TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Prawo Pracy...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki ZFŚS, osób pracujących w działach kadrowo-personalnych, doświadczonych praktyków.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Każdy uczestnik po ukończeniu warsztatów będzie potrafił:

 • stosować metody zarządzania finansami w zarządzaniu usługami i projektami IT.
 • wybierać metodę zarządzania poprzez budżet właściwą do warunków organizacji.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Podstawowa wiedza z prawa pracy

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
  • Odstąpienie od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
  • Swobodne ustalenie wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
  • Obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
  • ZFŚS u pracodawców posiadających związki zawodowe i zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 01.01.2018
 2. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z ZFŚS
  • Krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
  • Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich
  • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
  • Jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
  • Uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu : interpretacje organów kontroli, w tym PIP
 3. Badanie sytuacji życiowej/materialnej osób uprawnionych
  • Zasady pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
  • Badanie sytuacji materialnej - orzecznictwo sądów
  • Przepisy określające żądania pracodawcy do przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
  • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
  • Program 500+ a badanie sytuacji życiowej
  • Stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 4. Zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem zmian
  • Cele na które przeznaczane są środki z ZFŚS
  • Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
  • Pożyczki na cele mieszkaniowe
  • Zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • Oprocentowanie pożyczki
  • Skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
  • Umorzenie pożyczki z ZFŚS w przypadku śmierci pożyczkobiorcy – interpretacje organów podatkowych
 5. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych w 2018r.
  • Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
  • Wysokość odpisów podstawowych w 2018 roku
  • Zmiana wysokości odpisu podstawowego – warunki ustawowe
  • Odpisy fakultatywne w 2018 roku
  • Wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
  • Zwiększyć środków na ZFŚS określone w przepisach
 6. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
  • Zasady ustalania przeciętnej liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
  • Metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
  • Korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu
 7. Zasady, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
  • Obowiązek uzgodnienia zmian ze związkami zawodowymi
  • Czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
  • Wybór przedstawiciela załogi pracowników oraz uzgodnienie zmian regulaminu ZFŚS w firmach, w których nie działają związki zawodowe
 8. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w przepisach podatkowych od 01.01.2018
  • Paczki dla pracowników
  • Bony towarowe
  • Bilety i karnety dla pracowników
  • Zapomogi dla pracowników
  • Wczasy pod gruszą
  • Świadczenia dla emerytów i rencistów
  • Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
  • Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
  • Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
  • Rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014
  • Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
  • Zapomogi : rzeczowe i finansowe
  • Dopłaty do przedszkoli, klubów dziecięcych i żłobków
 9. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłaconych pracownikom z ZFŚS
  • Potrącenia komornicze w przypadku świadczeń pieniężnych i rzeczowych
  • Stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 2011 w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 10. Komisja socjalne – zasady powoływania i funkcjonowania
  • Zasady tworzenia komisji socjalnych
  • Skład komisji socjalnej
  • Uprawnienia komisji socjalnej
 11.  Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę
  • Środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
  • Zasady ustalania wysokości przekazywanych środków
  • Termin na przekazanie środków


Kod szkolenia PFK ZFSS_PP / Std
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (PFK ZFSS_PP / Std)
Cena netto
700.00 PLN
+ vat (861 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 1 dni (ilość godzin: 7)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic