Pobierz kartę szkolenia

Przegląd najważniejszych narzędzi w dodatkach Power Pivot, Power Query & Power Map

kod szkolenia: EXPBI / PL AA 3d

Pakiety e-learning

Dodatki Power Pivot, Power Query & Power Map- przegląd. Szkolenie i warsztaty Czym jest Power BI w MS Excel

Power BI w Excelu to komplet narzędzi pozwalających na wykonywanie analiz oraz wizualizacji biznesowych w innej formie jak dotychczas było to możliwe w Excelu. Na Power BI w Excelu składają się z trzy bezpłatne narzędzia o nazwie Power Pivot, Power Query oraz Power Map. Każdy ma za zadanie wykonywać inne czynności, chociaż efekt końcowy może zależeć właśnie od tych trzech narzędzi. Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych narzędzi:

Power Pivot:

Power Pivot jest narzędziem które umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz danych oraz tworzenie modeli danych. Power Pivot umożliwia pracę z dużymi ilościami danych z różnych źródeł, błyskawiczne analizowanie informacji oraz łatwe udostępnianie wyników analiz.

Power Query:

Power Query jest narzędziem który poszerza możliwości pobierania danych z rozmaitych źródeł, takich jak Internet, Facebook, Foldery i inne. Pobrane dane w Power Query mogą zostać przetworzone za pomocą dostępnych narzędzi. Każdy krok w Power Query jest nagrywany (niczym jak makro w VBA), co pozwala później na automatyczne odświeżanie danych.

Power Map:

Power Map jest narzędziem do tworzenia trójwymiarowych wizualizacji danych. Pozwala spojrzeć na informacje w całkiem nowy sposób. Power Map pozwala odkryć nowe możliwości których nie można zobaczyć w tradycyjnych dwuwymiarowych tabelach i wykresach. Za pomocą Power Map można pokazać dane geograficzne i czasowe w postaci kuli lub mapy. Można tworzyć wycieczki wizualne po mapie. Power Map pozwala nagrywać filmy które później można pokazywać np. w prezentacji PowerPoint. 

 

Termin

tryb Distance Learning

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  15.07 16.07 17.07
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  05.08 06.08 07.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  26.08 27.08 28.08
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  09.09 10.09 11.09
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  02.10 03.10 04.10
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.10 17.10 18.10
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  06.11 07.11 08.11
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  27.11 28.11 29.11
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  16.12 17.12 18.12
2 000,00 PLN + 23% VAT (2 460,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 700,00 PLN
2 000,00 PLN 2 460,00 PLN brutto

Szkolenie dedykowane jest:

 • wszystkim osobom, których zadaniem jest opracowanie danych pochodzących z różnych źródeł w celu ich dalszej analizy i raportowania. Dzięki zastosowaniu narzędzi dostępnych w Microsoft Excel możliwe jest usprawnienie i zautomatyzowanie tych zadań bez konieczności nauki VBA.
 • Szczególnie polecamy to szkolenie pracownikom przygotowującym wielowymiarowe analizy i raporty.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Power BI Excel są następujące:

 • Nauczysz się tworzyć tabele przestawne oparte o model danych.
 • Będziesz umiał analizować duże zbiory danych – sięgające nawet 100 mln wierszy!.
 • Szybkie analizy na dużych zbiorach danych to korzyść którą warto poznać na szkoleniu.
 • Tworzenie wyliczeń łatwych i tych bardziej skomplikowanych dzięki funkcji których nie znajdziesz w standardowym excelu.
 • Użytkownik będzie potrafił pobierać dane z różnych źródeł.
 • Zobaczysz jak szybko zautomatyzować Excela bez użycia VBA.
 • Na szkoleniu poznasz jak tworzyć niewiarygodne algorytmy kompresji danych.
 • Ruchome wykresy, prezentacja danych na mapach, nagrywanie filmów w jakości HD, to tylko niektóre korzyści płynące z uczestnica w szkoleniu.
 • Znajomość MS Excel w stopniu podstawowym

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

 • EX PPV – MS Excel 2016 – Analiza wielowymiarowa z PowerPivot
  z użyciem języka DAX
 • EX PQ – MS Excel – Power Query 2016 – zaawansowane pobieranie danych
  i transformacja
 • PBI DO_01 – Microsoft Power BI Desktop & On-Line
 • PBI DO_02 – Microsoft Power BI Desktop & On-Line – poziom zaawansowany
 • MS 20778 – Analyzing Data with Power BI

Metoda szkolenia:

Szkolenie ma formę warsztatów komputerowych połączonych z wyjaśnieniem kluczowych zagadnień teoretycznych pracy z Big Data na platformie Microsoft Excel. Uczestnicy rozwiązują typowe zadania, z jakimi spotykają się osoby gromadzące i analizujące duże ilości danych w celu samodzielnego przygotowania raportów i analiz.

