Promocja

Autoryzowane szkolenia Microsoft

Hit cenowy!

Pracujesz w technologii Microsoft?

Zapraszamy administratorów, programistów i specjalistów IT na szkolenia z zakresu:
Azure, Windows 10, PowerShell, System Center, Active Directory, SQL Server, SharePoint, Exchange Server, Windows Server, C#, ASP.NET 5, Web Services, Transact-SQL, Skype for Business.

Tylko do 31 maja:

 • najniższa cena na rynku 2900 / 5 dni szkolenia
 • 55 szkoleń do wyboru
 • 9 lokalizacji w ośrodkach Altkom Akademii
Czas obowiązywania promocji:  11.03.2019 - 31.05.2019 r.

Szkolenia w promocji

MS Azure Infrastructure and Deployment

kod: AZ-100 Czas trwania 5 dni
od 2800 PLN
3600 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 25.03 - 29.03.2019
 • Łódź 25.03 - 29.03.2019
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019

Szkolenie skierowane do administratorów.

Zobacz program szkolenia »

Azure Solutions Architect - Technologies

kod: AZ-300 Czas trwania 5 dni
od 2700 PLN
3500 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 25.03 - 29.03.2019
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami platformy Azure.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • AZ-300T01: wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych, kont magazynowych i usługi Azure AD, w tym implementowanie tożsamości hybrydowych i zarządzanie nimi, zarządzanie zasobami w Azure za pośrednictwem kont użytkowników i grup, udzielanie dostępu użytkownikom, grupom i usługom Azure AD za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), podstawowe pojęcia dotyczące replikacji danych i dostępnych schematów replikacji, rodzaje pamięci masowej i sposoby pracy z dyskami zarządzanymi i niestandardowymi, tworzenie i wdrażanie maszyn wirtualnych na platformie Azure z wykorzystaniem szablonów portalu Azure, PowerShell i ARM, narzędzia do monitorowania i możliwości oferowane przez platformę Azure, w tym alerty i dzienniki aktywności Azure Alert
 • AZ-300T02: planowanie i wdrażanie migracji lokalnych zasobów i infrastruktury do platformy Azure, wdrażanie bez-serwerowych funkcji obliczeniowych, takich jak funkcja Azure, siatka zdarzeń i magistrala usług, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury w zakresie podstawowych aplikacji internetowych i usług, wykorzystywanych przez programistów, wdrażanie zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak brama aplikacyjna oraz konfiguracja, równoważenie obciążenia, integracja lokalnych sieci z wirtualnymi sieciami Azure i wykorzystanie kontrolera sieci do monitorowania i rozwiązywania problemów
 • AZ-300T03: wykonywanie operacji równolegle i asynchronicznie, dlaczego system przedsiębiorstwa musi być odporny na awarie, jak sposób wdrożenia może być zautomatyzowany i przewidywalny, wykorzystanie podręcznika Azure Application Architecture Guide i architektur referencyjnych jako podstawy Azure, wzorce projektowania chmury, takie jak podział zadań, w których aplikacja modułowa jest podzielona na jednostki funkcjonalne, które można zintegrować z większą aplikacją, sieci hybrydowe: zawierające połączenia między lokacjami, połączenia typu punkt-lokacja oraz połączenie ich obu
 • AZ-300T04: tworzenie rozwiązań aplikacji logicznych, które integrują aplikacje, dane, systemy i usługi w przedsiębiorstwach lub organizacjach poprzez automatyzację zadań i procesów biznesowych jako przepływów pracy, platforma Azure Service Fabric jako rozproszona platforma systemowa, która ułatwia pakowanie, wdrażanie i zarządzanie skalowalnymi i niezawodnymi mikrousługami i kontenerami, usługa Azure Kubernetes Service (AKS) ułatwiająca wdrażanie zarządzanego klastra Kubernetes na platformie Azure
 • AZ-300T06: konfiguracja architektury integracji opartej na komunikatach, rozwijanie do przetwarzania asynchronicznego, tworzenie aplikacji do automatycznego skalowania, lepsze poznanie rozwiązania usług Azure Cognitive Services
Zobacz program szkolenia »

