Pobierz kartę szkolenia

Wprowadzenie do Microsoft PKI w Windows Server 2019-2022

kod szkolenia: PKI / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie w formule stacjonarnej Administrator - docelowa grupa   Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

Termin

tryb Stacjonarne

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  10.07 11.07 12.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  10.07 11.07 12.07
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.08 08.08 09.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  07.08 08.08 09.08
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.09 03.09 04.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.09 03.09 04.09
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  28.10 29.10 30.10
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  25.11 26.11 27.11
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  08.01 09.01 10.01
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  08.01 09.01 10.01
2 500,00 PLN + 23% VAT (3 075,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów IT odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.

 

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności instalacji i konfiguracji usług Infrastruktury Klucza Publicznego w Windows Server 2019/2022

 

Praktyczna znajomość systemu Windows (serwer i klient) na poziomie administratora systemu, podstawy wirtualizacji. Praca na systemach operacyjnych w angielskiej wersji językowej.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • wykład + warsztaty
 1. Wprowadzenie do Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI – Public Key Infrastructure)

  • Szyfrowanie
  • Certyfikaty cyfrowe
  • Urzędy Certyfkacji Publiczne i Prywatne
 2. Planowanie usług PKI

  • Microsoft AD CS (Active Directory Domain Services)
  • Elementy infrastruktury
  • Sieciowe moduły bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module)
 3. Instalacja i konfiguracja środowiska domenowego

  • Wirtualizacja Hyper-V
  • Kontrolery domeny
  • Stacje robocze
  • Serwery dla usług PKI
 4. Serwer Root CA (Główny Urząd Certyfikacji)

  • Konfiguracja roli AD CS – Urząd Certyfikacji (CA – CA Authority)
  • Planowanie zabezpieczenia serwera Root CA
  • Dystrybucja certyfikatu Głównego Urzędu Certyfikacji
  • Listy unieważnionych certyfikatów (CRL – Certificate Revocation List)
 5. Servery Subordinate CA (Podrzędne Urzędy Certyfikacji)

  • Konfiguracja roli AD CS – Urząd Certyfikacji
  • Wydanie certyfikatów dla Podrzędnych Urzędów Certyfikacji
  • Listy unieważnionych certyfikatów (CRL – Certificate Revocation List)
 6. Szablony certyfikatów

  • Przegląd szablonów
  • Konfiguracja szablonów certyfikatów
  • Szablon dla użytkownika karty inteligentnej (Smart Card)
  • Ustawienia Zasad Grup dla usług PKI
 7. Monitorowanie i archiwizacja usług PKI

  • Agent Odzyskiwania Kluczy (KRA – Key Recovery Agent)
  • Windows Admin Center
  • Microsoft Identity Manager 2016
  • Microsoft Server Backup
  • Microsoft Azure Key Vault