 

 

 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. POWER PIVOT

  1. Wstęp
   • Czym jest Power Pivot
   • Zasadnicze korzyści z użycia Power Pivot do analizy danych w Excelu
   • Terminologia Power Pivot i analizy wielowymiarowej
   • Dostępność dodatku Power Pivot
  2. Model danych
   • Co to jest model danych?
   • Jak budować prawidłową strukturę danych do wykorzystania w Power Pivot
   • Import danych do modelu
    • Z aktywnego skoroszytu
    • Z innych skoroszytów
    • Z plików txt, csv
    • Z baz danych
   • Tworzenie i edytowanie relacji
   • Tworzenie kalkulowanych elementów wymiarów i hierarchii
   • Tworzenie i rola tabeli kalendarza dat
  3. Obliczenia w Power Pivot – DAX
   • Co to jest język DAX
   • Rola obliczeń
   • Tworzenie kolumn wyliczanych
   • Tworzenie miar wyliczanych
   • Funkcje agregujące (m.in. SUM, SUMX, COUNT, COUNTROWS, AVERAGE, MIN, MAX)
   • Funkcje inteligencji czasowej (m.in. SAMPERIODLASTYEAR, DATESYTD, TOTALYTD, PARALLELPERIOD)
   • Funkcje wykorzystywane do zmiany kontekstu (m.in. CALCULATE, ALL, ALLSELECTED)
  4. Raportowanie z modeli Power Pivot
   • Tabele i wykresy przestawne
    • Zasady prawidłowego użycia tabeli przestawnej
    • Różnice w funkcjonalności tabeli przestawnej opartej o Power Pivot
     w stosunku do standardowej tabeli przestawnej
    • Fragmentatory
    • Oś czasu
   • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
   • Wykorzystanie wcześniej przygotowanych obliczeń do analizy danych
    w tabeli przestawnej
   • Wyniki obliczeń w zależności od kontekstu obszarów tabeli przestawnej
   • Zastosowanie hierarchii do zmiany poziomu szczegółowości obliczeń
 2. POWER QUERY

  1. Wstęp
   • Czym jest Power Query
   • Rola prawidłowego przygotowania danych
   • Korzyści wynikające z automatyzacji pobierania danych
   • Metody przekazywania przetransformowanych danych do modelu Power Pivot
  2. Import danych
   • Plików (Excel, CSV)
   • Folderów
   • Relacyjnych baz danych (MS Access)
   • Stron WWW
   • Konsolidacja wielu źródeł:
    • Automatyczne łączenie wielu plików w jeden
    • Zaawansowana konsolidacja danych (możliwość pobierania danych
     z wielu arkuszy, plików oraz lokalizacji)
  3. Operacje na danych
   • Lista zapytań
   • Lista operacji
   • Filtrowanie i sortowanie
   • Automatyczne wykrywanie typów danych
   • Automatyczne wypełnianie pustych pól
   • Zmiana wartości wybranych pól
   • Rozdzielanie i łączenie
   • Grupowanie i agregowanie
   • Unpivot
   • Transformacje daty / czasu, liczb i tekstów
   • Łączenie źródeł danych (Scalanie, Dołączanie)
  4. Kolumny
   • Dodawanie kolumn niestandardowych
   • Wykorzystywanie kolumny warunkowej w procesie transformacji danych
   • Wywoływanie funkcji niestandardowej (użytkownika)
   • Kolumna z przykładów
   • Kolumna indeksu
  5. Parametryzacja zapytań
   • Konwersja zapytań do funkcji
   • Łączenie funkcji niestandardowych z zapytaniami
 3. POWER MAP

  1. Wstęp
   • Czym jest Power Map
   • Zapoznanie z interfejsem dodatku Power Map
  2. Przygotowanie danych potrzebnych do prezentacji w dodatku Power Map
  3. Geokodowanie w Power Map
  4. Prezentacja danych z wykorzystaniem różnych typów wizualizacji na mapie:
   • Zastosowanie wizualizacji skumulowanej – kolumnowej
   • Wizualizacja kolumnowa – grupowana
   • Tworzenie wizualizacji bąbelkowej
   • Kontur (m.in. tworzenie „wysp ciepła”)
   • Wizualizacja regionalna
  5. Praca z wieloma warstwami
  6. Nadanie dynamiki poprzez dodawanie wielu „scen” i efektów przejść
  7. Dostrajanie ustawień w wykresach i warstwach
  8. Wizualizacje na mapach dynamicznych – śledzenie danych zmiennych w czasie
  9. Eksportowanie sekwencji scen do pliku wideo