Windows 10

kod: MD-100 Czas trwania 5 dni
od 2700 PLN
3500 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za obsługę zadań instalacyjnych i konfiguracyjnych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu operacyjnego i ochronę danych na urządzeniu, a także za zarządzanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows 10.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Instalacja i dostosowywanie systemu operacyjnego oraz nowy model obsługi i metody aktualizowania systemu Windows
 • Zarządzanie pamięcią masową, plikami, sterownikami i drukarkami, a także konfigurowanie łączności sieciowej dla systemu oraz zarządzanie i wdrażanie aplikacji
 • Metody uwierzytelniania i kontroli dostępu, konfigurację uprawnień do plików i folderów oraz tworzenie zasad bezpieczeństwa, omawiane są również zagadnienia dotyczące różnych typów zagrożeń zewnętrznych oraz sposobów wykorzystania funkcji takich jak szyfrowanie i firewall, a także narzędzia takie jak Windows Defender
 • Architektura i narzędzia używane do zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym, aplikacjami i sprzętem, w tym metodologia proaktywna i metodologia rozwiązywania problemów oraz sposoby identyfikowania i unikania typowych problemów
Zobacz program szkolenia »

Automating Administration with Windows PowerShell

kod: MS 10961 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 01.04 - 05.04.2019
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Lublin 01.04 - 05.04.2019
 • Łódź 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Specjalistów IT mających ogólne doświadczenie z administracji Windows Serwer i Windows Client, i którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania Windows PowerShell 5.1 do administrowania. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z żadną wersją środowiska Windows PowerShell ani żadnego języka skryptowego.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za monitoring serwerów i usług, wykorzystujących oprogramowanie System Center Operation Manager 2012.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów chmur i centrów danych, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie, konfigurowanie i obsługę System Center 2016 Service Manager w swojej chmurze lub centrum danych.

Zobacz program szkolenia »

Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

kod: MS 10967 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do osób rozpoczynających karierę z technologiami Windows Server lub właścicieli małych firm, studentów, pracowników naukowych, techników help desk lub studentów. Kurs ten jest pierwszym krokiem w przygotowaniu do pracy w IT lub certyfikacji Microsoft Certified Administrator (MCSA).

Zobacz program szkolenia »

Active Directory Services with Windows Server

kod: MS 10969 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie z Active Directory Domain Services (AD DS) i poszukują pojedynczego szkolenia, które pozwoli im dalej rozwijać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

Zobacz program szkolenia »

Networking with Windows Server

kod: MS 10970 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie przeznaczone dla administratorów oraz specjalistów IT którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu sieciami i potrzebują szkolenia, które pozwoli rozwijać tę wiedzę o podstawowe i zaawansowane technologie sieciowe w systemie Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za instalację, konfigurację, utrzymanie, rozwiązywanie problemów oraz zabezpieczenie serwerów IIS i witryn.

Zobacz program szkolenia »

Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 2016

kod: MS 10977 / PL AA 5d Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie dla administratorów, inżynierów systemowych, projektantów i programistów zainteresowanych aktualizacją wiedzy od wersji w SQL Server 2008 do 2016.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie środowiska wirtualnego w firmie, zainteresowanych technologiami Microsoft.

Zobacz program szkolenia »

Supporting and Troubleshooting Windows 10

kod: MS 10982 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 29.04 - 03.05.2019
 • Katowice 29.04 - 03.05.2019
 • Kraków 29.04 - 03.05.2019
 • Lublin 29.04 - 03.05.2019
 • Łódź 29.04 - 03.05.2019
 • Poznań 29.04 - 03.05.2019
 • Rzeszów 29.04 - 03.05.2019
 • Warszawa 29.04 - 03.05.2019
 • Wrocław 29.04 - 03.05.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do specjalistów wsparcia technicznego oraz administratorów odpowiedzialnych za wsparcie użytkowników i urządzeń z Windows 10 w średnich i dużych firmach w środowisku domeny AD oraz osób zainteresowanych certyfikacją Microsoft.

Zobacz program szkolenia »

Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

kod: MS 20331 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, instalację, konfigurację oraz utrzymanie Microsoft SharePoint Server 2013 w środowiskach lokalnych lub w chmurze, na poziomie podstawowym.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, instalację, konfigurację oraz utrzymanie Microsoft SharePoint Server 2013 na poziomie zaawansowanym oraz osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Microsoft SharePoint Server 2010 odpowiedzialnych za migrację do wersji 2013.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019

Szkolenie skierowane jest do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie środowiskiem wideokonferencji, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwiązań multimedialnych, zarządzania obsługą natychmiastowych wiadomości i technologii telefonicznych opartych o Skype for Business Server 2015 oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu MCSE: Communication.

Zobacz program szkolenia »

Planning and Administering SharePoint 2016

kod: MS 20339-1 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, instalację, konfigurację oraz utrzymanie Microsoft SharePoint Server 2016 w środowiskach.

Zobacz program szkolenia »

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

kod: MS 20341 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych, a także do osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSE: Microsoft Exchange Server 2013.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych na poziomie całego przedsiębiorstwa, posiadających doświadczenie w pracy z środowiskiem Exchange Server oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSE: Microsoft Exchange Server 2013.

Zobacz program szkolenia »

Administering Microsoft Exchange Server 2016

kod: MS 20345-1 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do osób, które chcą zostać administratorami na poziomie przedsiębiorstwa serwera pocztowego funkcjonującego pod kontrolą programu Exchange Server 2016 oraz dla specjalistów IT i helpdesk, którzy chcą poznać program Exchange Server 2016. Kurs jest również przeznaczony dla informatyków, którzy udział nim traktują jako materiał przygotowawczy do egzaminu 70-345: Projektowanie i wdrażanie Microsoft Exchange Server 2016 lub jako część wymogu certyfikacji MCSE: Microsoft Exchange Server 2016.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Administracja i obsługa Exchange Server 2016
 • Instalacja Exchange Server 2016
 • Konfiguracja i zarządzanie środowiskiem Exchange Server
 • Zarządzanie adresatami i folderami publicznymi, w tym wykonywanie operacji zbiorczych za pomocą powłoki Exchange Management Shell
 • Zarządzanie łącznością klientów, transportem i higieną wiadomości
 • Wdrażanie i zarządzanie wysoko dostępnymi wdrożeniami Exchange Server
 • Wdrażanie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii
 • Utrzymywanie i monitorowanie wdrożenia Exchange Server 2016
 • Zarządzanie usługą Exchange Online w ramach wdrożenia usługi Office 365
Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów systemów pocztowych oraz inżynierów odpowiedzialnych za planowanie, instalację i konfigurację środowisk pocztowych oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSE: Microsoft Exchange Server 2016.

Zobacz program szkolenia »

Installing and Configuring Windows Server 2012

kod: MS 20410 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za instalację i konfigurację podstawowych usług w środowisku serwerów opartych o Microsoft Windows Server 2012, specjalistów IT, którzy mają doświadczenie w technologiach innych niż Microsoft i zamierzają poszerzyć swoją wiedzę, specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 i następnie chcą kontynuować ścieżkę certyfikacyjną Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Zobacz program szkolenia »

Administering Windows Server 2012

kod: MS 20411 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Administratorów oraz specjalistów IT z doświadczeniem w pracy w środowisku Windows Server 2008 lub 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędną do zarządzania podstawową infrastrukturą serwerową. Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy uczestników tak by zyskali  umiejętności niezbędne do zarządzania i utrzymywania środowiska Windows Server 2012 opartego na domenie  w szczególności dotyczące zarządzania użytkownikami i grupami, dostępu do sieci i danych oraz bezpieczeństwa. Kurs również jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012 i następnie chcą kontynuować ścieżkę certyfikacyjną Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Zobacz program szkolenia »

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

kod: MS 20412 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemie Windows Server 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zaawansowanego konfigurowania, zarządzania i utrzymywania usług takich jak usługi klastrowe, usługi certyfikatów, usługi federacji oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Windows Server 2012.

Zobacz program szkolenia »

Designing and Implementing a Server Infrastructure

kod: MS 20413 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów oraz specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za planowanie, projektowanie i wdrażanie fizycznej i logicznej infrastruktury Active Directory Domain Services (AD DS) oraz niezbędnych usług sieciowych, zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure Certification.

Zobacz program szkolenia »

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

kod: MS 20417 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019

Szkolenie dla administratorów oraz specjalistów IT posiadających doświadczenie z Windows Server 2008, zajmujących się codzienną administracją i zarządzaniem, którzy chcą uaktualnić swoje umiejętności i wiedzę do systemu Windows Server 2012 oraz posiadaczy certyfikatów MCTS, MCITP i MCSA 2008 zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu MCSA z Windows Server 2012.

