Pobierz kartę szkolenia

Warsztaty z CompTIA Security + ( przygotowanie do egzaminu SY0-701) - szkolenie autoryzowane

kod szkolenia: SPLUS+ / PL AA 5d 701

Pakiety e-learning

CompTIA Security+ to międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT. Jest honorowany na całym świecie nie tylko w branży IT ale również przez instytucje publiczne oraz różne organizacje międzynarodowe.

Dyrektywa NIS2

Unijne przepisy rozszerzają zakres przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorcy objęci regulacją NIS2, wynikającą z ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa, będą objęci obowiązkiem stosowania produktów, usług bądź procesów, objętych tymi schematami certyfikacyjnymi.

Sprawdź, czy Twoja firma będzie objęta dyrektywą NIS2

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  15.07 16.07 17.07 18.07 19.07
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  05.08 06.08 07.08 08.08 09.08
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.09 03.09 04.09 05.09 06.09
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 100,00 PLN
4 500,00 PLN 5 535,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów sieci, osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną oraz każdego, kto planuje podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego swojej organizacji.

Osoby nie będące specjalistami z zakresu bezpieczeństwa IT będą mogły zwiększyć świadomość dotyczącą zagrożeń oraz poznać różne metody ataków na systemy i sieci teleinformatyczne powszechnie stosowane przez hakerów.

Również specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego, audytorzy i tzw. security officers będą mogli ugruntować, usystematyzować bądź uzupełnić swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy z zakresu m.in. analizy ryzyka, planowania ciągłości działania, bezpieczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Ponadto uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane narzędzia i metody zabezpieczania systemów i sieci teleinformatycznych oraz danych w nich przetwarzanych. Poznają również szerokie spektrum różnych metod i narzędzi, którymi posługują się cyberprzestępcy.

Do egzaminu można przystąpić w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych PearsonVue.

Egzamin nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Informacje o egzaminie: SY0-701

Tytuł – CompTIA Security+

Format testu: Kombinacja puyań wielokrotnego wyboru, ćwiczenia drag and drops, oraz elemntów opartych na rozwiązywaniu problemu – wynikach.

Ilość pytań – max 90

Czas trwania – 90 min

Sczegółowe informacje dotyczące egzaminu zanjdują się na stronie Comptia: Comptia Security+ Exam.

Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z sieciami komputerowymi i umiejętność sprawnej obsługi komputera. Wymagana podstawowa znajomość systemów operacyjnych Windows oraz Linux.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik:  The Official CompTIA Security+ Self-Paced Study Guide (Exam SY0-701) eBook
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Podstawowe koncepcje bezpieczeństwa
 • terminologia, koncepcje
 • mechanizmy kontrolne bezpieczeństwa
 1. Porównanie różnych typów zagrożeń
 • aktorzy-zagrożenia
 • przestrzenie ataku
 • inżynieria społeczna
 1. Omówienie podstawowych pojęć kryptografii
 • algorytmy kryptograficzne,
 • infrastruktura PKI
 • rozwiązania kryptograficzne
 1. Wdrażanie zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu
 • uwierzytelnianie
 • autoryzacja
 • zarządzanie tożsamością
 1. Zabezpieczanie architektury sieci korporacyjnej
 • architektura sieci korporacyjnej
 • urządzenia zabezpieczające sieć
 • bezpieczna komunikacja
 1. Zabezpieczanie architektury sieci w usługach chmurowych
 • infrastruktura chmurowa
 • systemy wbudowane
 • architektura Zero Trust
 1. Omówienie koncepcji odporności
 • zarządzanie aktywami
 • strategie redundancji
 • bezpieczeństwo fizyczne
 1. Zarządzanie podatnościami
 • podatności w urządzeniach i systemach operacyjnych
 • luki w oprogramowaniu i usługach chmurowych
 • metody identyfikacji luk w zabezpieczeniach
 • analiza i usuwanie luk w zabezpieczeniach
 1. Bezpieczeństwo sieciowe
 • podstawowe założenia dotyczące bezpieczeństwa sieci
 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sieci
 1. Ocena bezpieczeństwa punktów końcowych
 • wdrażanie zabezpieczeń punktów końcowych
 • wdrażanie zabezpieczeń urządzeń mobilnych
 1. Wdrażanie zabezpieczeń aplikacji
 • wytyczne dla zabezpieczania aplikacji
 • koncepcje bezpieczeństwa aplikacji w chmurze i sieci Web
 1. Zarządzanie incydentami i monitorowanie środowiska
 • reagowanie na incydenty
 • informatyka śledcza
 • narzędzia do monitorowania
 1. Po czym rozpoznać atak – wskaźniki kompromitacji
 • ataki złośliwym oprogramowaniem
 • ataki fizyczne i sieciowe
 • ataki na aplikacje
 1. Zarządzania bezpieczeństwem w organizacji poprzez polityki, standardy i procedury
 • polityki, standardy i procedury
 • zarządzanie zmianami
 • automatyzacja i orkiestracja
 1. Podstawowe pojęcia związane zarządzania ryzykiem
 • koncepcje zarządzania ryzykiem
 • audyty i ocena ryzyka
 1. Ochrona danych i dbałość o ich zgodność w organizacji
 • klasyfikacja danych i zgodność
 • polityki personalne