TERMIN
Zapytaj o termin
TRYB SZKOLENIA
Zapytaj o tryb szkolenia
Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Kompetencje Lidera...

Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi

Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi

Cel projektu szkoleniowego

 • Nauczyć koordynacji pracy zespołów rozproszonych na odległość,
 • Wyposażyć w umiejętności pozwalające na efektywne planowanie i projektowanie procesów przepływu pracy i komunikacji w zespole zdalnym,
 • Przekazać wiedzę na temat planowania i organizowania pracy zespołu rozproszonego,
 • Nauczyć jak stawiać właściwe zadania pracownikom zdalnym oraz egzekwować ich wykonanie,
 • Pokazać jak motywować zespół do pracy zdalnej,
 • Nauczyć właściwej interpretacji sygnałów oraz informacji przychodzących od zespołów zdalnych za pośrednictwem środków technicznych,
 • Wyposażyć w kompetencje umożliwiające efektywne zarządzanie czasem pracy pracowników zdalnych.

Przeznaczenie szkolenia

.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • koordynuje pracą zespołów rozproszonych na odległość,
 • wie co jest podstawą w pracy z zespołami rozproszonymi na odległość,
 • rozumie znaczenie zaufania w pracy z zespołami zdalnymi,
 • potrafi określić swoją najsłabszą stronę w koordynacji prac z zespołami rozproszonymi a następnie wie jak z nią pracować,
 • planuje i projektuje procesy przepływu pracy i komunikacji w zespole zdalnym,
 • rozumie jak proces przepływu pracy wpływa na efektywność zespołu zdalnego,
 • potrafi wyłapywać a następnie eliminować błędy w procesach,
 • rozumie jaki wpływ ma właściwa komunikacja na efektywność pracy zespołu rozproszonego,
 • planuje i organizuje pracę zespołu rozproszonego,
 • zna kluczowe elementy wpływające na efektywne planowanie prac w zespole rozproszonym,
 • umie wykorzystać narzędzia z Management 3.0 aby efektywniej organizować pracę zespołów zdalnych,
 • stawia właściwe zadania pracownikom zdalnym oraz egzekwuje ich wykonanie,
 • właściwie prowadzi rozmowę monitorującą postępy realizacji zadania,
 • potrafi dopasować zadanie do etapu rozwoju pracownika,
 • umie przekazać zadanie podczas rozmowy z uwzględnieniem etapu rozwoju pracownika,
 • stosuje czteroetapowy model egzekwowania zadań,
 • motywuje zespół do pracy zdalnej,
 • potrafi zidentyfikować i wykorzystać motywatory wewnętrzne pracowników,
 • umie przeprowadzić rozmowę coachingową zgodnie z modelem GROW,
 • tworzy i rozwija mapę motywacji zespołu,
 • rozumie i właściwie interpretuje sygnały oraz informacje przychodzące od zespołów zdalnych za pośrednictwem środków technicznych.
 • potrafi przeprowadzić sesję informacji zwrotnej,
 • wie, jak pracować z własnymi założeniami aby ograniczyć ich wpływ na interpretację sygnałów,
 • unika błędów poznawczych wpływających na interpretację danych i sygnałów,
 • zarządza czasem pracy pracowników zdalnych.
 • stosuje podstawowe techniki zarządzania czasem pracowników zdalnych,
 • potrafi reagować na problemy pojawiające się w zarządzaniu czasem pracy,
 • stosuje metodę GTD w celu efektywnego zarządzania strumieniem zadań,
 • wie w jaki sposób ograniczać prokrastynację podczas zarządzania czasem pracy w zespole zdalnym.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane

Język szkolenia

polski

AGENDA SZKOLENIA

Dzień 1

Koordynacja pracy zespołów rozproszonych na odległość.