Zobacz program szkolenia »

Querying Microsoft SQL Server 2014

kod: MS 20461 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie dla administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2014.

Zobacz program szkolenia »

Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

kod: MS 20462 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 25.03 - 29.03.2019
 • Wrocław 25.03 - 29.03.2019
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2014 oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu MCSA: SQL Server.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie dla projektantów oraz programistów rozwiązań BI odpowiedzialnych za planowanie, tworzenie oraz zarządzanie rozwiązaniami raportowym (SSRS) i i analitycznymi baz wielowymiarowych (SSAS) w SQL Server 2014

Zobacz program szkolenia »

Developing Microsoft SQL Server Databases 2014

kod: MS 20464 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2014.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2014.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019

Szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, projektantów i administratorów, odpowiedzialnych za projektowanie i tworzenie rozwiązań BI.

Zobacz program szkolenia »

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017

kod: MS 20480 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie przeznaczone dla programistów zainteresowanych tworzeniem aplikacji przy użyciu HTML5, JavaScript lub CSS. Szkolenie jest wprowadzeniem do technologii i punktem startowym w projektowaniu aplikacji sieci Web.

Zobacz program szkolenia »

Programming in C# 2017

kod: MS 20483 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie dla programistów posiadających doświadczenie w programowaniu w takich językach jak C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic, Java i rozumiejących koncepcje programowania zorientowanego obiektowo, chcących programować w języku C# za pomocą Visual Studio 2017 z wykorzystaniem .NET Framework 4.7. Do specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Associate (MCSA) Web Applications.

Zobacz program szkolenia »

Developing ASP.NET Core MVC Web Applications 2017

kod: MS 20486 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 01.04 - 05.04.2019
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Lublin 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane jest do programistów posiadających doświadczenie w tworzeniu aplikacji przy użyciu języka C# i Visual Studio, zainteresowanych poznaniem technologii ASP.NET MVC 5 do tworzenia aplikacji sieci Web. Chcących tworzyć witryny, które mają odseparowany elementy interfejsu, dostępu do danych i logiki aplikacji. Szkolenie to ponadto skierowane jest do specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Associate (MCSA) Web Applications.

Zobacz program szkolenia »

Developing Microsoft Azure and Web Services 2017

kod: MS 20487 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do programistów .NET, którzy chcą poznać tematykę programowania usług i wdrażać je w środowiskach hybrydowych. Dodatkowo szkolenie jest skierowane do programistów aplikacji web przenoszących istniejące rozwiązania do Microsoft Azure.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do projektantów, programistów oraz architektów rozwiązań opartych o platformę SharePoint 2013, zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności dotyczących budowania, wdrażania oraz optymalizacji złożonych rozwiązań dla SharePoint 2013.

Zobacz program szkolenia »

Installing and Configuring Windows 10

kod: MS 20698 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za konfigurację, administrację i wsparcie użytkowników i urządzeń Windows 10 oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikacji Microsoft.

Zobacz program szkolenia »

Administering System Center Configuration Manager

kod: MS 20703-1 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 01.04 - 05.04.2019
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Łódź 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów i specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie, zarządzanie i obsługę komputerów osobistych, w tym też urządzeń mobilnych, wdrażanie, zarządzanie i utrzymywanie aplikacji w przedsiębiorstwie. Kurs jest również przeznaczony dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu 70-703: Administrowanie programem System Center Configuration Manager i Integracja usług w chmurze. Kursy 20703-1A i 20703-2A lub równoważna wiedza i umiejętności są niezbędne do przygotowania się do tego egzaminu.

Kurs omawia takie zagadnienia jak:

Wykorzystanie programu Configuration Manager i powiązanych z nim systemów lokacji do wydajnego zarządzania zasobami sieciowymi, w tym codzienne zadania związane z zarządzaniem systemami i aplikacjami, stanem kondycji klientów, inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania, wdrażanie systemu operacyjnego i aktualizacji oprogramowania za pomocą programu Configuration Manager, optymalizacja System Center Endpoint Protection, zarządzanie zgodnością oraz tworzenie zapytań i raportów zarządzania.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i chcą podczas jednego kursu zapoznać się z technologią przechowywania i obliczania w systemie Windows Server 2016. Kurs jest również dla osób, które chcą zaktualizować wiedzę i umiejętności związane z technologią przechowywania i obliczania w systemie Windows do Windows Server 2016 oraz specjalistów IT z ogólną wiedzą informatyczną, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat systemu Windows Server, szczególnie w zakresie technologii przechowywania i obliczeń w systemie Windows Server 2016.

