Pobierz kartę szkolenia

Querying Data with Transact-SQL 2017

kod szkolenia: AA_20761 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20761. Szkolenia o podobnej tematyce: *DP-080: Transact-SQL Querying

 

Docelowa grupa odbiorców: *administrator *projektant baz danych *specjalista BI
promocja
Termin

tryb Distance Learning

poziom Podstawowy

czas trwania 5 dni |  35h|  29.07 30.07 31.07 01.08 02.08
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  09.09 10.09 11.09 12.09 13.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09
2 700,00 PLN + 23% VAT (3 321,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  04.11 05.11 06.11 07.11 08.11
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
czas trwania 5 dni |  35h|  02.12 03.12 04.12 05.12 06.12
3 600,00 PLN + 23% VAT (4 428,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 700,00 PLN
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do administratorów i projektantów baz danych oraz specjalistów BI, którzy zamierzają poszerzyć swoją wiedzę poprzez dobre zrozumienie języka Transact-SQL, używanego przy wszelkich zadaniach związanych z MS SQL Server.

 

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystania możliwości serwera bazodanowego MS SQL Server i baz danych  poprzez pisanie zapytań Transact-SQL z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi t.j. Management Studio.

Zapoznanie się ze składnią języka T-SQL w zakresie: logiki, typów danych, funkcji wbudowanych, instrukcji m.in. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, agregacji danych, tworzenia podzapytań, wykorzystania widoków, funkcji i procedur użytkownika, pisania zapytań wykorzystujących funkcje okna i wykorzystania konstrukcji programistycznych, takich jak zmienne, warunki i pętle, do kodu T-SQL.

Znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Znajomość relacyjnych baz danych.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server

  • Podstawowa architektura SQL Server
  • Wersje i wersje SQL Server
  • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio
 2. Wprowadzenie do zapytań T-SQL

  • Podstawy T-SQL
  • Zrozumienie zestawów
  • Zrozumienie logiki predykatów
  • Zrozumienie logicznej kolejności operacji w instrukcjach SELECT
 3. Pisanie zapytań SELECT

  • Pisanie prostych instrukcji SELECT
  • Eliminowanie duplikatów za pomocą DISTINCT
  • Korzystanie z aliasów kolumn i tabel
  • Pisanie prostych wyrażeń CASE
 4. Odpytywanie wielu tabel w zapytaniach

  • Zrozumienie łączenia tabel w zapytaniach (JOIN)
  • Łączenie tabel za pomocą INNER JOIN
  • Łączenie tabel za pomocą OUTER JOIN
  • Zapytania z CROSS JOIN
  • Odwoływanie w łączeniach tabel samych do siebie
 5. Sortowanie i filtrowanie danych

  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych według predykatów
  • Ograniczanie danych za pomocą TOP i OFFSET-FETCH
  • Praca z nieznanymi wartościami (NULL, UNKNOWN)
 6. Praca z typami danych SQL Server

  • Omówienie typów danych w SQL Server
  • Praca z typami znakowymi
  • Praca z datami i godzinami
 7. Używanie zapytań DML do modyfikowania danych

  • Dodawanie danych do table (INSERT, SELECT INTO)
  • Modyfikowanie i usuwanie danych (UPDATE, MERGE, DELETE, TRUNCATE)
  • Automatyczne wyliczanie dancyh w kolumnach
 8. Korzystanie z wbudowanych funkcji

  • Pisanie zapytań za pomocą wbudowanych funkcji
  • Korzystanie z funkcji konwersji
  • Korzystanie z funkcji logicznych
  • Używanie funkcji do pracy z NULL
 9. Grupowanie i agregowanie danych

  • Korzystanie z funkcji agregujących
  • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
  • Filtrowanie za pomocą HAVING
 10. Korzystanie z podzapytań

  • Pisanie samodzielnych podzapytań
  • Pisanie skorelowanych podzapytań
  • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami
 11. Używanie wyrażeń tabelarycznych

  • Używanie widoków
  • Używanie funkcji typu Table-Value (Inline, Dervied)
  • Używanie wyrażeń CTE
 12. Używanie operatorów na zestawach danych

  • Pisanie zapytań za pomocą operatora UNION
  • Korzystanie z EXCEPT i INTERSECT
  • Korzystanie z APPLY
 13. Korzystanie z funkcji okna (Ranking, Offset i Aggregate)

  • Tworzenie okna za pomocą OVER
  • Poznawanie funkcji okna
 14. Zestawy przestawne i grupujące

  • Pisanie zapyta za pomocą PIVOT i UNPIVOT
  • Praca z zestawami grupowania
 15. Wykonywanie procedur składowanych

  • Zapytania z użyciem procedur składowanych
  • Przekazywanie parametrów do procedur
  • Tworzenie prostych procedur
  • Praca z dynamicznym SQL
 16. Programowanie w T-SQL

  • Elementy programowania T-SQL
  • Kontrolowanie przebiegu programu
 17. Obsługa błędów

  • Implementowanie obsługi błędów T-SQL
  • Implementowanie ustrukturyzowanej obsługi wyjątków
 18. Wdrażanie transakcji

  • Transakcje i silniki baz danych
  • Kontrolowanie transakcji