Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 4
 • 546

W oknie edytora VBA możliwe jest dodanie modułu klasy. Chciałbym zapytać, jak wyglądałaby taka przykładowa klasa. 

Czy również w VBA, tak jak w C#, możliwe jest zadeklarowanie własnych struktur danych (a może istnieją  an "encapsulation" Get, Set jak w C#)?

Czy możliwe jest dziedziczenie, Polimorfizm, Overloading? Ciekawe byłoby porównanie VBA z C# w zakresie różnic w składni podstawowych elementów programowania obiektowego. 

Czy mogliby Państwo polecić literaturę, źródła dotyczące OOP w VBA?

Jacek_Kotowski
 • Zapytał
 • @ Jacek_Kotowski | 11.03.2015
  • lider
  • laureat
  • ekspert
  • 60
  • 54
  • 94

Odpowiedź (1)

 • 1
pawel_niemyt
 • Odpowiedział
 • @ pawel_niemyt | 25.07.2015