Pobierz kartę szkolenia

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage [V7]

kod szkolenia: VV7KDM / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Szkolenie autoryzowana VMware
Płać punktami PSO :
PSO Credits accepted : 15 Credits per Class

Więcej informacji na temat wymagań znajdziesz na stronie: https://www.altkomakademia.pl/add-content/trainings/punkty-pso-szkolenia-vmware.pdf

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
6 300,00 PLN 7 749,00 PLN brutto

Szkolenie koncentruje się na uruchomieniu i zarządzaniu  VMware vSphere® z Kubernetes. Uczestnik uczy się jak vSphere z Kubernetes może być użyty do orkiestracji dostarczania klastrów Kubernetes i skonteneryzowanych aplikacji w środowisku  VMware vSphere®.

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych administratorów i integratorów systemowych, odpowiedzialnych za projektowanie i implementację vSphere with Kubernetes.

Ukończenie szkolenia daje następujące umiejętności i wiedzę

 • Znajomość zastosowań vSphere z Kubernetes w środowiskach wewnątrz firmy (on-premises environments)
 • Uruchomienie vSphere with Kubernetes
 • Znajomość wymagań sieciowych VMware NSX® dla vSphere z Kubernetes.
 • Tworzenie i zarządzanie Kubernetes namespaces
 • Tworzenie i uruchamianie kontenerów w vSphere z VMwareKubernetes
 • Uruchomienie i konfiguracja VMware Harbor
 • Znajomość usług Szkolenia VMware TanzuKubernetes Grid
 • Uruchomienie klastra Tanzu Kubernetes Grid
 • Uruchomienie skonteneryzowanych aplikacji w  Tanzu Kubernetes Grid cluster
 • Umiejętność zarządzania cyklem życia w vSphere z Kubernetes
 • Użycie logów oraz komend CLI do monitoringu i radzenia sobie z problemami w vSphere with Kubernetes

Egzaminy  można zdawać za dodatkową opłatą w centrum PearsonVUE.

Egzaminy są również dostęne w formule on-line – szczegóły: https://home.pearsonvue.com/vmware/onvue

Katalog Certyfikacji VMware: https://home.pearsonvue.com/vmware

Wcześniejsze ukończenie poniższych szkoleń:

Pomocne będzie doświadczenie w pracy na linii komend

Szkolenie: polski
Materiały: angielski

 1. Course Introduction

  • Introductions and course logistics
  • Course objectives
 2. Introduction to Containers and Kubernetes

  • Describe Virtual Machines and Containers
  • Describe Container Hosts
  • Describe Container Engines
  • Describe Dockerfile
  • Describe Container Images
  • Describe Image Registry
  • Describe the purpose and functionality of Kubernetes
  • Describe Manifest YAML files
  • Explain Pod YAML files
  • Explain ReplicaSets
  • Explain Services
  • Explain Deployments
 3. Introduction to vSphere with Kubernetes

  • Describe the purpose and functionality of vSphere with Kubernetes
  • Explain the integration with VMware Tanzu™ Mission Control™
  • Describe the capabilities of vSphere with Kubernetes
  • Describe the components of vSphere with Kubernetes
  • Contrast vSphere with Kubernetes to traditional Kubernetes
  • Describe the requirements for vSphere with Kubernetes
  • Prepare a vSphere cluster for vSphere with Kubernetes
  • Describe the NSX components required for vSphere with Kubernetes
  • Describe the network topology of vSphere with Kubernetes
  • Explain the networking requirements of vSphere with Kubernetes
  • Compare NSX networking objects with Kubernetes networking objects
 4. vSphere with Kubernetes Core Services

  • Explain the architecture of the vSphere with Kubernetes Core Services
  • Describe the Container Service
  • Describe the Volume Service
  • Describe the Network Service
  • Describe the Registry Service
  • Describe the use cases of vSphere with Kubernetes
  • Enable vSphere with Kubernetes
  • Deploy VMware Harbor Registry
 5. vSphere with Kubernetes Namespaces

  • Describe a vSphere with Kubernetes namespace
  • Contrast a vSphere with Kubernetes namespace to a traditional Kubernetes namespace
  • Describe Resource Quotas
  • Explain Authentication and Authorization to vSphere with Kubernetes
  • Explain the use cases of namespaces
  • Create a namespace
  • Describe kubectl
  • Use kubectl to interact with vSphere with Kubernetes
  • Describe using kubectl pod deployment
  • Explain scaling a pod deployment
  • Explain managing pod lifecycle
  • Explain deleting pods
  • Use kubectl to deploy a pod
  • Use kubectl to scale a pod
  • Use kubectl to switch between namespaces
 6. VMware Tanzu Kubernetes Grid service

  • Explain Tanzu Kubernetes Grid service
  • Describe the use cases for Tanzu Kubernetes Grid clusters
  • Describe the integration with Tanzu Mission Control
  • Explain the lifecycle of Tanzu Kubernetes Grid clusters
  • Deploy Tanzu Kubernetes Grid cluster
  • Deploy pods to a Tanzu Kubernetes Grid cluster
 7. Monitoring and Troubleshooting

  • Describe the monitoring tools for vSphere with Kubernetes
  • Describe the troubleshooting tools for vSphere with Kubernetes
  • Explain cluster, node, and namespace health
  • Explain usage and capacity monitoring
  • Describe vCenter Server events
  • Describe vSphere with Kubernetes events
  • Gather support information
 8. vSphere with Kubernetes Lifecycle

  • Describe the vSphere with Kubernetes lifecycle
  • Describe the Tanzu Kubernetes Grid lifecycle
  • Describe scaling a vSphere with Kubernetes cluster
  • Update vSphere with Kubernetes
  • Update Tanzu Kubernetes Grid clusters
  • Remove vSphere with Kubernetes