TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Zarządzanie Zespołem Handlow...

Sprzedaż Strategiczna

 

„Nadzieja to nie jest najlepsze źródło strategii”
Rick Page

Sprzedaż strategiczna to wyrażenie-klucz, które jednak często jest nadużywane bądź rozumiane w sposób mało precyzyjny. Zacznijmy więc od jego zdefiniowania, co będzie jednocześnie definiować tematykę warsztatu. Sprzedaż strategiczna w naszym rozumieniu to taki rodzaj biznesowych relacji, które charakteryzuje duży stopień złożoności. Zazwyczaj powodem tejże jest wielkość naszego kontrahenta, która jednocześnie determinuje mnogość i złożoność jego potrzeb, a te z kolei wymagają z naszej strony zaangażowania znaczących zasobów. Zazwyczaj ten rodzaj sprzedaży wymaga koordynacji dużej liczby wątków, nawiązywania relacji z wieloma osobami oraz umiejętnego kanalizowania zasobów własnej organizacji.

Sprzedaż strategiczna zatem wymaga od handlowca innych kompetencji niż praca z mniejszymi klientami. Tutaj liczy się umiejętność pracy projektowej, zarządzania strumieniem zadań, a także egzekucją ustaleń w firmie własnej oraz po stronie klienta. Nie oznacza to oczywiście, że zbędne stają się podstawy warsztatu handlowego, takie jak umiejętność zadawania pytań, prezentacji wartościowego rozwiązania czy też radzenia sobie z obiekcjami klienta.

Cel projektu szkoleniowego

 • Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży strategicznej
 • Zbudowanie kompetencji dla zarządzania portfelem klientów strategicznych, uwzględniając pracę nad ich pozyskiwaniem, rozwojem oraz ochroną
 • Umiejętność docierania do osób decyzyjnych w firmie klienta
 • Wykształcenie umiejętności budowania zespołów dedykowanych pracy z kluczowymi klientami
 • Nauka sposobu budowania relacji na wielu poziomach w organizacji klienta, uwzględniając różnorodność perspektyw, potrzeb i interesów
 • Dostarczenie technik i narzędzi do planowania i realizowania strategicznego modelu sprzedaży, uwzględniając narzędzia do planowania współpracy, mapowania potrzeb klienta i budowania sieci kontaktów
 • Nauka sposobu zarządzania współpracą z klientem strategicznym

Przeznaczenie szkolenia

Warsztat "Sprzedaż Strategiczna", będący częścią Akademii Sprzedaży Altkom wyposaży Państwa w kompetencje niezbędne, by z sukcesami zdobywać, zarządzać i rozwijać relacje z klientami.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi efektywnie pozyskiwać oraz rozwijać współpracę z klientami o dużym potencjale i złożonych potrzebach
 • Wie, jak budować relacje na wielu poziomach w organizacji klienta. Potrafi odkrywać interesy firmy oraz kluczowych osób
 • Potrafi planować długofalowe działania z klientem. Jest świadom, że często ścieżki sprzedaży strategicznej są rozłożone w czasie
 • Jest świadom konieczności mobilizacji zasobów swojej firmy dla zapewnienia optymalnego poziomu obsługi klienta. Rozumie, że niezbędne do tego celu jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, których pracę koordynuje
 • Potrafi zwiększyć efektywność sprzedaży, poprzez cross/up-selling. Jest świadom tego, że im głębsze biznesowe relacje pomiędzy jego firmą a klientem, tym większa lojalność we współpracy
 • Jest wizytówką swojej firmy u klienta

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Szkolenie nie wymaga przygotowania.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Sprzedaż strategiczna – założenia i zasady
  • Co to jest sprzedaż strategiczna?
  • Definiowanie klientów strategicznych (KS) – czym się charakteryzują, jak pracują, czego potrzebują
  • Kluczowe elementy zarządzania współpracą z KS
  • Tworzenie strategii oraz planowanie działań taktycznych dla pozyskiwania, rozwoju oraz ochrony portfela KS
  • Najlepsze praktyki menedżerów zarządzających KS
  • Typowe błędy i pomyłki we współpracy z KS
  • Organizowanie zasobów swojej firmy dla optymalnej obsługi KS
 2. Sprzedaż strategiczna to gra zespołowa
  • Obsługa klienta strategicznego – role i zadania
  • Budowanie kompetentnego zespołu do współpracy z klientem – role, sposób działania, standard pracy
  • Pozyskiwanie wewnętrznych zasobów dla utrzymywania i rozwoju współpracy z klientem strategicznym
  • Planowanie spotkań na najwyższym szczeblu (CEO-CEO)
 3. Pozyskiwanie klientów strategicznych
  • Cykl zakupowy w sprzedaży strategicznej
  • Strategie wejścia do klienta – docieranie do różnych osób i budowanie sieci kontaktów
  • Kompleksowe potrzeby KS – mapa potrzeb
  • Budowanie połączenia pomiędzy potrzebami a propozycją wartości (SWOT)
  • Zrozumienie konkurencji – typy konkurentów i sposób działania
 4. Account Planning – planowanie działań
  • Wyznaczanie i planowane celów do osiągnięcia z klientem
  • Tworzenie KPI’s dla monitoringu jakości współpracy
  • Mapowanie procesów, relacji oraz potrzeb klienta dla otrzymania pełnego obrazu, niezbędnego do zaplanowania działań
  • Planowanie cyklicznych działań dla podsumowania wskaźników, zbadania efektów oraz zaplanowania wymaganych korekt
 5. Zarządzanie współpracą z KS
  • Zdobywanie kompleksowego obrazu szans sprzedażowych u klienta
  • Kreowanie nowych obszarów współpracy
  • Budowanie wiedzy o procesie zakupowym KS
  • Wywieranie wpływu na cykl zakupowy
  • Praca na poziomie korporacji z rozproszonym zespołem decyzyjnym
  • Prezentowanie rozwiązań do odpowiednich osób
  • Tworzenie prognoz rozwoju współpracy
  • Budowanie relacji z wieloma osobami, których interesy nie zawsze są zbieżne
  • Monitorowanie jakości (Performance Review) poprzez cykliczne omawianie ustalonych wskaźników z klientem i wprowadzanie działań korygujących
  • Zarządzanie współpracą w czasie
 6. Podsumowanie i plan wdrożenia
  • Podsumowanie kluczowych elementów warsztatu
  • Opracowanie strategii opanowywania nowych umiejętności
  • Budowa strategii sprzedażowej dla własnego klienta


Kod szkolenia RB-S-SS / SprzedazStrat
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Sprzedaż Strategiczna (RB-S-SS / SprzedazStrat)
Cena netto
1300.00 PLN
+ vat (1599 PLN brutto 1. os. )
Czas trwania: 2 dni (ilość godzin: 14)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic