Pobierz kartę szkolenia

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

kod szkolenia: E-DOR / PL AA 4h

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
400,00 PLN 492,00 PLN brutto

Szkolenie adresowane jest do podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu użytkownicy zdobędą  wiedzę w  kwestiach zwianych z obowiązkiem posiadania adresu do doręczenie elektronicznych, zasadach realizacji usługi PURDE i PUH, czy wpływie ustawy doręczeniach elektronicznych na komunikację przez ePUAP

brak

język polski

  1. Podstawa prawna funkcjonowania e-Doręczeń.
  2. Obowiązek stosowania e-Doręczeń.
  3. Warunki korzystania e-Doręczeń.
  4. Adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
       –  co to jest ADE

–  jak uzyskać adres ADE.

  5.  Skrzynka doręczeń.

  6. Platforma do e-Doręczeń.

  6. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE)
  7. Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH).

 

  8. Wpływ doręczeń na korzystanie z  ePUAP.

  9. Wpływ doręczeń na doręczenia w ramach postępowania administracyjnego.

 10. e- Doręczenia a systemy EZD.

11. Wyłączenia ze stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych