Pobierz kartę szkolenia

Rozporządzenie DORA i strategie Analizy Ryzyka z użyciem narzędzia IT

kod szkolenia: DORA / PL AA 1d

Jednodniowe szkolenie, w trakcie którego zapoznamy uczestników z kluczowymi aspektami wynikającymi z Rozporządzenia DORA. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą umiejętności związane z kluczowymi elementami rozporządzenia, w tym szczególnie pod kątem realizacji obowiązków związanych z analizą ryzyka wykorzystując do tego dedykowane narzędzie informatyczne.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 290,00 PLN 1 586,70 PLN brutto

To specjalistyczne szkolenie z cyberbezpieczeństwa jest dedykowane dla pracowników na różnych poziomach zarządzania w firmie, którzy są zaangażowani w ochronę danych i systemów informatycznych. Szczególnie adresujemy je do osób, które odpowiadają za spełnienie wymogów Rozporządzenia DORA. Szkolenie otwarte jest również dla członków działów prawnych, IT oraz bezpieczeństwa, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 1. Solidne zrozumienie Rozporządzenia DORA: Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o kluczowych pojęciach i zagadnieniach Rozporządzenia DORA, co pozwoli na lepsze zrozumienie jego wymagań i zastosowanie w praktyce.
 2. Zwiększenie świadomości regulacyjnej: Szkolenie pomoże uczestnikom zwiększyć i usystematyzować ich świadomość dotyczącą Rozporządzenia DORA oraz ciążących na nich obowiązków, co ułatwi ich codzienną pracę związaną z przestrzeganiem przepisów.
 3. Kompetencje w zarządzaniu ryzykiem ICT: Uczestnicy nauczą się identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa organizacji.
 4. Umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem ryzykiem dostawców: Uczestnicy zdobędą umiejętności w identyfikacji zagrożeń oraz ocenie i monitorowaniu dostawców, co jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka w działalności zewnętrznej.
 5. Warsztaty praktyczne z użyciem dedykowanej aplikacji: Uczestnicy będą mieli możliwość pracy na specjalistycznym oprogramowaniu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i zastosowanie metodyk zarządzania ryzykiem w kontekście Rozporządzenia DORA.
 6. Budowa zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem: Warsztaty umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem, które są kluczowe dla zabezpieczenia operacyjnego oraz ciągłości działania w organizacjach.
 7. Interaktywne ćwiczenia warsztatowe: Sesje praktyczne pozwolą uczestnikom na aktywne stosowanie nabytych umiejętności, co przyczyni się do ich lepszego zrozumienia i większej efektywności w zarządzaniu ryzykiem w różnych obszarach.

 

 • Podstawowa znajomosc obsługi komputera
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 1 dzień pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztat
 1. Wprowadzenie do aktu DORA – podstawowe pojęcia i zagadnienia
 • Omówienie z uczestnikami szkolenia kwestii związanych z rozporządzeniem DORA tak aby zwiększyć i usystematyzować ich świadomość w zakresie rozporządzenia oraz związanych z nim obowiązków na nich ciążących.
 1. Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT
 • Omówienie zagadnień takich jak:

– Identyfikacja ryzyka ICT

– Ocena ryzyka ICT

– Zarządzanie ryzykiem ICT

– Monitorowanie i kontrola środowiska IT

– Działania awaryjne i przywracanie

 1. Zarządzanie ryzykiem wynikającym ze współpracy z dostawcami
 • Identyfikacja zagrożeń związanych z dostawcami
 • Ocena ryzyka dostawców
 • Wybór dostawców na podstawie wyników analizy ryzyka
 • Monitorowanie i ocena dostawców
 •  
 1. Warsztaty: DORA – podejście do Analizy Ryzyka z użyciem dedykowanej aplikacji
 • Przeprowadzenie warsztatów związanych z obszarem zarządzania ryzykiem w ramach Rozporządzenia z wykorzystaniem aplikacji pozwalającej na automatyzacje działań. Praca na narzędziu z wykorzystaniem ryzyk referencyjnych, pozwalających na podniesienie świadomości uczestników szkolenia.
 • Warsztat pozwoli uczestnikom zrozumieć specyfikę oraz wymagania dotyczące analizy ryzyka w obszarze Rozporządzenia DORA. W ramach tego etapu szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak:

– Omówienie procesu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem przykładów w dedykowanej aplikacji.
– Omówienie środków zarządzania ryzykiem ICT z wykorzystaniem przykładów w dedykowanej aplikacji.

 1. Warsztaty: Zintegrowane Systemy Zarządzania Ryzykiem – jak podejść do Analizy Ryzyka
 • Praca warsztatowa związana z budową zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w różnych obszarach. Ćwiczenia realizowane z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia informatycznego.
 • Warsztat pozwoli na omówienie specyfiki dotyczącej tworzenia w organizacjach zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym kontekstu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości działania.