Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 8
 • 121

Chciałbym zapytać, jak sprawdzić za pomocą funkcji czy wybrany wyraz to CamelCase?

Taka funkcja byłaby przydatna np. do automatycznego tworzenia słów kluczowych i linków.

Jak stworzyć funkcję, która na wejściu przyjmuje łańcuch tekstowy, a na wyjściu - boolean True/False - tj.

SzpitalBródnowski, KasiaKowalska, WólkaKosowska. FranklinDelanoRoosevelt... HBomb etc.?

W sieci dużo jest funkcji, które zamieniają CamelCase na inny format, np. Proper Case. Zwykłe zdanie, ale niestety nie rozpoznają one, czy string jest CamelCase'em.

Najbliższe sugerują użycie RegEx, np.

http://stackoverflow.com/questions/1128305/regular-expression-to-identify-camelcased-words

http://www.mrexcel.com/forum/excel-questions/600974-proper-case-camel-case.html 

 

Jacek_Kotowski
 • Zapytał
 • @ Jacek_Kotowski | 13.03.2015
  • lider
  • laureat
  • ekspert
  • 60
  • 54
  • 94

Odpowiedź (1)

 • 15

Witam Panie Jacku.

Poniżej funkcja napisana w VBA, która sprawdza, czy dany string to camelCase:

Function CzyCamelCase(tekst As String) As Boolean
Dim i As Long

If Left(tekst, 1) = LCase(Left(tekst, 1)) Then
  
  For i = 1 To Len(tekst)
    If Mid(tekst, i + 1, 1) = UCase(Mid(tekst, i + 1, 1)) And Mid(tekst, i + 1, 1) <> "" Then
      CzyCamelCase = True
      Exit Function
    Else
      CzyCamelCase = False
    End If
  Next

Else
  CzyCamelCase = False
End If

End Function

Najpierw sprawdzamy, czy pierwsza litera jest mała, następnie każdą kolejną sprawdzamy, czy jest wielka, jeżeli tak - to funkcja zwraca TRUE.

W załączniku cały plik w funkcją.

Pozdrawiam.
Paweł Niemyt.

 

Załączniki

 • xlsm

  camelCase.xlsm ( 14K )
pawel_niemyt
 • Odpowiedział
 • @ pawel_niemyt | 16.03.2015