Pobierz kartę szkolenia

Warsztaty praktyczne CompTIA Linux+ (przygotowanie do egzaminu XK0-005) - szkolenie autoryzowane

kod szkolenia: Linux+ / PL AA 5d

CompTIA Linux+ to międzynarodowy certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień z zakresu administrowania systemami z rodziny Linux. Jest honorowany na całym świecie nie tylko w branży IT, ale również przez instytucje publiczne oraz różne organizacje międzynarodowe. Nie skupia się na jednej z dystrybucji systemu Linux, ale traktuje je jako równorzędne, dzięki temu jest bardziej uniwersalny od pozostałych propozycji certyfikacji.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  15.07 16.07 17.07 18.07 19.07
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  12.08 13.08 14.08 15.08 16.08
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  26.08 27.08 28.08 29.08 30.08
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  07.10 08.10 09.10 10.10 11.10
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
4 500,00 PLN + 23% VAT (5 535,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
4 500,00 PLN
4 500,00 PLN 5 535,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów systemów operacyjnych opartych o jedną z dystrybucji Linux, osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną oraz każdego, kto planuje pracę z systemami Linux niezależnie od dystrybucji.

Osoby nie mające do tej pory do czynienia z systemami operacyjnymi z rodziny Linux będą mogły poznać od podstaw zasadę działania systemu, sposoby konfiguracji usług tworzących obecnie trzon działania każdej infrastruktury informatycznej.

Osoby pracujące już obecnie z systemami Linux i wykorzystujące jedną z dystrybucji linuxowych będą mogły ugruntować posiadaną wiedzę, rozwinąć wachlarz umiejętności o nowe zagadnienia, poznać najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji systemu i nowoczesnej architektury informatycznej.

Szkolenie dostarczy uczestnikom szerokiej wiedzy z zakresu m.in. konfiguracji systemów Linux, planowania ciągłości działania, elementów bezpieczeństwa systemu, sposobu wdrażania nowoczesnych rozwiązań jak np. konteneryzacja na platformie Linux.

Szkolenie pozwala przygotować się do egzaminu Comptia Linux+ (XK0-005) i uzyskać ceniony na całym świecie certyfikat poświadczający wysoką wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania systemami Linux.

Ponadto uczestnicy poznają najczęściej wykorzystywane narzędzia i metody zabezpieczania systemów i sieci teleinformatycznych oraz danych w nich przetwarzanych. Poznają również szerokie spektrum różnych metod i narzędzi, którymi posługują się cyberprzestępcy.

Do egzaminu można przystąpić w autoryzowanych ośrodkach egzaminacyjnych PearsonVue.

Egzamin nie jest zawarty w cenie szkolenia.

Informacje o egzaminie: XK0-005

Tytuł – CompTIA Linux+

Format testu: Multiple-choice and performance-based 

Ilość pytań – max 90

Czas trwania – 90 min

Passing Score – 720 (on a scale of 100 to 900)

Sczegółowe informacje dotyczące egzaminu zanjdują się na stronie Comptia: Comptia Linux+ Exam.

Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z sieciami komputerowymi i umiejętność sprawnej obsługi komputera. Wcześniejsza praca z systemami Linux nie jest wymagana.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 • 5 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Autoryzowany podręcznik:  The Official CompTIA Linu+ Self-Paced Study Guide eBook
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty
 1. Charakterystyka systemów Linux
 • podstawy interacji z systemem
 • dokumentacja systemu
 • praca w konsoli systemowej
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych
 • charakterystyka różnych dystrybucji systemów Linux
 1. Zarządzanie użytkownikami systemowymi
 • tworzenie, modyfikacja użytkowników i grup systemowych
 • podnoszenie uprawnień dla użytkowników
 • sytuacje awaryjne i sposób
 1. Zarządzanie uprawnieniami w systemie
 • podstawowe uprawnienia dostępu do plików
 • rozszerzone uprawnienia dostępu
 • Access Control List
 1. Filesystem w Linuxie
 • typy filesystemów
 • komendy w zarządzaniu plikami
 • lokalizacja plików i innych obiektów
 1. Edycja plików tekstowych
 • narzędzia do edycji plików tekstowych
 • zarządzanie plikami konfiguracyjnymi
 • kopiowanie, wklejanie, przenoszenie itp.
 1. Zarządzanie oprogramowaniem
 • zarządzanie oprogramowaniem w systemach z rodziny RedHat
 • zarządzanie oprogramowaniem w systemach z rodziny Debian
 • kompilacja oprogramowania
 • technologia Sandbox: Snap, Flatpack, AppImage
 1. Konfiguracja urządzeń blokowych
 • rodzaje zasobów dyskowych i partycji
 • zarządzanie dyskami i partycjami dyskowymi
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych
 1. Zarządzanie zasobami fizycznymi infrastruktury
 • zbieranie informacji o zasobach fizycznych
 • zarządzanie procesami
 • dostęp do pamięci RAM i Swap
 • kernel – konfiguracja, modyfikacja, update
 1. Serwisy systemowe aplikacji
 • uruchamianie, zatrzymywanie serwisów
 • konfiguracja serwisów w systemie
 • konfiguracja lokalizacji i czasu systemowego
 1. Sieci komputerowe
 • zarządzanie i konfiguracji sieci w Linuxie
 • dostęp do sieci – troubleshooting
 • konfiguracja zdalnego dostępu
 1. Konfiguracja zapory sieciowej
 • Firewall
 • monitorowanie i zarządzanie dostępem z sieci
 1. Utwardzanie systemu Linux
 • SELinux i AppArmor
 • zarządzanie certyfikatami
 • uwierzytelnianie w systemach Linux
 1. Automatyzacja zadań za pomocą skryptów
 • pisanie skryptów w powłoce Bash
 • kontrola przepływu zadań w skryptach
 • skrypty tzw. oneliner
 1. Infrastruktura jako kod
 • systemy kontroli wersji
 • zarządzanie wersjami z git
 • implementacja orkiestracji
 1. Konteneryzacja
 • charakterystyka konteneryzacji
 • wirtualizacja a konteneryzacja
 • zarządzanie kontenerami
 1. Instalacja systemów Linux
 • rozruch systemu
 • modyfikacja sposobu rozruchu systemu