Pobierz kartę szkolenia

Wykonywanie czynności kancelaryjnych i zarządzanie dokumentacją w systemie klasy EZD

kod szkolenia: Zarz EZD / PL AA 4h

Pakiety e-learning

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
400,00 PLN 492,00 PLN brutto

Szkolenie adresowane jest do podmiotów publicznych wdrażających system klasy EZD lub planujących uruchomienie takiego wdrożenia.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu użytkownicy zdobędą  wiedzę o zasadach pracy w systemach klasy EZD, sposobie w jaki wykonuje się czynności kancelaryjne  w systemie EZD, specyfice pracy z dokumentami elektronicznymi oraz zostaną zapoznani  z podstawowymi  zasadami działania składów chronologicznych.

brak

język polski

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące EZD.

 

 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny
 1. naturalne  dokumenty elektroniczne;
 2. odwzorowania cyfrowe;
 3. forma a postać dokumentu;
 4. oryginały oraz  kopie dokumentów papierowych  i dokumentów elektronicznych.

 

 1. System EZD jako podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw oraz  wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie:
 1. zasady wdrożenia systemu EZD;
 2. system EZD a systemy dziedzinowe;
 3. zasady dokumentowana spraw w systemie EZD i w systemie tradycyjnym;
 4. wyjątki od systemu EZD.

 

 1. Bezdziennikowy system kancelaryjny a system EZD
 1. dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw;
 2. zasady rejestracji spraw (elementy znaku spraw,  zmiana znaku sprawy)

 

 

 1. Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do podmiotu w systemie EZD:
  1. przesyłki papierowe;
  2. przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
  3. przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
  4. przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

 

 1. Dekretacja  a rozdzielenie

– dekretacja zastępcza.

 

 1. Kompletowanie akt sprawy w systemie EZD.

 

 

 

 1. Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa) w EZD.
   1. podpisywanie pism podpisem elektronicznym;
   2. podpisanie pisma podpisem odręcznym.

 

 

 1.  Zasady korespondencji wewnętrznej w systemie EZD.

 

 1.  Zasady wysłania pism w systemie EZD.
 2. Składy chronologiczne i składy informatycznych nośników danych

1) tworzenie składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych;

2) zasady zarządzania dokumentacją w składach chronologicznych.