Pobierz kartę szkolenia

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]

kod szkolenia: VV7ICM / PL AA 5d

Szkolenie autoryzowana VMware
Płać punktami PSO :
PSO Credits accepted : 23 Credits per Class

Więcej informacji na temat wymagań znajdziesz na stronie:

https://www.altkomakademia.pl/add-content/trainings/punkty-pso-szkolenia-vmware.pdf

tryb Stacjonarne

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
5 800,00 PLN 7 134,00 PLN brutto

To intensywne praktyczne szkolenie koncentruje się na instalacji, konfiguracji oraz zarządzaniu VMware vSphere® 7,  który obejmuje  VMware ESXi™ 7 oraz VMware vCenter Server® 7. Szkolenie przygotowuje do administracji infrastrukturą vSphere w organizacji o dowolnym rozmiarze.

Szkolenie to jest podstawą dla większości innych technologii VMware w data center definiowanym programowo..

Szkolenie przeznaczone jest dla Administratorów systemowych, inżynierowów systemowych oraz innego  personelu, który  wykorzystuje rozwiązania bazujące na VMware vSphere.

Ukończenie szkolenia daje następujące umiejętności i wiedzę

 • Zapoznanie z pojęciem  software-defined data center (SDDC)
 • Zapoznanie z komponentami vSphere i ich funkcją w infrastrukturze
 • Instalacja i konfiguracja hostów VMware ESXi™
 • Uruchomienie i konfiguracja VMware vCenter® Server Appliance™
 • Użycie VMware vSphere® Client™  do zarządzania strukturą i konfiguracją vCenter Server
 • Zarządzanie, monitoring, kopie bezpieczeństwa  vCenter Server Appliance
 • Tworzenie sieci wirtualnych przy użyciu standardowych przełączników wirtualnych
 • Zapoznanie z technologiami pamięci masowych wspieranych w vSphere
 • Konfiguracja pamięci masowej na przykładzie iSCSI oraz NFS
 • Tworzenie i zarządzanie  VMware vSphere® VMFS datastores
 • Użycie vSphere Client do tworzenia maszyn wirtualnych, szablonów, klonów oraz snapshotów
 • Tworzenie content library oraz tworzenie nowych maszyn wirtualnych na podstawie szablonów w content library
 • Zarządzanie dostępem maszyn wirtualnych do zasobów
 • Migracja maszyn wirtualnych przy użyciu VMware vSphere® vMotion® oraz VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Tworzenie i zarządzanie klastrem w vSphere z włączonymi usługami  VMware vSphere® High Availability oraz  VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
 • Omówienie rozwiązań do zarządzania cyklem życia w vSphere
 • Użycie  VMware vSphere® Update Manager™ do instalowania uaktualnień hostów ESXi i upgrade maszyn wirtualnych

Egzaminy  można zdawać za dodatkową opłatą w centrum PearsonVUE.

Egzaminy są również dostęne w formule on-line – szczegóły: https://home.pearsonvue.com/vmware/onvue

Katalog Certyfikacji VMware: https://home.pearsonvue.com/vmware

Doświadczenie w administracji systemem operacyjnym  Microsoft Windows  lub  Linux.

