Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 3

Jest kilka rodzajów integracji:

- Wbudowana, (tzn. po instalacji Lync nic nie musimy konfigurować), działa w oparciu o mapi oraz EWS na Exchange, w komunikatorze wyświetlane są informacje o dostępności, spotkaniach w kalendarzu, out of office.

- Integracja z OWA:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj688055.aspx

W OWA mamy komunikator, ale tylko wiadomości błyskawiczne (IM).

- Integracja z Exchange UM (lync jest bramką dla Exchange), mamy m.in. Attendanta, Voice mail:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398193.aspx

  • Odpowiedział
  • @ | 21.01.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII