Pobierz kartę szkolenia

Strojenie i optymalizacja serwera oraz zapytań SQL Server 2019

kod szkolenia: SOS+SOZ SQL / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autorskie szkolenie Altkom Akademia Strojenie i optymalizacja serwera oraz zapytań SQL Server 2019 SOS+SOZ SQL kurs w formie Distance Learning. Odpowiednik AA_10987 " Performance Tuning and Optimizing SQL Databases 2017" Docelowa grupa odbiorców:

 

 • Administrator baz danych
 • Administrator Microsoft® SQL Server™
 • Programista baz danych
 • Programista SQL
 • Developer Microsoft® SQL Server™
 • Programista Backend
 • Programista Frontend
 • Architekt systemowy
 • Architekt aplikacji
promocja
Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  29.07 30.07 31.07 01.08
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  26.08 27.08 28.08 29.08
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  16.09 17.09 18.09 19.09
2 300,00 PLN + 23% VAT (2 829,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  01.10 02.10 03.10 04.10
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  28.10 29.10 30.10 31.10
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  25.11 26.11 27.11 28.11
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  16.12 17.12 18.12 19.12
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 300,00 PLN
3 100,00 PLN 3 813,00 PLN brutto

Kurs ma na celu przekazanie pokaźnej ilości wiedzy o wewnętrznej strukturze Microsoft SQL Server (typu internals, database engine) wraz z omówieniem technik strojenia i optymalizacji, które można z powodzeniem wdrożyć w systemach docelowych (między innymi produkcyjnych).

Szkolenie oferuje kompleksowe omówienie:

 • architektury SQL Server,
 • strategii indeksowania i statystyk,
 • optymalizacji operacji dziennika transakcji,
 • konfiguracji bazy tempdb i plików danych,
 • transakcji i poziomów izolacji oraz blokowania.
 • oraz uczy jak analizować obciążenie i w jaki sposób dowiedzieć się, gdzie występują problemy z wydajnością oraz jak je naprawić.
 • omawia obiekty in-memory (tabele oraz procedury składowane) i pozwala na używanie tej ekscytującej nowej technologii.

Odbiorcami tego kursu są zarówno osoby, które tworzą aplikacje dostarczające zawartość z baz danych SQL Server jak i te, które administrują i utrzymują bazy danych pracujące pod kontrolą RDBMS Microsoft SQL Server oraz są odpowiedzialne za optymalną wydajność instancji SQL Server, którymi zarządzają bądź też, z których korzystają.

Dodatkowymi odbiorcami tego kursu są wszelkie grupy zawodowe piszące zapytania dotyczące danych i muszące zapewnić optymalną wydajność wykonywania obciążeń.

 • Zrozumienie i wykorzystanie nowego taksatora siły zbioru.
 • Zrozumienie struktur baz danych oraz wpływu projektu tabel na wydajność zapytań oraz samego serwera.
 • Zrozumienie i wykorzystanie techniki związanej z Instant File Initialization.
 • Zrozumienie w jaki sposób SQL Server przechowuje dane.
 • Zrozumienie w jaki sposób SQL Server lokalizuje dane.
 • Poznanie zaleceń dotyczących optymalizacji bazy tempdb.
 • Zrozumienie w jaki sposób wykorzystać tabele tymczasowe wraz ze zmiennymi typu tabelarycznego.
 • Zrozumienie współbieżności.
 • Zrozumienie poziomów izolacji i związanych z tym terminów np. architektura blokad.
 • Zrozumienie i wykorzystanie transakcji.
 • Zrozumienie i wykorzystanie partycjonowania tabel i indeksów.
 • Zrozumienie i wykorzystanie Dynamic Management Objects dotyczących wydajności.
 • Czytanie planów wykonania zapytań.
 • Zrozumienie indeksów i ich wpływu na wydajność SQL Server.
 • Poznanie i zrozumienie typów indeksów oraz ich struktur.
 • Zrozumienie i wykorzystanie metadanych dotyczących indeksów.
 • Zrozumienie i wykorzystanie Index Data Management Objects.
 • Zrozumienie zjawiska fragmentacji indeksów i poznanie technik przeciwdziałania owemu.
 • Zrozumienie i wykorzystanie obiektów statystyk.
 • Poznanie i zrozumienie histogramów.
 • Porównanie, zrozumienie i lepsze wykorzystanie starego oraz nowego taksatora siły zbioru.
 • Poznanie i wykorzystanie statystyk przyrostowych.
 • Poznanie i wykorzystanie statystyk filtrowanych.
 • Tworzenie planów utrzymania statystyk.
 • Oraz inne…
 • Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows i ich podstawowych funkcji.
 • Praktyczna znajomość administracji i utrzymania baz danych.
 • Praktyczna znajomość języka Transact-SQL.

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

 

 

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • wykład+warsztaty.

1. Przegląd architektury RDBMS Microsoft SQL Server

 • Nowy taksator siły zbioru
 • Struktury baz danych
 • Natychmiastowa inicjalizacja plików (IFI)
 • W jaki sposób Microsoft® SQL Server™ przechowuje dane
 • W jaki sposób Microsoft® SQL Server™ lokalizuje dane
 • Laboratorium

2. Rozpoznanie i analiza informacji o silniku bazodanowym

 • Praca z tabelami i zmiennymi tymczasowymi
 • Współbieżność
 • Transakcje
 • Poziomy izolacji
 • Architektura blokad Microsoft® SQL Server™
 • Microsoft® SQL Server™ i pamięci masowe (Storage Area Networks)
 • Partycjonowanie tabel oraz indeksów
 • Laboratorium

3. Wpływ projektu i struktur tabel na wydajność operacji DML i RDBMS

 • Laboratorium

4. Optymalizacja zapytań i operatory dostępu do danych

 • Proces strojenia
 • Narzędzie do monitorowania wydajności
 • Kroki przetwarzania zapytań SQL
 • Zrozumienie planów wykonania
 • Pomiar wydajności zapytania (TIME oraz IO)
 • Operatory dostępu do danych
 • Laboratorium

5. Praca z indeksami

 • Wprowadzenie do indeksów
 • Typy indeksów
 • Tworzenie modyfikacja indeksów
 • Metadane
 • Data Management Views dotyczące indeksowania
 • Fragmentacja indeksów w Microsoft® SQL Server™ i przeciwdziałanie zjawisku
 • Widoki indeksowane
 • Monitorowanie indeksów
 • Najlepsze praktyki
 • Laboratorium

6. Praca ze statystykami

 • Statystyki – po co?
 • Nowy taksator liczebności
 • Statystyki przyrostowe
 • Statystyki typu filtrowanego
 • Konserwacja statystyk
 • Laboratorium

7. Praca z obiektami typu „in-memory" (opcjonalnie)

 • Architektura „in-memory”
 • Tabele i indeksy
 • Procedury składowane natywnie kompilowane
 • Ograniczenia
 • Data Management Views dla obiektów „in-memory”
 • Laboratorium

8. Narzędzia i techniki mierzenia wydajności (opcjonalnie)

 • Techniki i narzędzia używane między innymi do:
 • Identyfikacja długo działających zapytań
 • Wykrywanie zakleszczeń
 • Wykrywanie zablokowanych procesów
 • Tworzenie punktu odniesienia (baseline)