serwerów WebLogic'a (WLS).

Każda domena zawiera:

 • specjalną instancję WLS zwaną serwerem administracyjnym (Administration Server) z poziomu którego konfiguruje się i zarządza zasobami domeny,
 • dodatkowych instancji WLS zw. serwerami zarządzanymi (Managed Servers).

W ramach domeny jest tylko jeden serwer administracyjny ("Each WebLogic Server domain must have one server instance that acts as the Administration Server").

Wiele serwerów zarządzanych można zgrupować w klaster, umożliwiający równoważenie obciążenia i zapewnienie niezawodności działania aplikacji o krytycznym znaczeniu. Klastra nie można podzielić pomiędzy kilka domen - stanowi on jej podjednostkę ("All Managed Servers in a cluster must reside in the same domain; you cannot split a cluster over multiple domains.").

Z powyższego wynika, że klaster jest całkowicie zawarty wewnątrz domeny, a domena posiada jeden serwer administracyjny.

 • Odpowiedział
 • @ | 04.05.2016
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
 • 0

Nie ma takiej możliwości. zasada jest taka - jedna domena, jeden admin serwer. chyba że chcesz stworzyć jego backup i trzymać na potrzeby użycja jako mechanizm DR. wtedy natomiast i tak może być widoczna tylko jedna instancja, bo będą konflikty adresów ip.

Mariusz_Kamelak
 • Odpowiedział
 • @ Mariusz_Kamelak | 10.05.2016
  • 1
  • 1
  • 5