Pobierz kartę szkolenia

Zarządzenie składem chronologicznym i składem informatycznych nośników danych oraz ich archiwizacja.

kod szkolenia: Arch EZD / PL AA 4h

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
400,00 PLN 492,00 PLN brutto

Szkolenie adresowane jest do podmiotów publicznych wdrażających system klasy EZD lub planujących uruchomienie takiego wdrożenia.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu użytkownicy zdobędą  wiedzę o zasadach działania i organizacji składów chronologicznych oraz zostaną zapoznani z zasadami archiwizacji skaldów chronologicznych i spraw elektronicznych dokumentowanych w EZD po wdrożeniu systemu EZD w podmiocie.

brak

język polski

  1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie,  składów chronologicznych i archiwizacji w systemie EZD

–  zasady pracy w systemie EZD

–  kompletowanie akt w systemie EZD 

 

  1. Składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych – regulacje prawne a praktyka

1) tworzenie składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych;

2) zasady zarządzania dokumentacją w składach chronologicznych:

                         – lokalizacje składów chronologicznych

                         – typy składów chronologicznych

                         – bieżąca obsługa skaldów chronologicznych;

3) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego;

4) zasady postępowania z dokumentacją w składach informatycznych nośników danych.

 

  1. Archiwizacja składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych w przepisach i praktyce.

 

  1. Archiwizacja w systemie EZD
  1. pojęcie archiwum zakładowego w EZD;
  2. na czym polega archiwizacja spraw prowadzonych w postaci elektronicznej;
  3. różnice w archiwizacji dokumentacji nieelektronicznej i elektronicznej;
  4. przygotowanie dokumentacji elektronicznej do archiwizacji;
  5. rola archiwisty zakładowego w procesie archiwizacji dokumentacji elektronicznej;
  6. brakowanie dokumentacji elektronicznej.