Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej moduł 1: Metodologia Realizowania Zdalnych Usług Rozwojowych

Cel projektu szkoleniowego

 • Wskazanie uczestnikom istoty różnic pomiędzy realizacją stacjonarnej usługi rozwojowej a zdalnej usługi rozwojowej
 • Zapoznanie uczestników z istotnymi elementami wiedzy w obszarze realizacji projektów rozwojowych
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu pracy w procesie grupowym – z naciskiem na realizacje w formie
  on-line
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie pracy z grupą – z naciskiem na pracę w formie zdalnej
 • Omówienie istoty procesu uczenia się – w kontekście pracy on-line
 • Wskazanie istoty zarządzania wiedzą w projekcie
 • Omówienie znaczenia potrzeb grupy na każdym etapie procesu
 • Omówienie ewentualnych sytuacji trudnych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w procesie rozwoju
  w formie zdalnej
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat świadomej komunikacji z grupą szkoleniową
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie podnoszenia poczucia bezpieczeństwa w zespole podczas
  realizacji usługi on-line
 • Omówienie zasad udzielania informacji zwrotnej w procesie on-line
 • Wskazanie blokad i błędów, z którymi możemy się spotkać w procesie zdalnym

Przeznaczenie szkolenia

.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • rozróżnia i rozumie pogłębione różnice pomiędzy realizacją stacjonarnej usługi rozwojowej a zdalnej usługi rozwojowej,
 • stosuje wiedzę o głównych funkcjach procesu uczenia się, w sposób zapewniający podczas realizowania zdalnych form uczenia realizację różnych funkcji, w tym w szczególności: angażowanie, transfer
  wiedzy, wyrabianie postaw,
 • reaguje na bieżąco na potrzeby grupy i uczestników procesu, adekwatnie do sytuacji,
 • wymienia podstawowe zasady realizacji projektów, w tym w szczególności projektów edukacyjnych,
 • stosuje pogłębioną wiedzę o procesie grupowym oraz dynamice współpracy online i offline w różnych formach podczas dostarczania lub realizowania zdalnych rozwiązań usługi rozwojowej,
 • wymienia i charakteryzuje główne role w jakich występuje osoba ucząca w sposób stacjonarny
  i w sposób zdalny,
 • wskazuje warunki i granice wykorzystania blogodydaktyki, wideodydaktyki oraz metody odwróconej klasy podczas realizowania usług rozwojowych,
 • dba o przyjazny kontakt z grupą np. poprzez odnoszenie się do uczestników z sympatią, okazywanie zainteresowania reakcjami uczestników,
 • dba o bezpieczeństwo uczestników np. poprzez wprowadzanie zasad wzmacniających

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane

Język szkolenia

polski

Kod szkolenia HR-TTT-O / 4d BUR COVID
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ
Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
---
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Cena promocyjna od Cena netto
{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie
Szkolenie obejmuje
Czas trwania egzaminu Czas trwania
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI
Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