Pobierz kartę szkolenia

Tworzenie newsletterów w HTML5 i CSS3

kod szkolenia: HTML_01 / CSS3 PL AA 2d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  14h|  08.08 09.08
1 200,00 PLN + 23% VAT (1 476,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
1 200,00 PLN 1 476,00 PLN brutto

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się przygotowywaniem I formatowaniem newsletterów w HTML, którym zależy na jednolitym wyglądzie listów w różnych klientach pocztowych.

Uczestnicy uzyskają wiedzę o tych możliwościach HTML i CSS, które mogą być użyteczne przy tworzeniu newsletterów. Na praktycznych przykładach zostanie pokazane, w jaki sposób prawidłowo używać znaczników HTML i stylów CSS. Dla pełniejszej wiedzy uczestnicy poznają też znaczniki ciągle niezbędne w newsletterach, chociaż nieużywane już na stronach www.

Uczestnicy uzyskają wiedzę o tych możliwościach HTML i CSS, które mogą być użyteczne przy tworzeniu newsletterów. Na praktycznych przykładach zostanie pokazane, w jaki sposób prawidłowo używać znaczników HTML i stylów CSS. Dla pełniejszej wiedzy uczestnicy poznają też znaczniki ciągle niezbędne w newsletterach, chociaż nieużywane już na stronach www.

Znajomość systemu Windows

język polski

 1. Możliwości konstrukcyjne HTML
  1. struktura dokumentu
   1. nagłówek, znaczniki meta, kodowanie znaków
  2. Znaczniki i ich rola w treści dokumentu HTML (<! –>, P, H1, H2, EM, STRONG, DIV i inne kontenery, ramki pływające IFRAME)
  3. Formatowanie treści za pomocą przestarzałych znaczników HTML (CENTER, BR, FONT, B, I, U, S, STRIKE, HR, PRE)
  4. Prezentacja danych tabelarycznych
   1. znaczniki TABLE, TR, TD, THEAD, TFOOT, TBODY
   2. atrybuty: COLSPAN i ROWSPAN
   3. definiowanie rozmiarów tabel, szerokości i wysokości komórek
   4. zagnieżdżanie tabel w komórkach innej tabeli
   5. scalanie kolumn i wierszy tabeli
   6. budowanie struktury newslettera za pomocą tabel
  5. Osadzanie grafiki w dokumencie
   1. znacznik IMG
   2. definiowanie atrybutów obrazka
  6. Hiperłącza na elementach tekstowych i graficznych.
  7. Listy jako narzędzie do organizowania akapitów
   1. nieuporządkowana, uporządkowana, lista definicji (znaczniki OL, UL, LI, DL)
   2. tworzenie list wielopoziomowych
 2. Definiowanie wyglądu dokumentu za pomocą stylów CSS
  1. Arkusze stylów
   1. budowa selektora CSS
   2. pseudoklasy, klasy, identyfikatory
   3. różnice w formatowaniu elementów liniowych i blokowych, zmiana sposobu zachowania elementów (display)
  2. Formatowanie tekstu za pomocą CSS
   1. pismo: krój, kolor, wielkość
   2. wyróżnienia
   3. interlinie i wcięcia
  3. Formatowanie list
   1. zmiana rodzaju numeracji i punktorów
   2. elementy graficzne w roli punktorów
   3. modyfikacja wcięć
  4. Formatowanie grafiki za pomocą CSS
   1. wielkość obrazka
   2. oblewanie tekstem (float)
   3. obramowanie
  5. Zmiana wyglądu hiperłącza tekstowego i graficznego
   1. hover i inne pseudoklasy w hiperłączach
  6. Tabele w CSS
   1. formatowanie elementów tabel
   2. margines wewnętrzny i zewnętrzny
  7. Tryby kaskadowe, zmiana ważności deklaracji
   1. style wewnątrzliniowe
   2. ważność deklaracji CSS
   3. reguła: !important