Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Perswazyjne wystąpienia publiczne i prezentacje

Przeznaczenie szkolenia

Cel projektu szkoleniowego:

 • Zapoznać z zasadami oraz narzędziami przygotowania i prowadzenia prezentacji.
 • Nauczyć tworzyć profesjonalne scenariusze angażujących spotkań i prezentacji.
 • Nauczyć poprowadzić efektywne spotkania prezentacyjne w sposób angażujący.
 • Pokazać w jaki sposób sprawnie posługiwać się narzędziami wspierającymi perswazyjność i siłę argumentacji.
 • Nauczyć jak skutecznie doskonalić głos, dykcję, oddziaływanie ciałem.
 • Wyposażyć w narzędzia pomagające skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas wystąpień.
 • Pokazać jak tworzyć i używać pomocy wizualnych zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi świadomie zwiększyć siłę oddziaływania na poziomie merytorycznym i emocjonalnym podczas prowadzenia spotkań biznesowych.
 • Wie jak zwiększyć poziom zrozumienia i zapamiętania swojego przekazu przez słuchaczy.
 • Dysponuje narzędziami, aby skutecznie i wiarygodnie poradzić sobie w trudnych sytuacjach podczas spotkań.
 • Efektywnie pokonuje zastrzeżenia, obiekcje i radzi sobie z kontrargumentami.
 • Potrafi tworzyć czytelne i atrakcyjne pomoce wizualne.

Zastosowane metody pracy oddziałują na postawy uczestników. Realna ocena zmiany postaw jest możliwa w miejscu pracy uczestników.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Rekomendujemy, by uczestnicy dostarczyli własne prezentacje/raporty, które zostaną omówione i ewentualnie udoskonalone podczas warsztatu.

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Kod szkolenia HR-PW-P / Prezentac2
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ
Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
---
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Cena promocyjna od Cena netto
{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie
Szkolenie obejmuje
Czas trwania egzaminu Czas trwania
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI
Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