Pobierz kartę szkolenia

Troubleshoot Microsoft Exchange Online

kod szkolenia: MS-220 / PL DL 3d
Autoryzowane szkolenie Troubleshoot Microsoft Exchange Online MS-220 kurs w formule Distance Learning. Szkolenie wygasa z dniem 31.07.2023 Docelowa grupa odbiorów:
 • Administrator
 • Administrator poczty
 • HelpDesk
 • Specjalista IT

poziom Zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 500,00 PLN 3 075,00 PLN brutto

Ten trzydniowy kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy chcą przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego Microsoft, MS-220: „Rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Online”. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak rozwiązywać szeroki zakres problemów, które mogą pojawić się w organizacjach korzystających z Microsoft Exchange Online. Uczestnicy będą rozwiązywać problemy z wieloma aspektami usługi Exchange Online, w tym z przepływem poczty, zgodnością, problemami z odbiorcami oraz konfiguracjami hybrydowymi chmura/lokalnie. Odbiorcami kursu będą także specjaliści IT i pracownicy HelpDesk’u, którzy chcą zdobyć wiedzę przydatną przy rozwiązywaniu problemów z pocztą elektroniczną.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w środowisku Microsoft Exchange Online.

 

Kurs zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania problemów z przepływem poczty e-mail w organizacji Exchange Online. Uczestnicy poznają także sposoby rozwiązywania problemów z filtrowaniem wiadomości w skrzynkach odbiorczych i usłudze Microsoft Defender dla usługi Office 365, ze zgodnością i przechowywaniem elementów, w tym z nieprawidłowymi zasadami przechowywania, z eDiscovery i nieodpowiednio skonfigurowaną blokadą. Dodatkowo przybliżone zostaną tematy dotyczące problemów z szyfrowaniem, audytem i kronikowaniem. W programie szkolenia omawiane są także problemy z klientami stacjonarnymi i mobilnymi, z ogólną  konfiguracją usługi Exchange Online oraz ze środowiskami hybrydowymi i migracją.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

Po kursie MS-220  można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/ms-220

 • Doświadczenie z PowerShell i modułem Exchange PowerShell.
 • Duże doświadczenie we wdrażaniu, zarządzaniu i rozwiązywaniu problemów w środowisku Microsoft Exchange Online.
 • Doświadczenie z mechanizmami rozwiązywania nazw, zwłaszcza usługi DNS, znajomość protokołu TCP/IP i koncepcji sieci, znajomość protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • demonstracje wideo
 • interaktywne przewodniki

określić ilość teorii do praktyki

 • 50% teoria
 • 50% praktyka
 1. Rozwiązywanie problemów z przepływem poczty
 • Rozwiązywanie problemów z dostarczaniem wiadomości.
 • Określanie, dlaczego usługa Exchange Online nieprawidłowo kieruje wiadomości.
 • Identyfikacja źle skonfigurowanych rekordów poczty w DNS.
 • Rozwiązywanie problemów z przesyłaniem poczty SMTP.
 1. Rozwiązywanie problemów z filtrowaniem wiadomości w skrzynkach odbiorczych i usłudze Microsoft Defender dla usługi Office 365
 • Diagnostyka problemów spowodowanych przez źle skonfigurowane lub uszkodzone reguły skrzynki odbiorczej.
 • Problemy z załącznikami do wiadomości.
 • Analiza działań wykonywanych przez Exchange Online Protection.
 • Identyfikacja źle skonfigurowanych zasad filtrowania spamu.
 1. Rozwiązywanie problemów ze zgodnością i przechowywaniem
 • Ustalanie, dlaczego eDiscovery nie zwraca zamierzonych elementów.
 • Diagnoza, które blokady na miejscu i eDiscovery mają zastosowanie do określonego elementu.
 • Usuwanie i czyszczenie elementów w całej organizacji Exchange Online.
 • Określanie, dlaczego elementy nie są przechowywane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem rekordami wiadomości.
 1. Rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem, inspekcją i kronikowaniem
 • Weryfikacja przyczyn braku szyfrowania i deszyfrowania wiadomości zgodnie z przeznaczeniem.
 • Bezpieczny dziennik kontroli.
 • Diagnoza przyczyn braku elementów w kronice usługi Exchange Online.
 1. Rozwiązywanie problemów z desktopowymi klientami programu Outlook
 • Weryfikacja łączności klientów programu Outlook z usługą Exchange Online.
 • Diagnoza problemów z uwierzytelnianiem klienta programu Outlook.
 • Rozwiązywanie problemów z kalendarzami, rezerwacją zasobów i delegowaniem.
 1. Rozwiązywanie problemów z urządzeniami mobilnymi
 • Rozwiązywanie problemów,  które mają urządzenia przenośne podczas łączenia się z usługą Exchange Online.
 • Diagnostyka problemów z urządzeniami ActiveSync.
 1. Rozwiązywanie problemów z konfiguracją usługi Exchange Online
 • Diagnostyka problemów pojawiających się podczas udostępniania odbiorców i innych obiektów.
 • Rozwiązywanie problemów, które wpływają na skrzynki pocztowe, listy dystrybucyjne i innych odbiorców.
 • Weryfikacja członkostwa w listach adresowych.
 • Naprawa typowych problemów, które wpływają na całą organizację.
 • Weryfikacja dostępu do folderów publicznych.
 1. Rozwiązywanie problemów ze środowiskiem hybrydowym i migracją
 • Konfiguracja poprawnego przepływu poczty między odbiorcami usług Exchange Online i Exchange Server.
 • Rozwiązywanie problemów z informacjami wolny/zajęty, folderami publicznymi i synchronizacją odbiorców we wdrożeniach hybrydowych.
 • Rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas migracji.