Pobierz kartę szkolenia

Oracle SQL - strojenie poleceń - zagregowane

kod szkolenia: OR-S3 / PL_AA_3d

Pakiety e-learning

Termin

tryb Distance Learning

poziom Zaawansowany

czas trwania 3 dni |  21h|  17.07 18.07 19.07
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  12.08 13.08 14.08
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  21.10 22.10 23.10
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
czas trwania 3 dni |  21h|  18.11 19.11 20.11
2 600,00 PLN + 23% VAT (3 198,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 600,00 PLN
2 600,00 PLN 3 198,00 PLN brutto

Szkolenie to jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów baz danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi.

Szkolenie pozwala na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL.

Swobodne posługiwanie się językiem SQL i PL/SQL. Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle lub innym silnikiem relacyjnej bazy danych.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 • 3 dni pracy z trenerem
 • Nadzór trenera
 • Kontakt ze społecznością
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Środowisko laboratoryjne

Metoda szkolenia

 • wykład
 • warsztaty

 

 1. Metodologia strojenia aplikacji
  • Odnalezienie problemu
  • Diagnozowanie przyczyny
  • Aplikowanie rozwiązania
 2. Architektura bazy danych i instancji
  • Podstawowe informacje o plikach
  • Procesy serwera
  • Struktury pamięci (SGA, PGA)
  • Proces parsowania i współdzielenia kursorów
  • Kursory adaptywne
 3. Analiza planu wykonania polecenia
  • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
  • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
  • Interpretacja zawartości drzewa planu
  • Plany adaptywne
 4. Proces optymalizacji kosztowej i sterowanie praca optymalizatora kosztowego
  • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
  • Parametry sesji i instancji
  • Podpowiedzi (hinty)
 5. Statystyki i histogramy
  • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
  • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
  • Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
  • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
  • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
  • Statystyki systemowe i słownikowe
  • Statystyki adaptywne
 6. Optymalizacja pełnego odczytu
  • Kiedy stosować pełny odczyt
  • Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
  • Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
  • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
  • Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa
  • Fizyczne wydzielanie aktywnych danych: tablice tymczasowe, partycjonowanie, widoki zmaterializowane
  • Kompresja danych
 7. Optymalizacja odczytu poprzez indeks
  • Pojęcie ROWID
  • Budowa indeksów BTREE
  • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
  • Wpływ indeksów na operacje DML
  • Strategie zakładania i usuwanie indeksów
  • Indeks „dobry” i „zły”,  wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
  • Właściwości i statystyki indeksów
  • Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
  • Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, prywatne
  • Wartości NULL w indeksach
  • Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
  • Indeksy bitmapowe i złączeniowe
 8. Optymalizacja procesu sortowania
  • Sortowanie pamięciowe
  • Sortowania indeksowe
  • Sortowania lingwistyczne
 9. Optymalizacja złączeń i podzapytań
  • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
  • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
  • Złączenia gwiazdowe
  • Kolejność łączeń
  • Złączenia zewnętrzne
 10. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu poprzez SQLTrace
  • Śledzenie sesji bazodanowej/procesu
  • Śledzenie sesji aplikacyjnej/użytkownika  w modelu dzierżawy połączenia do bazy danych
  • Narzędzie TkProf, TrcSess
 11. Dodatek A – Zarządzanie planami zapytań
  • Wzorce planów zapytań (outlines)
  • Plany bazowe (Baselines)