Pobierz kartę szkolenia

Radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji jako cenna umiejętność zawodowa i osobista

kod szkolenia: HR-KK-RO-ES / Stres

Pakiety e-learning

Stres jest nieodłączną częścią naszego życia, towarzyszącą nam od początku ludzkości. W psychologicznym ujęciu jest to reakcja organizmu na każdą zmianę lub obciążające bodźce występujące w otoczeniu. Sam stres jest zjawiskiem pozytywnym utrzymującym nasz organizm w gotowości do działania. Jednak jego długoterminowe działanie powoduje wyczerpanie organizmu, co ma negatywne konsekwencje zarówno dla efektywnego wykonywania pracy jak i dla zdrowia. Szkolenie uświadamia, czym jest wypalenie zawodowe, jak rozpoznawać u siebie symptomy wypalenia zawodowego,  jakie jest znaczenie równowagi Work & Life dla osiągania wybitnych wyników w biznesie.
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  24.06 25.06
1 200,00 PLN + 23% VAT (1 476,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  12.09 13.09
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  10.10 11.10
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
czas trwania 2 dni |  12h|  06.11 07.11
1 400,00 PLN + 23% VAT (1 722,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 200,00 PLN
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Pracownicy operacyjni i kadra menedżerska.

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • definiuje pojęcie stresu oraz omawia jego pozytywne i negatywne następstwa
 • wymienia typowe objawy psychofizjologiczne stresu, sposoby jego wpływu na myślenie i działanie człowieka, a także konsekwencje zdrowotne
 • charakteryzuje możliwe sposoby kontrolowania emocji i znaczenie autoregeneracji oraz koncentracji na
  poziom stresu

 • wskazuje typowe źródła stresu, charakteryzuje sposób ich oddziaływania oraz możliwe sposoby redukowania stresu
 • stosuje szybkie i doraźne techniki relaksacyjne w celu zmniejszenia napięcia oraz wykonuje praktyczne ćwiczenia redukujące stres, w zależności od warunków otoczenia

Nie jest wymagane

Szkolnie: polski

Materiały: polski

 1. Lepiej zapobiegać niż leczyć – jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
  • Moja motywacja do pracy – rola motywacji wewnętrznej.
  • Symptomy wypalenia zawodowego oraz techniki ochrony przed wypaleniem (np. koło życia).
  • Work & Life balance – równowaga to podstawa.
 2. Budowanie autorytetu i poczucie własnej wartości
  • Czynniki budujące autorytet.
  • Czynniki podważające autorytet.
  • Budowanie wiarygodnego wizerunku i pozycji.
  • Budowanie własnej wartości – niska samoocena oraz jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości.
 3. Sytuacje trudne w komunikacji
  • Rodzaje emocji i ich wpływ na komunikację.
  • Wpływ stylu komunikacji na sposób odbioru informacji.
  • „Trudny rozmówca” a „trudna sytuacja”.
  • Sytuacje trudne, z którymi możemy spotkać się w komunikacji z zespołem oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
  • Kontrola emocji w reakcji na krytykę i sposoby radzenia sobie z nią.
 4. Równowaga między ciałem i umysłem – radzenie sobie ze stresem
  • Inteligencja emocjonalna – jak może pomóc?
  • Krzywa stresu i jej wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.
  • Techniki kotwiczenia zasobów i sposoby radzenia sobie z emocjami.
 5. Osobiste czynniki stresogenne
  • Warunki wykonywania oraz sposób wykonywania pracy jako czynnik stresogenny.
  • Osobista mapa reakcji na stres – objawy fizyczne, psychologiczne, poznawcze, społeczne.
  • Indywidualne sposoby działania w stresie na podstawie Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych/Trudnych.
 6. Metody radzenia sobie ze stresem i obniżaniem napięcia
  • Technika relaksacji Jacobsona.
  • Trening autogenny Schultza.
  • Praca z ciałem.
  • Kotwiczenie stanów emocjonalnych.
  • Reframing.
  • Techniki oddechowe.
  • Wyobraźnia jako metoda kontroli poziomu stresu.
  • Techniki z poznawczo-behawioralne.
 7. Plany indywidualne
  • Każdy z uczestników omawia sytuację, która jest dla niego najbardziej stresogenna w pracy i przy wsparciu trenera przygotowuje plan działań pozwalających na obniżenie poziomu stresu w momencie jej wystąpienia.