Kolejne szkolenia na ścieżce

VV7OS VMware vSphere: Optimize and Scale v7.0
VV7TS VMware vSphere: Troubleshooting Workshop  v7.0
VV7D VMware vSphere: Design
VV7KDM VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski
 1. Wprowadzenie do kursu
  • Wstęp i logistyka szkolenia
  • Cele szkolenia
 2. Wprowadzenie do vSphere i Software Defined Data Center
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wirtualizacją
  • Opisanie w jaki sposób vSphere wpasowuje się do Software Defined Data Center  oraz infrastruktury opartej na chmurze 
  • Wyjaśnienie w jaki sposób vSphere wykorzstuje CPUs, pamięć, sieć oraz dyski
  • Omówienie interfejsów użytkownika vCenter Server oraz hostów ESXi
  • Omówienie architektury hosta ESXi
  • Nawigacja w Direct Console User Interface (DCUI) w celu konfigurowacji hosta ESXi
  • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami dotyczącymi zarządzania kontami użytkowników hosta ESXi
  • Instalacja hosta ESXi
  • Używanie VMware Host Client™ w celu dostępu i zarządzania hostem ESXi
 3. Maszyny wirtualne
  • Tworzenie i instalacja maszyny wirtualnej
  • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools™
  • Instalacja VMware Tools™
  • Identyfikacja plików tworzących maszynę wirtualną
  • Poznanie komponentów maszyny wirtualnej
  • Omówieni wsparacia dla virtualnych urządzeń maszyny wirtualnej
  • Opis korzyści i przypadki użycia kontenerów
  • Identyfikacja korzyści używania kontenerów
 4. vCenter Server
  • Opis architektury vCenter Server
  • Omówienie komunikacji hostów ESXi z vCenter Server
  • Instalacja i konfigurowanie vCenter Server Appliance
  • Używanie vSphere Client do zarządzania zasobami vCenter Server
  • Konfiguracja data center, obiektów organizacyjnych oraz hostów do vCenter Server
  • Zastosowanie ról i uprawnień w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do zasobów vCenter Server
  • Tworzenie kopii zapasowej vCenter Server Appliance
  • Monitorowanie vCenter Server pod względem zadań, zdarzeń oraz kondycji
  • Używanie vCenter Server High Availability w celu zabezpieczania vCenter Server Appliance
 5. Konfigurowanie i Zarządzanie Wirtualnymi Sieciami
  • Tworzenie i zarządzanie switchami standardowymi
  • Opis rodzajów połączeń do switcha
  • Konfigurowanie zabezpieczeń wirtualnego switcha, zasad ograniczania ruchu i równoważenia obciążenia
  • Porównanie switchy rozproszonych i standardowych w vSphere
 6. Konfigurowanie i zarządzanie Pamięcią Masową
  • Identyfikacja protokołów pamięci masowej oraz typów urządzeń
  • Omówienie w jaki sposób hosty ESXi wykorzystują iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
  • Tworzenie i zarządzanie systemami plików VMFS i NFS
  • Wyjaśnienie w jaki sposób wielościeżkowość współdziała z  iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
  • Tworzenie maszyn wirtualnych na systemie plików VMware vSAN™
 7. Zarządzanie Wirtualnymi Maszynami
  • Zastosowanie szablonów oraz klonowania w celu wdrażania nowych maszyn wirtualnych
  • Modyfikowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Tworzenie Content Library oraz wdrażanie maszyn wirtualnych z szablonów w Content Library
  • Zastosowanie plików specyfikacji w celu poprawienia konfiguracji systemu operacyjnego nowej maszyny wirtualnej
  • Wykonanie migracji vSphere vMotion oraz vSphere Storage vMotion
  • Opis Enhanced vMotion Compatibility
  • Tworzenie i zarządzanie kopii migawkowej maszyny wirtualnej
  • Badanie cech i funkcji VMware vSphere® Replication™
  • Opis zalet VMware vSphere® Storage
  • API – Data Protection
 8. Zarządzanie Zasobami i Monitorowanie
  • Omówienie koncepcji związanych z CPU i pamięcią w środowisku wirtualnym
  • Wyjaśnienie znaczenia ponadwymiarowego wykorzystania zasobów
  • Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci
  • Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania zużycia zasobów
  • Tworzenie i używanie alarmów do raportowania określonych wartości liczbowych lub zdarzeń
 9. Klastry vSphere
  • Opis funkcji klastra vSphere DRS
  • Tworzenie klastra vSphere DRS
  • Monitorowanie konfiguracji klastra
  • Opis opcji tworzenia wysokodostępnego środowiska vSphere
  • Wyjaśnienie budowy vSphere HA
  • Konfigurowanie i zarządzanie klastrem vSphere HA
  • Omówienie cech i funkcji VMware vSphere® Fault Tolerance
 10. Cykl życia vSphere
  • Znaczenie narzędzia vCenter Server Update Planner
  • Opis działania VMware vSphere® Lifecycle Manager™
  • Zastosowanie vSphere Lifecycle Manager do aktualizowania hostów ESXi w klastrze
  • Sprawdzanie zgodności hosta ESXi przy użyciu obrazu klastra
  • Opis zaktualizacji VMware Tools i VM Hardware