TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Narzędzia w Projektach...

Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej.

Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie harmonogramów projektów w Microsoft Office Project 2019 oraz dla kierowników projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektów, którzy chcą zarządzać wieloma projektami w środowisku Project Online (EPM).

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Umiejętność budowania profesjonalnych harmonogramów i stosowania odpowiednich zależności między zadaniami, a także sprawne posługiwanie się aplikacją Microsoft Office Project 2019, pozwoli znacznie przyspieszyć proces harmonogramowania i uniknąć błędów w dalszej pracy z plikami projektów. Umiejętność profesjonalnej kontroli projektów oraz zręczne tworzenie raportów na podstawie danych zawartych w projekcie pozwoli na szybki dostęp do aktualnych informacji oraz usprawni proces podejmowania decyzji.

Nabycie umiejętności pracy z wieloma projektami w środowisku Project Online (EPM), poznanie mechanizmów współpracy z członkami zespołu projektowego oraz zapoznanie się z możliwościami współdzielenia informacji i dokumentów między uczestnikami projektu.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Dobra znajomość obsługi komputera i bezproblemowe posługiwanie się aplikacją Microsoft Office Excel.

Język szkolenia

polski

AGENDA SZKOLENIA

Moduł pozwoli na szybkie dostosowanie opcji i ustawień aplikacji w celu optymalizacji czasu przy tworzeniu harmonogramów i ich późniejszej modyfikacji.

Prawidłowe wprowadzanie informacji o zadaniach i wykorzystywanie odpowiednich relacji między zadaniami będzie skutkowało mniejszym nakładem pracy z harmonogramem w dalszym życiu tworzonego projektu.

Wyświetlanie odpowiednich widoków oraz czerpanie informacji o danym projekcie i jego wszystkich elementach, pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku zauważonych problemów.

Wiedza o zasobach przydzielonych w projekcie pozwala na optymalne ich wykorzystywanie, a także panowanie nad odpowiedzialnością poszczególnych osób za wykonanie zadań oraz zapotrzebowaniu na materiały i wydatki dodatkowe.

Zastosowanie odpowiednich kalendarzy w harmonogramie przekłada się na jak najlepsze dopasowanie informacji o ramach czasowych projektu względem realiów. Natomiast umiejętność posługiwania się typami zadań przyczynia się do bezproblemowego wprowadzania zmian w projekcie.

Zmodyfikowany wygląd tabel lub wykresu Gantta pozwala na szybsze odnajdowanie najważniejszych informacji w projekcie i wydrukowanie ich w czytelny sposób.

Zarządzanie informacjami o zadaniach pozwali na bezproblemowe wprowadzanie zmian w przyszłości i odpowiednie przekształcanie czasu trwania zadań lub nakładu pracy w modyfikowanym zadaniu.

Zaawansowane wykorzystywanie funkcjonalności Microsoft Project 2019 dotyczących zasobów, pozwoli kierownikom projektów na optymalne podejmowanie decyzji o ruchach dostępnych zasobów, a także pomoże w rozwiązywaniu nadmiernej alokacji. Odpowiednie wprowadzanie informacji o kosztach zasobów, przerodzi się w poprawne wyliczanie kosztów projektu.

Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z pierwotną wersją projektu, przyczyni się do lepszej kontroli i szybszego podejmowania decyzji w trakcie trwania projektu.

Śledzenie realizacji projektu, a także jego kosztów i możliwość porównywania z pierwotną wersją projektu, przyczyni się do lepszej kontroli i szybszego podejmowania decyzji w trakcie trwania projektu.

Operacje filtracji i sortowania, a także wyświetlanie odpowiednich widoków i tabel, pozwala kierownikowi na jak najlepszy dostęp do informacji o zadaniach, zasobach i przydziałach w projekcie.

Raportowanie inwestorom projektu postępu czy też poniesionych kosztów już nie będzie stanowiło problemu z wykorzystaniem modułu raportowania Microsoft Office Project 2019. Budowanie estetycznych wykresów czy też tabel pozwoli na przyjazne analizowanie wydrukowanego raportu.

Podział na podprojekty może okazać się dobrym rozwiązaniem w celu rozproszonego raportowania czy w sytuacji wprowadzania informacji o zaawansowaniu prac przez wiele osób odpowiedzialnych za dany dział biorący udział w realizowanym projekcie.

 1. Podstawowe informacje:
  • Zastosowania i wykorzystywanie aplikacji w życiu projektu – wstępne informacje.
  • Omówienie wstęgi, kart i opcji Microsoft Project.
  • Dostosowanie środowiska do pracy.
 2. Wprowadzanie informacji o zadaniach:
  • Wpisywanie danych do tabeli.
  • Określanie czasów trwania zadań.
  • Operacja na zadaniach: edycja, przemieszczanie, usuwanie, podział na części.
  • Zależności pomiędzy zadaniami.
  • Czas wyprzedzenia i opóźnienia.
  • Wprowadzanie zadań rekurencyjnych.
  • Wyświetlanie informacji o zadaniach.
  • Wprowadzanie uwag/notatek.
  • Umieszczanie zadań na osi czasu.
 3. Harmonogram Gantta i metoda ścieżki krytycznej.
 4. Podstawowe widoki aplikacji.
 5. Kolumny: wyświetlanie i ukrywanie informacji w tabelach.
 6. Wyświetlanie informacji o projekcie.
 7. Wprowadzanie informacji o zasobach:
  • Rodzaje zasobów.
  • Sposoby przypisywanie zasobów do zadań.
  • Pracochłonność.
 8. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kalendarzy:
  • Projektu.
  • Zasobów.
  • Zadań.
 9. Zastosowanie typów zadań przy tworzeniu i modyfikowaniu harmonogramu.
 10. Dostosowywanie wyglądu:
  • Formatowanie elementów na Wykresie Gantta
  • Formatowanie harmonogramu
 11. Drukowanie informacji pochodzących z projektu
 12. Zarządzanie zadaniami w projekcie
  • Ograniczenia czasowe dla zadań.
  • Priorytety zadań.
  • Wykorzystanie typów zadań do optymalizacji harmonogramu.
 13. Zarządzanie zasobami w projekcie
  • Dostępność zasobów.
  • Wprowadzanie rożnych stawek kosztów dla rożnych zadań, wprowadzanie rożnych stawek w zależności od daty.
  • Przypisywanie pracy w nadgodzinach.
  • Rozwiązywanie przeciążeń (konfliktów przypisania zasobów).
 14. Zarządzanie projektem
  • Tworzenie planu bazowego projektu.
  • Kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, koszty zadań, koszty zasobów).
  • Śledzenie postępu i kontrola realizacji projektu.
 15. Zarządzanie projektem
  • Tworzenie planu bazowego projektu.
  • Kontrola kosztów planowanych (koszt projektu, koszty zadań, koszty zasobów).
  • Śledzenie postępu i kontrola realizacji projektu.
 16. Wyświetlanie i wyszukiwanie informacji
  • Filtrowanie i sortowanie danych projektu.
  • Modyfikowanie widoków aplikacji, dostosowywanie ich do własnych potrzeb, tworzenie nowych.
  • Tworzenie własnych tabel.
 17. Moduł raportowania w aplikacji Project 2019
  • Tabele danych
  • Wykresy
  • Pulpity nawigacyjne
 18. Konsolidowanie projektów, praca z wieloma projektami, zasoby w projekcie złożonym.
 19. Przegląd architektury Project Online (EPM)
  • składniki rozwiązania Project Online (EPM)
  • wprowadzenie do pracy grupowej w oparciu o Project 2019 Server
  • konfiguracja MS Project do publikowania projektów
  • korzystanie z Project Web App
 20. Zarządzanie wieloma projektami
  • import projektów do serwera
  • publikowanie planu projektu oraz przydziałów
  • korzystanie z szablonu globalnego organizacji.
 21. Pula zasobów organizacji i zarządzanie zasobami
  • Import zasobów do serwera
  • ocena obciążenia zasobów
  • bilansowanie zasobów w wielu projektach.
 22. Praca z zadaniami
  • przeglądanie propozycji nowych zadań od członków zespołu projektowego
  • przeglądanie i aktualizacja postępu
  • zatwierdzanie grafików czasu pracy.
 23. Raporty o postępie prac w projektach
  • tworzenie, modyfikacja i przeglądanie raportów o stanie
  • odpowiadanie na raporty
  • scalanie odpowiedzi na żądania raportów o stanie od członków zespołu projektowego.
 24. Wymiana informacji w zespole projektowym
  • tworzenie czynników ryzyka
  • dodawanie informacji o problemach w projektach
  • tworzenie biblioteki dokumentów
  • współdzielenie dokumentów związanych z projektami
  • łączenie dokumentów z określonymi zadaniami.


Kod szkolenia PR01+PR02 / AA 4d BUR COVID
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej. (PR01+PR02 / AA 4d BUR COVID)
Cena netto
2216.00 PLN
+ vat (2725.68 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 4 dni (ilość godzin: 28)
Zadaj pytanie o szkolenie