Promocja

#Certification Challenge2019

Podejmij wyzwanie i zdobądź certyfikat, pomogą ci w tym szkolenia w noworocznej odsłonie.

Pracujesz w środowisku Microsoft? Zapraszamy na szkolenia, wraz z którymi zyskasz:

 • Poszkoleniowe konsultacje grupowe online z wykładowcą
 • Voucher na egzamin o wartości 420 zł
 • Voucher na szkolenie Microsoft Azure o wartości 10% ceny szkolenia
 • Autoryzowany podręcznik Microsoft Azure

Szczegóły w regulaminie promocji.

Czas obowiązywania promocji:  07.01.2019 - 29.03.2019 r.

Szkolenia w promocji

MS Azure Infrastructure and Deployment

kod: AZ-100 Czas trwania 5 dni
od 2800 PLN
3600 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 25.03 - 29.03.2019
 • Łódź 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie skierowane do administratorów.

Zobacz program szkolenia »

Azure Solutions Architect - Technologies

kod: AZ-300 Czas trwania 5 dni
od 2700 PLN
3500 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami platformy Azure.

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • AZ-300T01: wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych, kont magazynowych i usługi Azure AD, w tym implementowanie tożsamości hybrydowych i zarządzanie nimi, zarządzanie zasobami w Azure za pośrednictwem kont użytkowników i grup, udzielanie dostępu użytkownikom, grupom i usługom Azure AD za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), podstawowe pojęcia dotyczące replikacji danych i dostępnych schematów replikacji, rodzaje pamięci masowej i sposoby pracy z dyskami zarządzanymi i niestandardowymi, tworzenie i wdrażanie maszyn wirtualnych na platformie Azure z wykorzystaniem szablonów portalu Azure, PowerShell i ARM, narzędzia do monitorowania i możliwości oferowane przez platformę Azure, w tym alerty i dzienniki aktywności Azure Alert
 • AZ-300T02: planowanie i wdrażanie migracji lokalnych zasobów i infrastruktury do platformy Azure, wdrażanie bez-serwerowych funkcji obliczeniowych, takich jak funkcja Azure, siatka zdarzeń i magistrala usług, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury w zakresie podstawowych aplikacji internetowych i usług, wykorzystywanych przez programistów, wdrażanie zaawansowanych funkcji sieciowych, takich jak brama aplikacyjna oraz konfiguracja, równoważenie obciążenia, integracja lokalnych sieci z wirtualnymi sieciami Azure i wykorzystanie kontrolera sieci do monitorowania i rozwiązywania problemów
 • AZ-300T03: wykonywanie operacji równolegle i asynchronicznie, dlaczego system przedsiębiorstwa musi być odporny na awarie, jak sposób wdrożenia może być zautomatyzowany i przewidywalny, wykorzystanie podręcznika Azure Application Architecture Guide i architektur referencyjnych jako podstawy Azure, wzorce projektowania chmury, takie jak podział zadań, w których aplikacja modułowa jest podzielona na jednostki funkcjonalne, które można zintegrować z większą aplikacją, sieci hybrydowe: zawierające połączenia między lokacjami, połączenia typu punkt-lokacja oraz połączenie ich obu
 • AZ-300T04: tworzenie rozwiązań aplikacji logicznych, które integrują aplikacje, dane, systemy i usługi w przedsiębiorstwach lub organizacjach poprzez automatyzację zadań i procesów biznesowych jako przepływów pracy, platforma Azure Service Fabric jako rozproszona platforma systemowa, która ułatwia pakowanie, wdrażanie i zarządzanie skalowalnymi i niezawodnymi mikrousługami i kontenerami, usługa Azure Kubernetes Service (AKS) ułatwiająca wdrażanie zarządzanego klastra Kubernetes na platformie Azure
 • AZ-300T06: konfiguracja architektury integracji opartej na komunikatach, rozwijanie do przetwarzania asynchronicznego, tworzenie aplikacji do automatycznego skalowania, lepsze poznanie rozwiązania usług Azure Cognitive Services
Zobacz program szkolenia »

Advanced Technologies of SharePoint 2016

kod: MS 20339-2 Czas trwania 5 dni
od 3500 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Katowice 25.03 - 29.03.2019
 • Wrocław 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie skierowane do administratorów, inżynierów systemowych i architektów odpowiedzialnych za planowanie, instalację, konfigurację oraz utrzymanie Microsoft SharePoint 2016na poziomie zaawansowanym oraz osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Microsoft SharePoint Server 2010 odpowiedzialnych za migrację do wersji 2013.

Zobacz program szkolenia »

Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases

kod: MS 20462 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Gdańsk 25.03 - 29.03.2019
 • Wrocław 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz programistów baz danych odpowiedzialnych za administrację serwerem i zarządzanie bazami danych SQL Server 2014 oraz do osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu MCSA: SQL Server.

Zobacz program szkolenia »

Developing SQL Databases 2017

kod: MS 20762 Czas trwania 5 dni
od 2900 PLN
3700 PLN
23% VAT
Terminy:
 • Poznań 25.03 - 29.03.2019
 • Warszawa 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie skierowane do architektów, projektantów i programistów baz danych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację i utrzymanie rozwiązań opartych o SQL Server 2017.

Zobacz program szkolenia »
od 2900 PLN
3700 PLN
Terminy:
 • Gdańsk 25.03 - 29.03.2019
 • Warszawa 25.03 - 29.03.2019

Szkolenie dla administratorów SharePoint, witryn oraz kolekcji witryn, developerów oraz zaawansowanych użytkowników pracujących w środowisku SharePoint 2016.

Zobacz program szkolenia »