Pobierz kartę szkolenia

PeopleCert DevOps Fundamentals - akredytowane szkolenie z egzaminem

kod szkolenia: ZP-DEVF-PC / PL DL 2d

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
2 300,00 PLN 2 829,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do specjalistów IT odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie, rozwój oprogramowania, kontrolę jakości i testowanie, takich jak:

 • Osoby zaangażowane w rozwój, utrzymanie i zarządzanie usługami IT
 • Twórcy aplikacji
 • Analitycy Biznesowi
 • Interesariusze biznesowi
 • Zarządzający zmianami
 • Konsultanci
 • Inżynierowie DevOps
 • Architekci infrastruktury
 • Specjaliści ds. Integracji
 • Dyrektorzy IT
 • Kierownicy IT
 • Liderzy zespołów IT
 • Trenerzy Lean, Agile, ITSM, ITIL
 • Administratorzy sieci i systemów operacyjnych
 • Kierownicy utrzymania
 • Kierownicy projektów
 • Zarządzający wydaniami (Release management)
 • Programiści
 • Testerzy oprogramowania / QA
 • Integratorzy systemów
 • Dostawcy narzędzi
 • Wszyscy zainteresowani zrozumieniem zasad DevOps
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu  PeopleCert DevOps Fundamentals

Kurs PeopleCert DevOps Fundamentals umożliwia zrozumienie podstawowej terminologii DevOps oraz zapewnienie komunikacji w organizacji dzięki używaniu wspólnego zestawu pojęć. Podkreśla zalety DevOps dla wspierania sukcesu organizacji.
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat DevOps, jako ruchu kulturowego i zawodowego, który kładzie nacisk na komunikację, współpracę, integrację i automatyzację w celu usprawnienia przepływu pracy między twórcami oprogramowania (Dev) i pracownikami odpowiedzialnymi za sprawne działanie systemów informatycznych (Ops).

Kurs kończy egzamin na międzynarodowy certyfikat DevOps Fundamentals, który tylko jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, ale również jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w bardziej zaawansowanych szkoleniach DevOps (DevOps Leadership).

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy otrzymają voucher na egzamin w formie online. Voucher jest ważny 6 miesięcy. 

Po szkoleniu uczestnik dostaje maila z wytycznymi, jak zarejestrować się na egzamin. Termin ustala bezpośrednio z PeopleCert, używając swojego konta.

Egzamin online przeprowadzany jest w obecności proktora – osoba z firmy PeopleCert, który podpina się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Zdający jest zobowiązany pokazać proktorowi za pośrednictwem kamerki pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin. Proktor sprawdza, czy nie ma w pokoju osób trzecich i pomocy naukowych.

Egzamin PeopleCert DevOps Fundamentals

 • Czas trwania egzaminu 60 minut
 • Test składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru
 • Minimalny próg zaliczenia to 70% (28 pkt)
 • Brak możliwości korzystania z ksiażki

Znajomość terminologii IT i doświadczenie w pracy w IT.
Praktyczna znajomość rozwiązań i metodyk zarządzania w IT (np.: zarządzanie projektami, zarządzanie usługami)

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • Egzamin: polski

W cenę szkolenie wliczone są:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe 
 • Voucher na egzamin online PeopleCert DevOps Fundamentals

Dodatkowe opcje: 

 • Powtórka egzaminu Take2 re-sit exam:  200 zł 
 • Pochodzenie DevOps
 • Najważniejsze pojęcia DevOps
 • Wartość DevOps dla biznesu i organizacji
 • Koncepcje będące podstawą DevOps:
  • C.A.L.M.S.,
  • Trzy drogi,
  • CI/CD
  • Automatyzacja, Praktyki, Kultura pracy
 • Przywództwo transformacyjne oraz struktury organizacyjne
 • 15 wiodących praktyk DevOps
 • Zwinne zarządzanie projektami z użyciem Scrum.
 • Technologie wirtualizacji i chmury (IaC), zagadnienia architektury ciągłego dostarczania