Wakacyjny duet szkoleniowy Microsoft: zapłać za AZ-500, GRATIS AZ-1004 (pakiet)

Deploy and configure Azure Monitor
Microsoft Azure Security Technologies
Deploy and configure Azure Monitor
Microsoft Azure Security Technologies
Termin
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
Pobierz kartę szkolenia

Deploy and configure Azure Monitor

kod szkolenia: AZ-1004 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

 

 

 

     

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT, którzy na co dzień zarządzają infrastrukturą Azure i potrzebują wprowadzenia do zagadnień związanych z wdrażaniem i konfigurowaniem monitorowania tej infrastruktury. Kurs jest również przeznaczony dla specjalistów IT odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem hybrydowym w zakresie monitorowania operacyjnego, zapewniając bardziej szczegółowe spojrzenie i pewne wskazówki praktyczne dotyczące niektórych narzędzi i usług w Azure Monitor. Kurs również jest wskazany dla specjalistów działających w różnych rolach IT, w tym w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i sieci.

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie monitoringu zasobów infrastruktury Azure, w tym:

 • Tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego Log Analytics.
 • Konfiguracja monitorowania aplikacji.
 • Konfiguracja monitorowania maszyn wirtualnych.
 • Konfiguracja monitorowania sieci wirtualnych.
 • Konfiguracja alertów i odpowiedzi.
 • Doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal do tworzenia zasobów.
 • Podstawowa wiedza na temat funkcjonalności obszarów roboczych Azure Monitor i Log Analytics.
 • Doświadczenie w zarządzaniu maszynami wirtualnymi i aplikacjami internetowymi.
 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji sieciowych, takich jak sieci wirtualne i podsieci.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Tworzenie i konfiguracja obszaru roboczego Log Analytics.
 • Utworzenie obszaru roboczego Log Analytics.
 • Konfiguracja dostępu do obszarów roboczych Log Analytics.
 • Konfiguracja przechowywania danych Log Analytics.
 • Konfiguracja alertów stanu kondycji usługi Log Analytics.
 1. Konfiguracja monitorowania aplikacji.

  • Zrozumienie wglądu w aplikacje.
  • Próbkowanie Application Insights.
  • Ustawienia diagnostyczne i dzienniki zasobów.
  • Wgląd w Azure SQL.
 2. Konfiguracja monitorowania maszyn wirtualnych.

  • Wdrażanie agenta Azure Monitor na maszynach wirtualnych IaaS.
  • Monitorowanie wydajności dzięki analizom maszyn wirtualnych.
  • Konfigurowanie reguły gromadzenia danych dla dzienników maszyn wirtualnych IaaS.
 3. Konfiguracja monitorowania sieci wirtualnych.

  • Topologia.
  • Monitor połączeń.
  • Weryfikacja przepływu IP i diagnostyka NSG.
  • Przechwytywanie pakietów.
 4. Konfiguracja alertów i odpowiedzi.

  • Alerty Azure Monitor.
  • Grupy działania.
  • Reguły alertów.
  • Reguły przetwarzania alertów.
  • Analiza zmian Azure Monitor.
 5. Projekt z przewodnikiem – wdrażanie i konfigurowanie Azure Monitor.

  • Ćwiczenie – Przygotowanie środowiska platformy Azure.
  • Ćwiczenie – Wdrażanie analizy dzienników.
  • Ćwiczenie – Monitorowanie aplikacji internetowych.
  • Ćwiczenie – Konfigurowanie monitorowania usług obliczeniowych.
  • Ćwiczenie – Konfigurowanie alertów.
Pobierz kartę szkolenia

Microsoft Azure Security Technologies

kod szkolenia: AZ-500 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Azure Security Technologies AZ-500 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

 

Administratoradministrator IT, specjalista IT - docelowa grupa odbiorców.

Wywiad: 8 minut na temat bezpieczeństwa w chmurze:

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki bezpieczeństwa usług chmurowych Microsoft 365:

 

 

Szkolenie skierowane do osób zajmujących następujące stanowiska w organizacji:

 • Administrator
 • Administrator IT
 • Specjalista IT

 

Cel kursu:

 • Zapoznanie się z podstawami bezpieczeństwa platformy Microsoft Azure.