Kurs jest przeznaczony również dla specjalistów IT, którzy są zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2016 i następnie chcą kontynuować ścieżkę certyfikacyjną Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

Zobacz program szkolenia »

Networking with Windows Server 2016

kod: MS 20741 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów sieciowych oraz administratorów infrastruktury i systemowych odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług sieciowych w środowisku Windows Server 2016.oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSA: Windows Server 2016.

Zobacz program szkolenia »

Identity with Windows Server 2016

kod: MS 20742 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do: administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług Active Directory w dużych środowiskach, zainteresowanych szczególnie zagadnieniami związanymi z zarządzaniem tożsamością oraz kontrolą dostępu do danych w środowisku Windows Server 2016 oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSA: Windows Server 2016.

Zobacz program szkolenia »

Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016

kod: MS 20743 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT, którzy chcą uaktualnić swoje techniczne umiejętności z wersji Windows Server 2008 lub 2012 do Windows Server 2016, posiadających wiedzę na poziomie certyfikacji MCSA dla Windows Server 2008 lub 2012 oraz osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu MCSA: Windows Server 2016.

Zobacz program szkolenia »

Securing Windows Server 2016

kod: MS 20744 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Warszawa 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie dla profesjonalistów IT chcących zdobyć wiedzę odnośnie podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury, którą zarządzają. Uczy, jak chronić poświadczenia i prawa administracyjne, aby zapewnić stan, w którym administratorzy mogą wykonać tylko te zadania, które mogą i tylko w określonym czasie.

Ponadto kurs wskazuje, jak łagodzić zagrożenia związane z działaniem złośliwego oprogramowania, przedstawia w jak sposób diagnozować problemy z bezpieczeństwem przy użyciu zasad inspekcji oraz rozwiązania Advanced Threat Analysis dostępnego w Windows Server 2016. Obejmuje zakresem również zabezpieczanie platformy wirtualizacji, korzystanie z nowych opcji wdrażania oprogramowania - serwer Nano czy kontenery mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Objaśnia także jak chronić dostęp do plików i folderów za pomocą szyfrowania i funkcji dynamicznej kontroli dostępu, a także jak zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 29.04 - 03.05.2019
 • Katowice 29.04 - 03.05.2019
 • Kraków 29.04 - 03.05.2019
 • Lublin 29.04 - 03.05.2019
 • Łódź 29.04 - 03.05.2019
 • Poznań 29.04 - 03.05.2019
 • Rzeszów 29.04 - 03.05.2019
 • Warszawa 29.04 - 03.05.2019
 • Wrocław 29.04 - 03.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie skierowane do specjalistów oraz administratorów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą wirtualizacji w serwerowniach wykorzystujących Software-Defined Datacenter przy użyciu programu System Center 2016 Virtual Machine Manager. Głównym celem tego kursu jest zarządzanie infrastrukturą wirtualizacji Hyper-V w systemie Windows Server 2016, chociaż kurs obejmuje również inne platformy wirtualizacji, którymi można zarządzać za pomocą VMM.

Zobacz program szkolenia »

Querying Data with Transact-SQL 2017

kod: MS 20761 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 01.04 - 05.04.2019
 • Kraków 01.04 - 05.04.2019
 • Poznań 01.04 - 05.04.2019
 • Rzeszów 01.04 - 05.04.2019
 • Warszawa 01.04 - 05.04.2019
 • Wrocław 01.04 - 05.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie dla analityków, administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »

Developing SQL Databases 2017

kod: MS 20762 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Poznań 25.03 - 29.03.2019
 • Warszawa 25.03 - 29.03.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane do architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »

