Pobierz kartę szkolenia

Tworzenie zapytań do bazy danych na platformie MS SQL Server + SQL dla analityków

kod szkolenia: SQL01+SQL02 / PL AA 2 Weekend

Pakiety e-learning

Zapytania do bazy danych MS SQL Server i SQL analityków, osób przygotowujących raporty oraz sprawozdania - Szkolenie + Warsztaty

 

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które chcą w ekspresowym tempie nie tylko poznać podstawy, ale również zapoznać się z bardziej zaawansowanymi kwestami dotyczącymi SQL. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, osób odpowiedzialnych za przygotowanie danych do raportów oraz odpowiedzialnych za wszelkiego rodzaju sprawozdawczość. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem lub samoukiem i chcesz otrzymać pakiet dobrych praktyk oraz sporą dawkę zaawansowanej wiedzy – to szkolenie jest dla Ciebie.

Zapoznasz się z najważniejszymi elementami języka SQL

 • Poznasz dobre praktyki dotyczące korzystania z baz danych
 • Zrozumiesz działanie różnych typów połączeń tabel
 • Zobaczysz, jak stosować kryteria i wyrażenia regularne
 • Dzięki szkoleniu zrozumiesz fachowe słownictwo, które ułatwi poruszanie się w świecie baz danych
 • Nauczysz się jak wykorzystać funkcje tekstowe, logiczne oraz jak wykonywać operacje na datach
 • Dowiesz się jak stosować grupowanie i agregacje
 • Zobaczysz, jaka jest różnica pomiędzy CTE a podzapytaniem
 • Dzięki szkoleniu zrozumiesz, jak działają ROLLUP, CUBE i GROUPING SETS
 • Zrozumiesz działanie procedur składowanych oraz widoków
 • Nauczysz się jak wykorzystać konwersję danych oraz jakie niebezpieczeństwa są z tym związane

Znajomość środowiska Windows

Szkolenie: polski

 1. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych (na przykładzie bazy na platformie SQL Server)

  • Tabele
  • Pola
  • Klucze
  • Indeksy
  • Relacje
  • Więzy integralności
 2. Tworzenie zapytań wybierających (język SQL)

  • Fraza SELECT
  • Filtrowanie danych (WHERE)
  • Sortowanie danych (ORDER BY)
  • Grupowanie danych (GROUP BY)
  • Agregowanie danych (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
  • Łączenie tabel (WHERE … = … , WHERE … IN …, INNER JOIN, LEFT JOIN, itp.)
  • Łączenie danych z różnych baz danych
  • Stosowanie funkcji tekstowych (LEFT, RIGHT, SUBSTRING itp.)
  • Frazy warunkowe
  • Konwersja typów danych.
 3. Tworzenie zapytań funkcjonalnych

  • Dodawanie danych (INSERT)
  • Modyfikowanie danych (UPDATE)
  • Usuwanie danych (DELETE)
  • Usuwanie tabel (DROP TABLE).
 4. Tworzenie obiektów serwerowych

  • Widoki
 5. Łączenie zapytań
 6. Podzapytania
 7. Wykorzystanie funkcji szeregujących

  • Funkcja okna OVER()
  • ROW_NUMBER()
  • RANK()
  • DENSE_RANK()
  • NTILE(n)
 8. Nietypowe grupowanie danych

  • ROLLUP
  • CUBE
  • GROUPING SETS
 9. Słowniki, sumy, różnice i iloczyny zbiorów

  • UNION
  • UNION ALL
  • EXCEPT
  • INTERSECT
 10. Wykorzystanie wielu źródeł i łączenie danych

  • Podzapytania
  • Zapytania CTE (Common Table Expression)
  • Wykorzystanie widoków
 11. Tworzenie sparametryzowanych procedur składowanych
 12. Poruszanie się po rekordach

  • FETCH, OFFSET
  • LAG, LEAD
 13. Pobieranie danych

  • Import danych
  • Wysyłanie poleceń SQL z kodu VBA w Excelu (ADO Recordset)