 

Szkolenie skierowane do:

 • Osób odpowiedzialnych na platformie Azure za wdrożenie kontroli bezpieczeństwa, utrzymywania pozycji bezpieczeństwa organizacji oraz identyfikacji i usuwania luk w zabezpieczeniach za pomocą różnych narzędzi bezpieczeństwa. Kurs w szczególności jest przeznaczony dla inżynierów zabezpieczeń platformy Azure, którzy planują przystąpić do skojarzonego egzaminu certyfikacyjnego lub wykonują zadania związane z bezpieczeństwem w swojej codziennej pracy. Szkolenie jest również zalecane dla administratorów, architektów i deweloperów, którzy chcą specjalizować się w zapewnianiu bezpieczeństwa platform cyfrowych opartych na platformie Azure i odgrywać integralną rolę w ochronie danych organizacji

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na platformie Azure.

W tym zapoznanie się z:

 • Wdrażaniem strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym kontrola dostępu oparta na rolach, zasady platformy Azure i blokady zasobów.
 • Implementacją infrastruktury usługi Azure AD, w tym użytkowników, grupy i uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
 • Implementacją usługi Azure AD Identity Protection, w tym zasady ryzyka, dostęp warunkowy i przeglądy dostępu.
 • Implementacją Privileged Identity Management usługi Azure AD, w tym role usługi Azure AD i zasoby platformy Azure.
 • Implementacją Azure AD Connect, w tym metody uwierzytelniania i lokalna synchronizacja katalogów.
 • Implementacją strategii zabezpieczeń sieci obwodowej, w tym zapora platformy Azure.
 • Wdrażaniem strategii bezpieczeństwa sieci, w tym grupy bezpieczeństwa sieci i grupy bezpieczeństwa aplikacji.
 • Wdrażaniem strategii bezpieczeństwa hosta, w tym ochrona punktów końcowych, zarządzanie dostępem zdalnym, zarządzanie aktualizacjami i szyfrowanie dysków.
 • Implementacją strategii zabezpieczeń kontenerów, w tym Azure Container Instances, Azure Container Registry i Azure Kubernetes.
 • Implementacją Azure Key Vault, w tym certyfikaty, klucze i wpisy tajne.
 • Implementacją strategii bezpieczeństwa aplikacji, w tym rejestrację aplikacji, tożsamości zarządzane i punkty końcowe usług.
 • Implementacją strategii zabezpieczeń magazynu, w tym sygnatury dostępu współdzielonego, zasady przechowywania obiektów blob i uwierzytelnianie Azure Files.
 • Wdrażaniem strategii bezpieczeństwa baz danych, w tym uwierzytelnianie, klasyfikacja danych, dynamiczne maskowanie danych i zawsze szyfrowane.
 • Implementacją Azure Monitor, w tym połączone źródła, analiza dzienników i alerty.
 • Implementacją Azure Security Center, w tym zasady, zalecenia i dostęp do maszyn wirtualnych na czas.
 • Implementacją usługi Azure Sentinel, w tym skoroszyty, incydenty i poradniki.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

Po kursie AZ-500 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft. Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-500

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą posiadać wiedzę w zakresie:

 • Najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i branżowych wymagań bezpieczeństwa, takich jak dogłębna ochrona, zasada najmniejszych uprawnień, kontrola dostępu oparta na rolach, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, wspólna odpowiedzialność i model zerowego zaufania.
 • Znajomości protokołów bezpieczeństwa, takich jak wirtualne sieci prywatne (VPN), protokół zabezpieczeń internetowych (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), metody szyfrowania dysków i danych.
 • Oraz posiadać już pewne doświadczenie we wdrażaniu obciążeń platformy Azure. Ten kurs nie obejmuje podstaw administrowania platformą Azure, zamiast tego zawartość kursu opiera się na tej wiedzy, dodając informacje dotyczące zabezpieczeń.
 • Doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi Windows i Linux oraz językami skryptowymi. Laboratoria szkoleniowe mogą korzystać z programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia.
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Szkolenia poprzedzające: AA_10961 oraz AZ-104

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • Wykład
 • Demonstracja
 • Laboratoria

Ilość teorii do praktyki

 • 50% teoria
 • 50% praktyka

Ścieżka szkoleniowa 01: Tożsamość i dostęp

 • Azure Active Directory
 • Tożsamości hybrydowe
 • Azure AD Identity Protection
 • Azure AD Privileged Identity Management
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Bezpieczeństwo aplikacji

Ścieżka szkoleniowa 02: Wdrożenie ochrony platformy

 • Bezpieczeństwo obwodowe
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Bezpieczeństwo hosta
 • Bezpieczeństwo kontenerów

Ścieżka szkolenia 03: Bezpieczeństwo danych i aplikacji

 • Azure Key Vault
 • Bezpieczeństwo przechowywania
 • Bezpieczeństwo baz danych

Ścieżka szkolenia 04: Operacje bezpieczeństwa

 • Azure Monitor
 • Microsoft Defender dla Chmury
 • Microsoft Sentinel