Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Stres jest nieodłączną częścią naszego życia, towarzyszącą nam od początku ludzkości. W psychologicznym ujęciu jest to reakcja organizmu na każdą zmianę lub obciążające bodźce występujące w otoczeniu. Sam stres jest zjawiskiem pozytywnym utrzymującym nasz organizm w gotowości do działania. Jednak jego długoterminowe działanie powoduje wyczerpanie organizmu, co ma negatywne konsekwencje zarówno dla efektywnego wykonywania pracy jak i dla zdrowia.

Cel projektu szkoleniowego

 • Przekazać wiedzę na temat mechanizmów powstawania stresu
 • Nauczyć samoregulacji emocjonalnej
 • Przekazać narzędzia zarządzania emocjami w sytuacjach stresowych
 • Uświadomić wpływ automatycznych myśli na stan emocjonalny
 • Pomóc w interpretowaniu wydarzeń, które powodują wzmagane się stresu
 • Przekazać wiedzę na temat wypalenia zawodowego
 • Uświadomić wpływ na zdrowie i życie pozostawania w długotrwałym stresie
 • Nauczyć radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Stworzyć diagnozę uczestnika w zakresie poziomu własnego stresu
 • Nauczyć technik redukujących stres

Przeznaczenie szkolenia

.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • definiuje pojęcie stresu oraz omawia jego pozytywne i negatywne następstwa
 • wymienia typowe objawy psychofizjologiczne stresu, sposoby jego wpływu na myślenie i działanie człowieka, a także konsekwencje zdrowotne
 • charakteryzuje możliwe sposoby kontrolowania emocji i znaczenie autoregeneracji oraz koncentracji na
  poziom stresu
 • wskazuje typowe źródła stresu, charakteryzuje sposób ich oddziaływania oraz możliwe sposoby redukowania stresu
 • stosuje szybkie i doraźne techniki relaksacyjne w celu zmniejszenia napięcia oraz wykonuje praktyczne ćwiczenia redukujące stres, w zależności od warunków otoczenia

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika

 •  

Metoda egzaminowania

Nie dotyczy

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane

Język szkolenia

polski

Kod szkolenia HR-KK-RO-ES / 3d BUR COVID
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ
Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
---
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Cena promocyjna od Cena netto
{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie
Szkolenie obejmuje
Czas trwania egzaminu Czas trwania
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI
Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