 1. Grupa ludzi a zespół – jakie elementy decydują, że mamy do czynienia z zespołem zarządzanym zdalnie.
 2. Zaufanie jako podstawa pracy z zespołami rozproszonymi na podstawie modelu 5 dysfunkcji zespołu
  P. Lencioni’ego.
 3. Narzędzia i techniki „miękkie” wspomagające koordynowanie prac zespołów rozproszonych.
 4. Kluczowe kompetencje lidera w pracy z zespołami rozproszonymi.
 5. Identyfikacja własnego Gap`u i określenie działań rozwojowych w kontekście koordynowania pracy zespołów rozproszonych.
 6. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 2

Jak planować i projektować procesy przepływu pracy i komunikacji w zespole zdalnym.

 1. Czym jest proces przepływu pracy.
 2. Czym jest proces przepływu komunikacji i jego wpływ na efektywność zespołu.
 3. Case study – wyodrębnienie procesów przepływu pracy i komunikacji.
 4. Błędy w procesach – jak ich unikać.
 5. Komunikacja w zespole zdalnym – kluczowe elementy procesu.
 6. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 3

Jak planować i organizować pracę zespołu rozproszonego.

 1. Planowanie i organizacja prac w zespole tradycyjnym a rozproszonym.
 2. Analiza SWOT – planowania i organizacja prac w zespole rozproszonym.
 3. Case study – jak odpowiednio zaplanować pracę zespołu rozproszonego.
 4. Kluczowe aspekty planowania prac w zespole rozproszonym.
 5. Podejście tradycyjne a zwinne – jakie wybrać w przypadku organizacji prac zespołu rozproszonego.
 6. Wybrane narzędzia Management 3.0 do organizacji prac zespołu rozproszonego.
 7. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 4

Jak stawiać właściwe zadania pracownikom zdalnym oraz egzekwować ich wykonanie.

 1. Podział zadań w pracy zdalnej – podejście tradycyjne vs zwinne.
 2. Etapy rozwoju członków zespołu a podział zadań i ich komunikowanie.
 3. Rozmowa monitorująca.
 4. Czteroetapowy proces egzekwowania.
 5. Etapy rozwoju zespołu i dopasowanie formy delegowania zadań do danego etapu.
 6. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 5

Motywacja zespołu w pracy zdalnej.

 1. Czym jest motywacja – wybrane zagadnienia i teorie.
 2. Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna w pracy zdalnej.
 3. Situational Leadership jako sposób na monitorowanie i zarządzanie motywacją w pracy zdalnej.
 4. Motywowanie poprzez coaching – model GROW.
 5. Mapa motywacji zespołu.
 6. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 6

Jak rozumieć i właściwie interpretować sygnały oraz informacje przychodzące od zespołów zdalnych
za pośrednictwem środków technicznych.

 1. Rola informacji zwrotnej we właściwej interpretacji sygnałów i informacji.
 2. Percepcja i jej ograniczenia – jak kontestować własne filtry poznawcze w interpretacji sygnałów.
 3. Założenia – w jaki sposób ograniczyć ich wpływ na interpretację sygnałów i informacji od zespołów zdalnych.
 4. Bariery wewnętrzne – rodzaje barier i praca z nimi.
 5. Analiza danych a błędy poznawcze – zestaw zadań pokazujących podstawowe błędy poznawcze
  w interpretowaniu danych.
 6. Podsumowanie warsztatu.

 

Dzień 7

Zarządzanie czasem pracy pracowników zdalnych.

 1. Zarządzanie czasem pracy – strategie.
 2. Techniki zarządzania czasem pracy.
 3. Problemy i ich przyczyny w zarządzaniu czasem pracy pracowników zdalnych.
 4. Zarządzanie strumieniem zadań z wykorzystaniem Getting Thing Done D. Allen`a.
 5. Prokrastynacja – geneza i zapobieganie.
 6. Podsumowanie warsztatu.


Kod szkolenia HR-DL-ZZZ / AA 7d BUR COVID
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

Kod prom.

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi (HR-DL-ZZZ / AA 7d BUR COVID)
Czas trwania: 7 dni (ilość godzin: 49)
Zadaj pytanie o szkolenie
Poziom
Basic