Szkolenia Altkom AkademiaAltkom Akademia - Zobaczyć więcej

Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi

Cel projektu szkoleniowego

 • Nauczyć koordynacji pracy zespołów rozproszonych na odległość,
 • Wyposażyć w umiejętności pozwalające na efektywne planowanie i projektowanie procesów przepływu pracy i komunikacji w zespole zdalnym,
 • Przekazać wiedzę na temat planowania i organizowania pracy zespołu rozproszonego,
 • Nauczyć jak stawiać właściwe zadania pracownikom zdalnym oraz egzekwować ich wykonanie,
 • Pokazać jak motywować zespół do pracy zdalnej,
 • Nauczyć właściwej interpretacji sygnałów oraz informacji przychodzących od zespołów zdalnych za pośrednictwem środków technicznych,
 • Wyposażyć w kompetencje umożliwiające efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników zdalnych.

Przeznaczenie szkolenia

.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • koordynuje pracą zespołów rozproszonych na odległość,
 • wie co jest podstawą w pracy z zespołami rozproszonymi na odległość,
 • rozumie znaczenie zaufania w pracy z zespołami zdalnymi,
 • potrafi określić swoją najsłabszą stronę w koordynacji prac z zespołami rozproszonymi a następnie wie jak z nią pracować,
 • planuje i projektuje procesy przepływu pracy i komunikacji w zespole zdalnym,
 • rozumie jak proces przepływu pracy wpływa na efektywność zespołu zdalnego,
 • potrafi wyłapywać a następnie eliminować błędy w procesach,
 • rozumie jaki wpływ ma właściwa komunikacja na efektywność pracy zespołu rozproszonego,
 • planuje i organizuje pracę zespołu rozproszonego,
 • zna kluczowe elementy wpływające na efektywne planowanie prac w zespole rozproszonym,
 • umie wykorzystać narzędzia z Management 3.0 aby efektywniej organizować pracę zespołów zdalnych,
 • stawia właściwe zadania pracownikom zdalnym oraz egzekwuje ich wykonanie,
 • właściwie prowadzi rozmowę monitorującą postępy realizacji zadania,
 • potrafi dopasować zadanie do etapu rozwoju pracownika,
 • umie przekazać zadanie podczas rozmowy z uwzględnieniem etapu rozwoju pracownika,
 • stosuje czteroetapowy model egzekwowania zadań,
 • motywuje zespół do pracy zdalnej,
 • potrafi zidentyfikować i wykorzystać motywatory wewnętrzne pracowników,
 • umie przeprowadzić rozmowę coachingową zgodnie z modelem GROW,
 • tworzy i rozwija mapę motywacji zespołu,
 • rozumie i właściwie interpretuje sygnały oraz informacje przychodzące od zespołów zdalnych za pośrednictwem środków technicznych.
 • potrafi przeprowadzić sesję informacji zwrotnej,
 • wie, jak pracować z własnymi założeniami aby ograniczyć ich wpływ na interpretację sygnałów,
 • unika błędów poznawczych wpływających na interpretację danych i sygnałów,
 • zarządza czasem pracy pracowników zdalnych.
 • stosuje podstawowe techniki zarządzania czasem pracowników zdalnych,
 • potrafi reagować na problemy pojawiające się w zarządzaniu czasem pracy,
 • stosuje metodę GTD w celu efektywnego zarządzania strumieniem zadań,
 • wie w jaki sposób ograniczać prokrastynację podczas zarządzania czasem pracy w zespole zdalnym.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane

Język szkolenia

polski

Kod szkolenia HR-DL-ZZZ / AA 7d BUR COVID
WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TERMIN I LOKALIZACJĘ
Termin Gwarancja terminu * Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
---
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}}) {{ basketAddItem.city }} {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Cena promocyjna od Cena netto
{{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} netto {{ training_data.all_product_details | singleTrainingPrice | zlotyPriceWithTax }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }} brutto
{{ training_data | packageSingleTrainingPrice }} PLN
Cena katalogowa netto {{ training_data.all_product_details.price_list.catalogpriceforattendee | altFormatPrice }} {{ training_data.all_product_details.price_list.currency.code }}
+23% VAT / 1 os.
Cena katalogowa netto {{ training_data.package_template.price | altFormatPrice }} PLN
+23% VAT / 1 os.

Zarezerwuj szkolenie
Szkolenie obejmuje
Czas trwania egzaminu Czas trwania
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem ({{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h) {{ training_data.all_product_details.informations.duration_hours }}h
 • {{ getTrainingDuration() }} {{ getDniString( getTrainingDuration() ) }} pracy z trenerem
MAPA KOMPETENCJI
Kontakt

DOFINANSOWANIE KFS SPRAWDŹ