Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie ryzykiem: Strategie Analizy Ryzyka z użyciem narzędzia IT

kod szkolenia: NIS2 / PL AA 1d

Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego zapoznamy uczestników z kluczowymi aspektami wynikającymi z Dyrektywy NIS2. Uczestnicy kursu pozyskają wiedzę na temat spełnienia wymogów cyberbezpieczeństwa. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane z kluczowymi elementami dyrektywy NIS2. W  szczególności pod kątem realizacji obowiązków związanych z analizą ryzyka, wykorzystując do tego dedykowane narzędzie informatyczne.

Dyrektywa NIS2

Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 1 dzień |  7h|  17.07
1 290,00 PLN + 23% VAT (1 586,70 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 290,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  21.08
1 290,00 PLN + 23% VAT (1 586,70 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 290,00 PLN
czas trwania 1 dzień |  7h|  25.09
1 290,00 PLN + 23% VAT (1 586,70 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 290,00 PLN
1 290,00 PLN 1 586,70 PLN brutto

Szkolenie z Dyrektywy NIS2 jest przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów związanych z cyberbezpieczeństwem. Koncentruje się na przygotowaniu liderów do identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem w kontekście zgodności z wymaganiami Dyrektywy. Jest także idealne dla członków działów prawnych, IT oraz bezpieczeństwa, oraz dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Uczestnictwo w szkoleniu kończy się otrzymaniem certyfikatu, który potwierdza zdobycie praktycznej wiedzy zgodnej z art. 20 ust. 2 Dyrektywy NIS2, niezbędnej do utrzymania standardów bezpieczeństwa i odpowiedzialności w organizacji.

 • Zrozumienie Dyrektywy NIS2:: Uczestnicy poznają cel, zakres oraz wpływ dyrektywy na cyberbezpieczeństwo organizacji.
 • Poznanie kluczowych zmian i obowiązków: Szkolenie wyjaśni, jakie zmiany wprowadza NIS2 w stosunku do poprzedniej dyrektywy oraz określi, które organizacje są objęte nowymi regulacjami.
 • Praktyczna nauka zarządzania ryzykiem: Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które uczą analizy ryzyka oraz budowania zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem specjalistycznych aplikacji.
 • Certyfikacja kompetencji: Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie certyfikatem.
 • Podstawowa znajomosc obsługi komputera
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 1 dzień pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztat
 • Co to jest NIS2? Kogo dotyczy? – cel i zakres.
  • Przyczyny powstania, zakres oraz wpływ na poziom cyberbezpieczeństwa  organizacji.
 • Najważniejsze zmiany i obowiązki, które wprowadza NIS2.
  • Omówienie głównych zmian w odniesieniu do obecnie obowiązującej dyrektywy NIS i jej zasięgu.
 • Kogo obowiązuje nowa dyrektywa NIS2 i do kiedy mają zostać przeprowadzone zmiany? Podmioty kluczowe a podmioty ważne.
  • Omówienie jakie organizacje są objęte wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w ramach NIS2.
 • NIS2 z perspektywy organizacji – Jakie działania trzeba podjąć?
  • Obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych.
  • Omówienie najważniejszych aspektów i obowiązków w ujęciu organizacji.
 • Analiza ryzyka w ramach NIS2 z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji – warsztat
  • Przeprowadzenie warsztatów związanych z obszarem zarządzania ryzykiem w ramach Dyrektywy NIS2 z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na automatyzacje działań. Praca na narzędziu z wykorzystaniem ryzyk referencyjnych, pozwalających na podniesienie świadomości uczestników szkolenia.
  • Warsztat pozwoli uczestnikom zrozumieć specyfikę oraz wymagania dotyczące analizy ryzyka w obszarze Dyrektywy NIS2. W ramach tego etapu szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:

                       a) Omówienie procesu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem przykładów                                                w dedykowanej aplikacji

                        b) Omówienie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie                                                        z wykorzystaniem przykładów w dedykowanej aplikacji.

 • Tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem aplikacji – warsztat .
  • Praca warsztatowa związana z budową zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w różnych obszarach. Ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego.
  • Warsztat pozwoli na omówienie specyfiki dotyczącej tworzenia w organizacjach zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym kontekstu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania.