Pobierz kartę szkolenia

Zarządzanie projektami – perspektywa sponsora

kod szkolenia: ZP-ZPS / PL DL 2d

Pakiety e-learning

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  14h|  25.07 26.07
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
czas trwania 2 dni |  14h|  10.10 11.10
1 600,00 PLN + 23% VAT (1 968,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 600,00 PLN
1 600,00 PLN 1 968,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób sprawujących nadzór nad projektami, pełniących w projektach role sponsorów, członków komitetów sterujących, a także zarządzających programami i portfelem projektów, jak również dla członków zarządów przedsiębiorstw i organizacji.

 • wypracowanie pełniejszego rozumienia znaczenia projektów w realizacji strategii organizacji oraz sponsora w projekcie, jego kluczowych obowiązków oraz uprawnień,
 • doskonalenie umiejętności przewodzenia projektowi z poziomu sponsorskiego,
 • pozyskanie wiedzy na temat najlepszych praktyk sprawowania nadzoru nad projektami z perspektywy sponsora (lub członka komitetu sterującego),
 • poznanie kluczowych wyzwań związanych ze sprawowaniem efektywnego sponsorshipu w projekcie,
 • poznanie kluczowych praktyk, technik i narzędzi wspomagających skuteczny i efektywny sponsorship projektowy.

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami na co najmniej podstawowym poziomie. Istotną pomocą będzie również posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektami lub nadzorowaniu projektów oraz uczestnictwo w kursach dotyczących szeroko pojętego zarządzania projektami.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Dzień 1.

 • Podstawowe pojęcia w obszarze zarządzania projektami – ujednolicenie terminologii
 • Projekty, programy, portfele i ich rola w realizacji strategii organizacji
 • Biuro zarządzania projektami jako narzędzie dla sponsorów i kierownictwa
 • Projekty a procesy (działalność operacyjna) – zależności, punkty styku
 • Rodzaje organizacji projektu (funkcyjna, macierzowa, projektowa) i ich znaczenie z perspektywy sponsora
 • Typowe ograniczenia (zmienne) projektu (czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko, korzyści) i ich znaczenie z perspektywy sponsora
 • Czym jest sukces projektu? Znaczenie zaangażowania sponsora dla sukcesu projektu (ćwiczenie i dyskusja)
 • Interesariusze projektu. Rola sponsora w ich angażowaniu
 • Projekt jako zmiana w organizacji. Rola Sponsora w zarządzaniu społecznymi aspektami wdrażania zmian organizacyjnych
 • Organizacja zespołu projektowego – najlepsze praktyki i rola sponsora w budowaniu zespołu
 • Kompetencje kierownika projektu – jak dobrać najbardziej odpowiednią osobę?
 • Role i obowiązki sponsora / właściciela biznesowego
 • Niezbędne kompetencje skutecznego sponsora (ćwiczenie i dyskusja)
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Definiowanie celów projektu (ćwiczenie praktyczne)
 • Karta projektu i rola sponsora w jej tworzeniu (ćwiczenie praktyczne)
 • Definiowanie zakresu projektu i określanie wymagań – rola sponsora

Dzień 2.

 • Sponsor a harmonogram. Jak sprawdzać wiarygodność harmonogramu? Metody kompresji harmonogramu (ćwiczenie praktyczne)
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie – perspektywa sponsora
 • Określanie ogólnego poziomu ryzyka projektu, ustalenie stopnia formalizacji i dobór odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Identyfikowanie i analizowanie ryzyk. Wybór reakcji na ryzyko (ćwiczenie praktyczne)
 • Sponsor a komunikacja wewnątrz projektowa i z interesariuszami zewnętrznymi
 • Komunikacja w cyklu życia projektu – perspektywa sponsora
 • Zmiany w projekcie i ich główne przyczyny. Pełzanie zakresu – jak mu zapobiegać?
 • Ocena wpływu zmian na projekt. Rola sponsora w zarządzaniu zmianami – najlepsze praktyki
 • Zagadnienia projektowe z perspektywy sponsora. Jak wspierać kierownika projektu w ich rozwiązywaniu?
 • Raporty i przeglądy projektu w punktach decyzyjnych – na co zwracać uwagę, jakich informacji żądać? (ćwiczenie i dyskusja)
 • Monitorowanie przebiegu i postępów projektu. Narzędzia i interwencje sponsora
 • Akceptacja produktów projektu – najlepsze praktyki
 • Rola sponsora w zamykaniu projektu
 • Złe praktyki sponsorskie. Czego unikać będąc sponsorem? (ćwiczenie i dyskusja)