Promocja

Kluczowe kompetencje w zarządzaniu projektami

Metodyki i standardy, zarządzanie zespołem i ryzykiem, narzędzia w projektach.

 

Czas obowiązywania promocji:  20.10.2018 - 30.12.2018 r.

Szkolenia w promocji

od 1970 PLN
2350 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 17.12 - 19.12.2018
 • Lublin 17.12 - 19.12.2018
 • Warszawa 17.12 - 19.12.2018
 • Warszawa 17.12 - 19.12.2018
 • Wrocław 17.12 - 19.12.2018

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów, członków zarządu przedsiębiorstw i kierownictwa administracji publicznej, sponsorów oraz kierowników projektów i podprojektów.

Zobacz program szkolenia »
od 1250 PLN
1800 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Łódź 13.12 - 14.12.2018

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów, w szczególności sponsorów i kierowników projektów, a także członków zespołów projektowych oraz osób planujących udział w pracach projektowych.

Zobacz program szkolenia »
od 1250 PLN
1800 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Warszawa 20.12 - 21.12.2018

Szkolenie skierowane do:

 • Kadry managerskiej, która chciałaby dowiedzieć się, jak wspierać zespoły wykorzystujące podejście Agile w pracy.
 • Osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów oraz pracą zespołów projektowych niezależnie od branży.
 • Sponsorów projektów, kierowników projektów i zespołów, członków biur projektów oraz członków zespołów pracujących w sposób zwinny.
 • Wszystkich, którzy chcą stosować koncepcję zwinnego zarządzania zespołami i projektami.
Zobacz program szkolenia »

Zarządzanie projektami dla menedżerów

kod: ZP-ZPM Czas trwania 2 dni
od 1250 PLN
1800 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Warszawa 13.12 - 14.12.2018

Szkolenie skierowane do osób podejmujących decyzje o uruchomieniu projektu, biorących udział w jego planowaniu i realizacji, szczególnie do osób określających cele biznesowe i nadzorujących projekt, jak również dla korzystających z jego wyników.

Zobacz program szkolenia »