Administering a SQL Database Infrastructure 2017

kod: MS 20764 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 06.05 - 10.05.2019
 • Katowice 06.05 - 10.05.2019
 • Kraków 06.05 - 10.05.2019
 • Lublin 06.05 - 10.05.2019
 • Łódź 06.05 - 10.05.2019
 • Poznań 06.05 - 10.05.2019
 • Rzeszów 06.05 - 10.05.2019
 • Warszawa 06.05 - 10.05.2019
 • Wrocław 06.05 - 10.05.2019

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »

Provisioning SQL Databases 2017

kod: MS 20765 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 08.04 - 12.04.2019
 • Katowice 08.04 - 12.04.2019
 • Kraków 08.04 - 12.04.2019
 • Lublin 08.04 - 12.04.2019
 • Łódź 08.04 - 12.04.2019
 • Poznań 08.04 - 12.04.2019
 • Rzeszów 08.04 - 12.04.2019
 • Warszawa 08.04 - 12.04.2019
 • Wrocław 08.04 - 12.04.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »

Implementing a SQL Data Warehouse 2017

kod: MS 20767 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie dla projektantów oraz programistów rozwiązań BI odpowiedzialnych za planowanie, tworzenie oraz zarządzanie rozwiązaniami integracyjnymi (SSIS) w SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »

Managing Windows Environments with Group Policy

kod: MS 50255 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do administratorów IT odpowiedzialnych za administrację środowiskiem pracy użytkowników i stacjami roboczymi przez GPO w systemach Windows 10 i Windows Server 2016.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie dla administratorów SharePoint, witryn oraz kolekcji witryn, developerów oraz zaawansowanych użytkowników pracujących w środowisku Microsoft SharePoint 2013.

Zobacz program szkolenia »

Windows PowerShell Scripting and Toolmaking

kod: MS 55039 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 20.05 - 24.05.2019
 • Katowice 20.05 - 24.05.2019
 • Kraków 20.05 - 24.05.2019
 • Lublin 20.05 - 24.05.2019
 • Łódź 20.05 - 24.05.2019
 • Poznań 20.05 - 24.05.2019
 • Rzeszów 20.05 - 24.05.2019
 • Warszawa 20.05 - 24.05.2019
 • Wrocław 20.05 - 24.05.2019

Szkolenie skierowane do specjalistów IT, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności w tworzeniu narzędzi do automatyzacji administracji za pomocą Windows PowerShell. Kurs zakłada podstawową wiedzę o PowerShell jako interaktywnej powłoce wiersza poleceń i uczy studentów prawidłowych wzorców i praktyk w budowaniu ściśle dopasowanych narzędzi administracyjnych.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 13.05 - 17.05.2019
 • Katowice 13.05 - 17.05.2019
 • Kraków 13.05 - 17.05.2019
 • Lublin 13.05 - 17.05.2019
 • Łódź 13.05 - 17.05.2019
 • Poznań 13.05 - 17.05.2019
 • Rzeszów 13.05 - 17.05.2019
 • Warszawa 13.05 - 17.05.2019
 • Wrocław 13.05 - 17.05.2019

Szkolenie dla administratorów, inżynierów systemowych, projektantów i programistów zainteresowanych tematyką wydajności w SQL Server 2014

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
Terminy:
 • Gdańsk 25.03 - 29.03.2019
 • Warszawa 25.03 - 29.03.2019
 • Gdańsk 15.04 - 19.04.2019
 • Katowice 15.04 - 19.04.2019
 • Kraków 15.04 - 19.04.2019
 • Lublin 15.04 - 19.04.2019
 • Łódź 15.04 - 19.04.2019
 • Poznań 15.04 - 19.04.2019
 • Rzeszów 15.04 - 19.04.2019
 • Warszawa 15.04 - 19.04.2019
 • Wrocław 15.04 - 19.04.2019
 • Gdańsk 27.05 - 31.05.2019
 • Katowice 27.05 - 31.05.2019
 • Kraków 27.05 - 31.05.2019
 • Lublin 27.05 - 31.05.2019
 • Łódź 27.05 - 31.05.2019
 • Poznań 27.05 - 31.05.2019
 • Rzeszów 27.05 - 31.05.2019
 • Warszawa 27.05 - 31.05.2019
 • Wrocław 27.05 - 31.05.2019

Szkolenie dla administratorów SharePoint, witryn oraz kolekcji witryn, developerów oraz zaawansowanych użytkowników pracujących w środowisku SharePoint 2016.

Zobacz program szkolenia »