Pobierz kartę szkolenia

Supporting and Troubleshooting Windows 10

kod szkolenia: AA_10982 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie w formule distance learning. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 10982. Szkolenia o podobnej tematyce:

* Windows 10: Troubleshooting Windows 10

* Windows 11: Troubleshooting Windows 11

promocja
Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 5 dni |  35h|  01.07 02.07 03.07 04.07 05.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  22.07 23.07 24.07 25.07 26.07
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  19.08 20.08 21.08 22.08 23.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów z systemem Windows 10 w środowisku domeny Active Directory.

Kurs dostarcza odpowiednią wiedzę i umiejętności wymagane do obsługi i rozwiązywania problemów z komputerami i urządzeniami z systemem Windows 10 w środowisku domeny Windows Server, w tym  zrozumienie funkcji systemu Windows 10, sposobu ich używania w środowisku usługi Active Directory oraz sposobów ich rozwiązywania.

Główną grupą docelową tego kursu jest:

 • technik Enterprise Desktop Support Technician (EDST), który jest drugą linią wsparcia dla użytkowników komputerów osobistych z systemem Windows 10 i urządzeń w średnich i dużych przedsiębiorstwach w środowisku domeny Windows. EDST koncentrują się na szerokim zakresie problemów technicznych związanych z systemami operacyjnymi Windows (OS), urządzeniami, usługami w chmurze, aplikacjami, obsługą sieci i sprzętem. W ogólnym scenariuszu, jeśli przedsiębiorstwo oferuje usługę, EDST jest proszony o jej wsparcie. Kluczowe obowiązki obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją i migracją systemu Windows 10, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacja urządzeń. Niektóre inne kluczowe obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci, dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek, uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i zasady Endpoint Protection, odzyskiwanie systemu operacyjnego i danych.
 •  specjalista IT, który administruje i wspieraja komputery, urządzenia, użytkowników oraz powiązane zasoby sieciowe i bezpieczeństwa systemu Windows 10.
 •  osoba planująca ścieżkę certyfikacyjną w następujących egzaminach: MD-100: Windows 10, MD-101: Managing Modern Desktops.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów z systemem Windows 10.

W tym zapoznanie się z:

 • Zapoznanie się zadaniami dla roli Enterprise Desktop Support Technician (EDST) w środowisku Windows 10, metodami rozwiązywania problemów oraz narzędziami do rozwiązywania problemów w systemie Windows 10.
 • Środowiskiem odzyskiwania początkowego systemu Windows 10, konfiguracją rejestru, rozwiązywaniem problemów z ustawieniami uruchamiania oraz odzyskiwaniem dysków zaszyfrowanych za pomocą Windows BitLocker Drive Encryption.
 • Rozwiązywaniem problemów z usługami systemu operacyjnego oraz odzyskiwaniem komputera z systemem Windows 10.
 • Rozwiązywaniem problemów ze sterownikami urządzeń oraz procesem rozwiązywania problemów ze sprzętem.
 • Narzędziami lub technikami zdalnego zarządzania, pulpitem zdalnym do zarządzania komputerami zdalnymi, wykorzystaniem poleceń cmdlet i skryptów Windows PowerShell, wykorzystaniem Windows PowerShell do zarządzania komputerami zdalnymi oraz wdrażaniem pakietów obsługi administracyjnej.
 • Określaniem ustawień sieciowych, rozwiązywaniem problemów z łącznością sieciową i z rozpoznawaniem nazw.
 • Stosowaniem obiektów GPO do komputerów oraz rozwiązywaniem problemów z konfiguracją po stronie klienta i problemów z aplikacją GPO.
 • Rozwiązywaniem problemów z logowaniem się użytkownika oraz  z prawidłowym zastosowaniem ustawień użytkownika.
 • Popularnymi technologiami zdalnego dostępu oraz rozwiązywaniem problemów z łącznością VPN.
 • Rozwiązywaniem problemów z uprawnieniami do plików, z dostępem do drukarek, z synchronizacją plików oraz  odzyskiwaniem plików.
 • Rozwiązywaniem problemów z instalacją aplikacji komputerowych oraz zarządzaniem uniwersalnymi aplikacjami Windows
 • Procesem monitorowania i rozwiązywania problemów z wydajnością systemu Windows 10 oraz aktualizowaniem aplikacji i systemu Windows 10.

Minimum jednoroczne doświadczenie w zakresie administracji systemami klienckimi Windows. Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania sieci, TCP/IP oraz usługi DNS, rozumienie zasad funkcjonowania Microsoft Active Directory Domain Services, rozumienie elementów składowych infrastruktury klucza publicznego, podstawowa znajomość systemu Windows Server 2016, podstawowa wiedza administracyjna o kliencie Microsoft Windows, na przykład doświadczenie z Windows 10 lub wiedza z kursów MD-100 i MD-101.

Wskazana podstawowa wiedza na temat posługiwania się komendami Windows PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów,

Szkolenia poprzedzające: W10

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wdrażanie metodologii rozwiązywania problemów

  • Omówienie systemu Windows 10
  • Wprowadzenie do roli zadania EDST
  • Omówienie kroków rozwiązywania problemów
  • Narzędzia do rozwiązywania problemów
 2. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem

  • Omówienie środowiska odzyskiwania podczas uruchamiania systemu Windows 10
  • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami uruchamiania
  • Odzyskiwanie dysków chronionych funkcją BitLocker
  • Konfigurowanie rejestru
 3. Przeprowadzanie odzyskiwania systemu

  • Rozwiązywanie problemów z usługami systemu operacyjnego
  • Odzyskiwanie komputera
 4. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i sterownikami urządzeń

  • Rozwiązywanie problemów z awariami sterowników urządzeń
  • Wprowadzenie do rozwiązywania problemów ze sprzętem
 5. Administrowanie systemem Windows 10

  • Przegląd narzędzi administracyjnych
  • Korzystanie z pulpitu zdalnego
  • Wprowadzenie do Windows PowerShell
  • Zdalne sterowanie za pomocą Windows PowerShell
  • Wprowadzenie do obsługi administracyjnej
 6. Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową

  • Określanie ustawień sieciowych
  • Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową
  • Rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw
 7. Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy

  • Omówienie aplikacji zasad grupy
  • Rozwiązywanie problemów z konfiguracją klienta i problemami z aplikacjami GPO
 8. Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z ustawieniami użytkownika

  • Rozwiązywanie problemów z logowaniem
  • Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem ustawień użytkownika
 9. Rozwiązywanie problemów z łącznością zdalną

  • Omówienie dostępu zdalnego
  • Rozwiązywanie problemów z łącznością VPN
 10. Konfigurowanie dostępu do zasobów i rozwiązywanie problemów

  • Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami do plików
  • Rozwiązywanie problemów z dostępem do drukarki
  • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z synchronizacją plików
  • Odzyskiwanie plików w systemie Windows 10
 11. Rozwiązywanie problemów z aplikacjami

  • Rozwiązywanie problemów z instalacją aplikacji komputerowych
  • Rozwiązywanie problemów z aplikacjami komputerowymi
  • Zarządzanie uniwersalnymi aplikacjami Windows
 12. Obsługa systemu Windows 10

  • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością komputera
  • Stosowanie aplikacji i aktualizacji systemu Windows