Pobierz kartę szkolenia

Techniki sprzedaży zaawansowane

kod szkolenia: HR-PS-TS / TechnSprzZ

Pakiety e-learning

Szkolenie Techniki sprzedaży poziom zaawansowany dedykujemy handlowcom z doświadczeniem sprzedażowym, sprawnie poruszającym się po procesie sprzedaży - mającym już w swoim repertuarze zachowań handlowych takie umiejętności, jak: badanie i precyzowanie potrzeb klienta czy prezentowanie oferty językiem korzyści.

Celem projektu „Techniki sprzedaży,poziom zaawansowany” jest zapoznanie handlowca z nowymi narzędziami sprzedaży wspierającymi efektywność sprzedażową handlowca.

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 2 dni |  12h|  25.07 26.07
1 500,00 PLN + 23% VAT (1 845,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 500,00 PLN
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Celem szkolenia jest:

 • Uświadomienie obszarów efektywność handlowca, które mają wpływ na realizację celów.
 • Wsparcie w skutecznym zarządzaniu procesem sprzedaży.
 • Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży.
 • Nauczenie stosowania zaawansowanych technik sprzedaży w kluczowych obszarach procesu sprzedażowego.
 • Zapoznanie ze społecznymi aspektami budowania relacji z klientem.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Zna swoje cztery klucze strategicznej sprzedaży i obszary decydujące o jego efektywności.
 • Wie jak budować zaufanie klientów.
 • Wie jak stosować zaawansowane techniki sprzedaży, aby zaciekawić klienta efektywną prezentacją oferty.
 • Zna zasady storytellingu w prezentowaniu oferty sprzedażowej.
 • Stosuje model PSR i świadomie posługuje się argumentacją w prezentacji sprzedażowej.
 • Wie, kiedy i jakie techniki stosować, aby zwiększać sprzedaż z danej transakcji.
 • Ma opracowane narzędzia cross- i up-sellingowe, gotowe do zastosowania w swojej sprzedaży.
 • Stosuje wybrane techniki negocjacji w obronie ceny.
 • Podejmuje działania zapobiegające pojawianiu się obiekcji cenowych.
 • Rozpoznaje sygnały zakupu w transakcjach o dużej wartości.
 • Stosuje sekwencję zamknięć finalizujących sprzedaż.
 • Jest świadomy w jakim celu i jak stosować techniki dosprzedaży na etapie finalizacji transakcji.

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Pomiar głębokości zmiany w postawach jest możliwy w miejscu pracy uczestników.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Efektywność sprzedażowa handlowca
  • Uświadomienie czterech kluczy sprzedaży strategicznej (specjalizacja, dyferencja, segmentacja, koncentracja).
  • Wskazanie obszarów efektywności handlowca – zasada PARETO.
  • Zweryfikowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzanie koszykiem klientów.
  • Odpowiedzenie na pytanie: jak budować zaufanie do siebie w procesie sprzedaży.
  • Uświadomienie znaczenia zasad wywierania wpływu społecznego dla efektywności handlowca w relacjach z klientem.
 2. Zaciekawienie klienta – techniki prezentacji oferty
  • Wykorzystanie pytań sytuacyjnych, problemowych, implikacyjnych i naprowadzających w tworzeniu prezentacji oferty – trening.
  • Prezentowanie korzyści w sprzedaży na dużą skalę.
  • Poznanie zasad zastosowania techniki storytellingu w prezentowaniu oferty.
  • Poznanie i zastosowanie modelu PSR (Problem —> Starania –> Rozwiązanie) w prezentacji sprzedażowej
  • Poznanie i zastosowanie techniki argumentacji zgodnie z modelem Message House.
 3. Podnoszenie wartości sprzedaży z danej transakcji
  • Uświadomienie możliwości podnoszenia wartości sprzedaży
  • Poznanie i zastosowanie cross-selling i up-selling
  • Wypracowanie narzędzi do działań cross-sellingowych i up-sellingowych.
 4. Targi cenowe – rzeczywista obiekcja czy negocjacje?
  • Uświadomienie czym są obiekcje i zastrzeżenia cenowe.
  • Poznanie i zastosowanie technik negocjacyjnych pomocnych w odpowiadaniu na obiekcje związane z ceną
  • Wypracowanie sposobów na zapobieganie obiekcjom i zastrzeżeniom cenowym.
 5. Zamykanie sprzedaży o dużej wartości
  • Doprecyzowanie czym są i jak rozpoznać sygnały zakupu w sprzedaży o wysokiej wartości.
  • Poznanie sposób na zamykanie sprzedaży.
  • Wypracowanie sekwencji zamknięć – trenowanie
  • Odpowiedzenie na pytania: Jak wzbudzać zaangażowania klientów na etapie finalizacji sprzedaży?
  • Uświadomienie po co i jak stosować techniki do sprzedaży na etapie finalizacji sprzedaży.
 6. Podsumowanie i plan wdrożenia nowej wiedzy
  • Podsumowanie kluczowych elementów warsztatu.
  • Opracowanie strategii opanowywania nowych umiejętności.